افراد در راستای ثبت شرکت خود بایست در ابتدا پلمپ دفاتر را نیز اخذ نمایند.پلمپ دفاتر شامل دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد.تجار و بازرگانان نیز به پلمپ دفاتر نیاز دارند که شامل دفتر کل ، دفتر روزنامه ، دفتر دارایی و دفتر کپیه نیز می باشد.

 

پلمپ دفاتر

موسسه حقوقی تکسفیر با سابقه ای درخشان در راستای امور ثبتی و حقوقی ، اعم از ؛ ثبت شرکت ،ثبت تغییرات شرکت ،ثبت اختراع ،ثبت طرح صنعتی ،ثبت رتبه بندی شرکت ها ، ثبت لوگو ،ثبت برند ، اخذ کارت بازرگانی، ثبت علائم تجاری، رتبه بندی مشاوران ، رتبه بندی پیمانکاران ، اخذ پروانه تاسیس ، پلمپ دفاترو ...

در ادامه به توضیح دفتر روزنامه ، دفتر دارائی ، دفتر کل ، دفتر کپیه خواهیم پرداخت.

دفتر روزنامه :

دفتری است که ، هر تاجر پس از ثبت کردن شرکت ، موظف است سالانه نسبت به اخذ آن اقدام نماید.نحوه ی ثبت محاسبات در این دفتر به این صورت است که ، تجار و بازرگانان ، کلیه مطالبات ، محاسباتو نقل و انتقال دارایی شرکت را به صورت روزانه در این دفتر یادداشت مینمایند.

دفتر دارائی :

دفتری است که ، عملیات مالی و حسابرسی شرکت بصورت ماهانه در این دفتر ثبت میشود.

دفتر کل :

دفتری است که ، تاجر مکلف است عملیات حسابرسی شرکت را بصورت سالانه جمع بندی و قبل از پایان سال مالی در این دفتر ثبت نماید.در صورتی که تاجر عملیات مالی خود را در دفتر کل ، ثبت نکند نیز مشمول مالیات خواهد بود به این صورت که با کارشناسی مامور دارایی با توجه به موضوع شرکت و صرف نظر از میزان فعالیت مالیات علی الراس ، به این شرکت تعلق خواهد گرفت.

دفتر کپیه :

دفتری است که ، تجار در راستای ثبت کلیه مراسلات و مطالبات شرکت و یا موسسه خود ، آن را تهیه می نمایند که قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود توسط نماینده اداره ثبت امضاء خواهد شد. نام دیگر دفتر کپیه ، دفتر آندیکاتور می باشد.

کلیه شرکتها ، (تعاونی مصرف و یا مسکن) مکلف به اخذ دفتر پلمپ می باشند.

تمامی بانکها نیز نیاز به دریافت دفتر روزنامه ، کل و دارائی می باشند.تمامی این دفاتر پس از ختم هر سال حداقل تا 10 سال بایست نگهداری شود.

تهیه کردن ورقه اظهارنامه پلمپ دفاتر و تعداد آنها ( در قسمت فروش اوراق بهادار ) ، اولین اقدامی است ارباب رجوع جهت پلمپ دفاتر در ادارات ثبت بایست انجام دهد(برطبق ماده 13 قانون دفاتر تجاری)

پس از تهیه پلمپ دفاتر و تنظیم و بررسی آن ، ارباب رجوع می بایست این اظهارنامه را به اداره ثت شرکتها و موسسات غیرتجارتی در بخش پلمپ دفاتر تجارتی ارائه دهد که :

ارائه دفتر پلمپ به متصدی مربوطه (  با داشتن نمره ترتیبی و قیطان کشی شده)

ارائه اظهارنامه با امضاء و مهر شرکت و تکمیل آن توسط متصدی مربوطه

و در مرحله آخر ، پس از طی کردن مراحل مربوطه ، اظهارنامه پلمپ دفاتر نزد مسئول اصلی رفته که بایست به امضای آن برسد.

افراد مشمول پلمپ دفاتر :

چه کسانی باید پلمپ دفاتر بگیرند! مشاغل مشمول پلمپ دفاتر ! پلمپ دفاتر برای چه مشاغلی انجام میگیرد! افراد مشمول پلمپ دفاتر ! مشاغل مشمول پلمپ دفاتر :

تمامی افرادی که ثبت شرکت انجام داده اند

تمامی دارندگان کسب و کار

صاحبان مشاغل صرافی

افرادی که هتل های سه ستاره و بالاتر را دارند

صاحب بیمارستان ها ، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی

فروشگاه های زنجیره ای که مجوز فعالیت از وزارتخانه مربوطه را دارند.

افرادی که به اخذ کارت بازرگانی اقدام مینمایند.

انجمن ها ، احزاب ، اتحادیه های صنفی و کلیه تشکل های قانونی

صاحب کارخانه ها ، واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه

 

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر (شخص حقیقی( :

•    ارائه فرم تکامل یافته اظهارنامه پلمپ دفاتر بهمراه امضاء افراد و مهر شرکت (ارسال اینترنتی)

•    ارائه فتوکپی مدارک هویتی ، کارت ملی فرد متقاضی

•    ارائه فتوکپی پروانه کسب شرکت و یا جواز فعالیت آنها

•    ارائه وکالتنامه متقاضی (در صورت موجودیت او) جهت طی کردن مراحل و روند امور کاری بمنظور پلمپ دفاتر

 

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر (شخص حقوقی) :

•    ارائه مدارک هویتی متقاضی ، اعم از کپی شناسنامه و کارت ملی (مدیر عامل شرکت)

•    ارائه تکامل یافته ی فرم اظهارنامه متقاضی (از اینترنت)

•    ارائه فتوکپی روزنامه تاسیس شرکت متقاضی

•    ارائه مدارکی اعم از کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی کشور(در هنگام تغییرات)

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.