اخذ پروانه بهره برداری صنعتی

اکتبر 14

اخذ پروانه بهره برداری صنعتی

كليه واحدهاي صنعتي كه براي نصب ماشين آلات خط توليد ، تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي باشد اعم از اينكه جواز تاسیس گرفته باشد و یا جهت اخذ جواز تاسیس اقدام کرده باشند می توانند نسبت به اخذ پروانه بهره برداری صنعتی اقدام کنند .

مراحل اخذ پروانه بهره برداری صنعتی را می توان به شرح ذیل بیان کرد :

1-      تکمیل پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي ارائه آن به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط

2-      ظرفيت سنجي توسط كارشناسان سازمان صنايع ومعادن استان براي تعيين حداكثرظرفيت توليد بر اساس ماشين آلان منصوبه

-          ظرفیت سنجی براي سه شيفت کاری در واقع280 روز كاري ،راندمان 80% وبراي 5000 ساعت براي كليه صنايع در سال محاسبه می شود برای صنايع سيمان تا 330 روزكاري با راندمان 80% یعنی 6500 ساعت و صنايع شيشه (تا 360 روزكاري با راندمان 80%) 7000 ساعت

-          تغيير ظرفيت با رعایت ظرفيتهاي مندرج در ضوابط استقرار و بدون رعايت تشريفات ماده 1 به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري قابل اقدام خواهد بود.

3-      انجام مراحل صدور پروانه بهره برداری صنعتی

-          در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند،در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خط توليد آماده بهره برداري باشد، صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است همچنین در مورد واحدهايي كه بخشي ازظرفيت كل،آماده بهره برداري باشد. صدور پروانه بهره برداري براي آن بخش بلامانع است.

-          كليه محصولاتي كه جزء فرآيند اصلي خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات جانبي خط توليد محسوب مي شوند.(مثلاً قالب سازي در يك كارخانه توليد كفش) محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري با ذكر ظرفيت و شيفت كاري مطابق بند (2-1) ميتوانندقيدگردند.

-          براي واحدهاي توليد كننده خودرو، آماده بودن حداقل خط توليد مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است.

4-      استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست

-          بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/2/1374 موكول به تائيد محل استقرار با رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.

5-      ارائه فیش واریزی به حساب خزانه يا سازمان امور اقتصادي استان مربوطه

6-      تحویل پروانه بهره برداری رنگی مخصوص به متقاضی بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نياز

-          ارائه رونوشت هاي به همراه کپی پروانه بهره برداری به دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن ، دفاتر صنايع تخصصي مربوطه ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان و اداره كل كار و امور اجتماعي استان

-          صدور پروانه بهره در خصوص كارهاي سخت و زيان آور مبني بر رعايت ايمني بهدشت و استاندارد مستلزم به اخذ گواهي از ادارات كل كار و امور اجتماعي – بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي استان است.

-          صدور پروانه بهره برداري براي ساخت دستگاه فلز ياب مستلزم به اخذ موافقت از سازمان ميراث فرهنگي استان خواهد بود.

-          براي واحدهاي داراي كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي در صورت انتقال به شهركهاي صنعتي مجاز بر اساس بند(2-3) صورتجلسه مورخ 30/5/1364 شورايعالي صنايع و در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل پروانه بهره برداري صادر مي گردد.

-          ارائه خدمات به واحدهاي دارنده كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي نظير واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري انجام خواهد شد،ولي تغيير نوع توليد ،توسعه،افزايش عرصع و اعيان و .... (براي اين واحدها) منوط به انتقال آنها به شهركهاي صنعتي مجاز مي باشد.

بازدید 280 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 16:17
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image