ثبت نشان تجاری

آوریل 11

ثبت نشان تجاری

ثبت نشان تجاری

ثبت نشان تجاری را اینگونه می توان تعریف کرد که وقتی شرکتی به ثبت می رسد برای معرفی محصول تولیدی خود نیازمند ثبت برند است تا تبلیغات خود را گسترش دهد حال اگر شرکتی قصد واردات و صادرات محصول خود را داشته باشد و بخواهد تبلیغات خود را گسترش دهد نیازمند ثبت نشان تجاری می باشد و باید برای این کار تمام مراحل ثبت برند و در نهایت تمام مراحل ثبت نشان تجاری را طی کنند و برای پیشرفت و ارتقاع خود تلاش کنند در واقع هر محصولی که قصد دارد تا خود را جهانی کند صاحبان کالا باید ثبت نشان تجاری را داشته باشند این امر تولیدات ملی را بالابرده و مردم به کیفیت کالا پی میبرند کالا پیشرفت میکند تولیدات داخلی افزایش پیدا میکند و کالا با اسم و رسم پیدا کردن خود بازخورد مالی بسیار خوبی برای شرکت به ارمغان خواهد اورد.موسسه ی حقوقی تکسفیر شما را در انجام مراحل ثبت برند و انجام مراحل ثبت نشان تجاری یاری میکند و شما را به هدفتان میرساند.

   با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.

اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد.

لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا" از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد

ثبت برند در کرج.

کاربرد ثبت نشان تجاری

*مالک آن را از حمایتهای قانونی برخوردار میسازد از منظر وسیعتر ، حمـــــایت از نشان تجاری به سبب شهرت و منافع مادي حاصله از آنها موجب تشویق صاحبان اين حقوق به انجام اقدامات مبتکرانه و شجاعانه درسطح جهان ميگردد ، بعلاوه ممانعت از رقابتهای غیرقانونی و ناعادلانه از قبیل جعل نشان تجاری مشابه برای محصول و یا خدمت نامرغوب و متفاوت را در بردارد. حمایت از نشان تجاری توسط دادگاه صورت میگیرد بطوریکه دراکثر نظامهای قضایی، دادگاهها قادرخواهند بود مانع از تخلفات انجام شده بر روی نشان تجاری شوند.

*مالک میتواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء دریافت وجه، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات موردنظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفا" در اختیار صاحب علامت میباشد.

دوره حمایت از نشان تجاری ده سال است که میتوان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات، تمدید نمود.

به مفهوم کلی تر نشان تجاری ، از طریق به رسمیت شناختن کالا یا خدمات خاص و در برداشتن منافع مالی درسطح جهان، موجب ارتقا ابتکار عمل و کارآفرینی میگردند. حمایت از نشان تجاری موجب جلوگيري از رقابتهای غیرمنصفانه تجاری به شکل تولیدکالاهای تقلبی و استفاده از علایم مشخصه تجاری برای فروش محصولات باکیفیت پایین صورت ميگردد. این نظام به افرادی که صاحب مهارت و سرمایه هستند کمک مینمايد تا کالا و خدمات خود را به روشی منصفانه تولیدکرده و بفروشند که در نتیجه تجارت بین المللی را نیز تسهیل مینمايد.

سیستم حمایتی از نشان تجاری اين فرصت را براي كساني كه دارای مهارت و تجربه کافی هستند فراهم مينمايد تا در منصفانه ترین شرایط ممکن به تولید و بازاریابی کالاها و خدمات خود پرداخته و بدین ترتیب امکان تجارت بین المللی برایشان تسهیل گردد و همچنین درمصرف کننده ایجاد اعتماد جهت تعیین حقوق ناشی از انتخاب وی مینماید.

نشان تجاری قابل ثبت(ثبت برند)

نشان تجاری قابل ثبت درسطح جهان تقریباً نامحدود هستند، و مطابق با قانون مصوب کشورها، نشان تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه، حرف یا عدد باشد. همچنین نشان تجاری برگرفته از شکل، نماد، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی، رایحه و یا رنگ داراي ویژگی متمایز کننده باشد، نشان تجاری میتواند شامل کلمه، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آنها باشد. علاوه بر نشان تجاری که مبدأ تجاری کالاها یا خدمات را معین میکند، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارند:

* علائم جمعی COLLECTIVE MARKS علامتهایی هستند که به یک مجموعه یا انجمن تعلق میگیرد بطوری که اعضای آن توسط این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر مجموعه مشخصات مورد نیاز آن مجموعه یا انجمن معرفی می نمایند. بعنوان مثال از انجمن ها و یا کانون هایی میتوان یاد کرد که به عنوان نماینده گـــروهی خاص از کانون سردفتران، حسابداران، مهندسین و یا معماران میباشند.

* علائم تائیدی CERTIFICATION MARKS علامتهایی هستندکه درمقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده به تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمات اعطا میگردد. این علامت میتواند به هرکسی که بتواند تائیدکند که محصول تولیدی او از طریق روشی تولیدشده است که استانداردهای تعین شده را رعایت کرده است اعطا گردد. بعنوان مثال میتوان از استاندارد کیفی ISO 9000 که در جهان کاملاً شناخته شده و مقبول میباشد، نام برد.

مراحل ثبت نشان تجاری

جهت درخواست مراحل ثبت نشان تجاری درسایر کشورها، ابتداء بایستی مراحل ثبت نشان تجاری موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد. بنابراین ثبت داخلی نشان تجاری در کشور مبداء پیش نیاز ثبت بین المللی نشان تجاری درکشورهای عضو سیستم مادرید میباشد. اقدام به درخواست ثبت بین المللی نشان تجاری صرفا" ازطریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد.

اولین مرحله) پرکردن فرم اظهارنامه نشان تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی می باشد که امور مربوط به ثبت علائم تجاری را به عهده دارد. این فرم درخواست باید شامل جزئیات و مشخصات علامت مورد درخواست از قبیل رنگ، فرم و سایر مشخصات علامت مزبور باشد. این فــــرم همچنین باید شامل لیست کالاها یا خدمات مرتبط طبق طبقه بندی بین المللی نشان تجاری باشد که علامت درخواستی، آنها را در برمیگیرد.

نکات مربوط به ثبت نشان تجاری

یک نشان تجاری باید خاص و متمایز کننده باشد بطوریکه مصرف کنندگان با دیدن آن علامت محصول مورد نظر را شناخته و همچنین آن را از سایر علائــــم تجاری و دیگر محصولات که با آن نشان تجاری معرفی میشوند را تشخیص دهند. یک نشان تجاری نباید باعث گمراهی و یا فـــریب مصرف کننده گردیده و یا باعث از بین رفتن نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه گردد.

حقوقی که به یک نشان تجاری اعطا میگردد الزاماً با حقوق اعطا شده به نشان تجاری دیگریکسان نخواهد بود. این موضوع از طریق بررسی های انجام شده توسط اداره نشان تجاری ویا در نتیجه ادعای اشخاص ثالث به حقوق مشابه تعیین می گردد.

درحـال حاضر 85 کشور جهان عضـــو سيستم مادريد میباشند و متقاضیان ثبت بین المللی نشان تجاری میتوانند از طریق سیستم مادرید بشرح ذیل علائم خودرا درکشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند:

*با مراجعه به آدرس اینترنتی/ MADRID SYSTEM WWW.WIPO.INT جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا (اظهارنامه) و محاسبه هزینه ها (Fee Calculation)

*یکبرگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت نشان تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر.

*تصویرتصدیق ثبت داخلی نیزمیبایست ضمیمه درخواست شود.متقاضیان بایدتوجه داشته باشند درخواست ثبت (تصویر یا علامت بین المللی) آنها دقیقاً باتصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.

*ارائه معرفینامه برروی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكيل براي (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه وکالتنامه رسمی براي (اشخاص حقيقي)

*تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط (MM1, MM2, MM3 که ازسایــــت WIPOگرفته میشود)با توجه به تقاضای ثبت دركشورهاي عضوموافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه

*پرداخت هزینه ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود درسایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین میگردد (هزینه ثبت بين المللي بعداز تسلیم اظهارنامه به اداره مالكيت صنعتي برمبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد).

بطورکلی این سیستم دارای19 فرم میباشد که تقاضای ثبت و سایر درخواستهاي متقاضیان مبنی بر اعمال تغییرات علائم و انتقالات و... حسب مورد از فرم های مزبور استفاده میگردد.

مزایای ثبت نشان تجاری

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام ميشود از مزایای مزایای ثبت نشان تجاری می توان اظظهار داشت که متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت از نشان تجاری خود را درخواست وكسب نمايد.

بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود.

ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.

مدارك موردنيازجهت انحام مراحل ثبت نشان تجاری

*اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت نشان تجاری درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا  ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري .

*تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي

*برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي (Fee Calculation)

*رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي

*نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت نشان تجاری با درج اسامي كشورهاي   مورد نظر

*معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري

*كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري

ثبت برند در کرج

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید برای ثبت نشان تجاری خود نگران نباشید و مراحل را به ما بسپارید ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج

با ثبت نشان تجاری خود میتوانید به نحو احست به کسب و کار خود رسیدگی کنید و به توسعه ی کار خود بیندیشید

بازدید 238 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 فروردين 1397 ساعت 12:47
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image