خدمات مالی

خدمات مالی (11)

پیش ثبت نام ارزش افزوده

اولین و مهمترین وظیفه یک فعال اقتصادی پس از احراز شرایط مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، ثبت نام میباشد ابتدا باید وارد سایتWWW.evat.ir شوید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی

مدارک اشخاص حقیقی

تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

تصویر کارت بازرگانی

تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی

تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

تصویر جواز کسب

تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی

ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده

۱-مرحله پیش ثبت نام

متقاضیان باید ختما به ترتیبی که سازمان مالیات ، به موجب ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام کرده است، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور به تکمیل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند که نشان از اهمیت و جایگاه خاص آن دارد.

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی شرکت

در واقع پس از ثبت شرکت و در یافت پروانه کسب باید برای تشکیل پرونده مالیاتی شرکت نیز باید برای تشکیل پرونده مالیاتی شرکت اقدام کنند و مراحل لازم برای اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی شرکت اقدام کنند و این امر بسیار ضروری میباشد اشخاصی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند باید چه حقیقی باشند و چه حقوقی باید مراحل زیر را برای انجام مراحل تشکیل پرونده مالیاتی شرکت انجام دهند

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی

پس از ثبت شرکت و در یافت پروانه کسب باید برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کرد همچنین نیز اشخاص حقیقی نیز باید برای تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی اقدام کنند و مراحل لازم برای اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی اقدام کنند و این امر بسیار ضروری میباشد اشخاصی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند باید چه حقیقی باشند و چه حقوقی باید مراحل زیر را انجام دهند.

چگونگی تعیین حوزه مالیاتی

در واقع کلیه ی شرکتها و موسساتی که به ثبت رسیده اند باید نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود اقدام نمایند. تعیین حوزه مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ کارت بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی، تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت صورت میگیرد.

مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

موسسه حقوقی تکسفیر با کارشناسان خبره و فعال در زمینه های مختلف سعی بر این دارد که شما را از مراحل ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده آگاه کند

مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

اول - پیش ثبت نام

مویدیان وظیفه دارند به ترتیبی که سازمان ، به موجب ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده

امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام کرده است، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور

به تکمیل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

تعیین حوزه مالیاتی

هر شرکت باید پس از ثبت شرکت خود تعیین حوزه مالیاتی را داشته باشد و باید هنگامی که یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس آن گذشت تعیین حوزه مالیاتی انجام شده باشد و به نزدیک ترین حوزه مالیاتی رفته و تعیین حوزه مالیاتی را به انجام رسانید و به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی حداکثر دو هفته می باشد.تعیین حوزه مالیاتی مهم است و در مواردی مثل اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی،اخذ تسهیلات بانکی،شرکت در مناقصات و مزایدات،افتتاح حساب بانکی
،تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت شما نیاز به تعیین حوزه مالیاتی دارید.


تشکیل پرونده مالیاتی

 تعریف تشکیل پرونده مالیاتی

تمام شرکت ها پس از ثبت شرکت باید برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. هر شرکت که 2 ماه از ثبت آن گذشت مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی است.در واقع تشکیل پرونده مالیاتی در واقع تشکیل پرونده مالیاتی برای انجام امور مالیاتی است به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. بعبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه ، به جای ۲ در هزار ، معادل ۶ در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت شود

اظهارنامه مالیاتی

تعریف اظهار نامه مالیاتی

برای تعریف اظهار نامه مالیاتی می توان اینگونه تعریف کرد که یک کارنامه ی مالی می باشد که تحویل سازمان امور مالیاتی داده می شودو در آن یک سال فعالیت و کار شرکت و شخص در ان درج شده است و برای محسابه ی مالیات ها این عمل انجام می شود به این عمل اظهار نامه ی مالیاتی گفته می شود.موسسه ی حقوقی تکسفیر در این مقاله قصد براین دارد که شما را با تعاریف اظهار نامه مالیاتی،فرم اظهارنامه مالیاتی،نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی،اشخاص مکلف به اظهارنامه مالیاتی و.... را برای شما بازگو کند.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image