خرید فروش برند تجاری

سپتامبر 06

خرید فروش برند تجاری

خرید فروش برند تجاری

برای خرید فروش برند تجاری میتوانید با موسسه ی حقوقی تکسفیر تماس بگیرید مامیتوانیم شما را در زمینه ی خرید فروش برند تجاری یری نماییم و شما را به هدف مطلوبتان برسانیم و شما را به خواسته یتان برسانیم تا موفقیت ازان شما شود در ثبت برند شما باید زمان زیادی را صرف کنید تا صاحب برد شوید اما در خرید برند زمان صرفر شدهبرای شما در مقابل ثبت برند بسیار ناچیز است شما میتوانید در واگذاری برند خود به ما اعتماد کنید و ما نیز شما را به بهترین نحو ممکن به هدفتان برسانیم

 

خرید فروش برند تجاری

مراحل خرید فروش برند تجاری خود را به ما بسپارید تا در کمترین زمان ممکن شما را به هدفتان برسانیم برای خرید برند تجاری و یا فروش برند تجاری به دلایل مختلفی شما باید مراحل نقل وانتقال برند آماده را انجام دهید موسسه ی حقوقی تکسفیر میتواند شما را در رسیدن به هدفتان یاری نماید شما تنها باید مدارک خرید و فروش برند تجاری را فراهم نمایید و مراحل را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید نقل و انقال برند آماده همان خرید فروش برند تجاری است و شما میتوانید برند تجاری خود را به فرد دیگری واگذار کنید

مدارک خرید فروش برند تجاری

*شناسنامه و کارت ملی مالک قدیم (فروشنده علامت)

*سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه‌های مربوط به استعلام نقل و

*مجوز فعالیت مربوط به مالک جدید برند آماده تجاری

*شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند آماده و رمز پذیرش اینترنتی

*گواهی انحصار وراثت (اگر نقل و انتقال جبری یا قهری باشد)

*اسناد مربوط به ثبت برند آماده شامل روزنامه آگهی اول، روزنامه آگهی رسمی و گواهی ثبت برند آماده

خرید فروش برند تجاری به دو شکل انجام میشود

خرید فروش برند تجاری به صورت جبری به معنای غیر ارادی

خرید فروش برند تجاری به صورت قراردادی به معنای اختیاری میباشد

برای ثبت خرید فروش برند تجاری باید اظهارنامه جداگانه و سواد مصدق سند انتقال و در صورتی که انتقال قهری و به طریق ارث باشد سواد مصدق هر سند دیگری که مثبت انتقال به طریق ارث باشد به دایره ثبت علائم تسلیم شود تا پس از ثبت در ذیل ثبت اولیه و آگهی در مجله رسمی، تشریفات ثبت انجام گردد.

مراحل خرید فروش برند تجاری

مرحله اول)استعلام دفترخانه اسناد رسمی از اداره ثبت برند جهت بلامانع بودن و صحت نام تجاری مورد نظر

مرحله دوم)امضای صلحنامه انتقال قطعی نام تجای در دفترخانه اسناد رسمی

مرحله سوم)چاپ آگهی نقل و انتقال در روزنامه رسمی کشود. برای امور مالی انتقال برند آماده ابتدا باید ۱۰%قرارداد به عنوان پیش پرداخت به عنوان قرارداد و دریافت استعلام و بقیه مبلغ توافق شده نیز در دفتر اسناد رسمی زمانی که سند نقل وانتقال امضا شد باید پرداخت نمایید. مبلغی که به عنوان کمسیون مقرر شده است ۱۰%مبلغ کل قرارداد می باشد که هر طرف باید سهم خود را پرداخت نماید.

شرایط خرید فروش برند تجاری

علامت تجاری مورد نظر در زمان نقل و انتقال باید معتبر باشد و مدت اعتبار گواهی ثبت برند آماده نباید منقضی شده باشد

برای خرید برند تجاری با ما مشاوران ما تماس بگیرید و کلیه ی اطلاعات را کسب کنید.

در صورتی که یکی از دو طرف (خریدار یا فروشنده) اشخاص حقوقی باشند، باید مدارک مورد نیاز جهت شناسایی و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره مربوطه ارائه گردد.

اطمینان از ثبت کامل علامت تجاری در حال واگذاری

شما میتوانید کلیه ی مراحل ثبت برند و ثبت برند در کرج را به ما بسپارید

بازدید 155 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 15 شهریور 1397 ساعت 12:32
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image