شما می توانید مراحل اخذ گواهی ارزش افزوده خود را به موسسه حقوقی تکسفیر بسپارید و از کلیه ی خدمات ما بهره مند شوید .

محتوای گواهی ارزش افزوده درصد مالیات و وعوارض ارزش افزوده از مشتریان توسط فروشنده می باشد که به نام شرکت و یا شخص فروشنده صادر می شود گواهی ارزش افزوده دارای تاریخ اعتبار است و اگر تاریخ اعتبار تمام شود فروشنده باید برای تمدید آن اقدام نماید.

 

نحوه اخذ گواهی ارزش افزوده

1)انجام کلیه مراحل تکمیل پرونده در حوزه مالیات بر ارزش افزوده .

2)ارائه تمامی اظهارنامه های شروع به فعالیت و ثبت شرکت (اگر هم پس از ثبت فعالیتی ندارید بصورت صفر ارائه نمایید).

3)کلیه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را تا تاریخ درخواست گواهینامه تسویه کنید.

4)ثبت نام کد اقتصادی شما کامل شده و به گام ۴۵رسیده اید.

 

مدارک برای ثبت نام اولیه ارزش افزوده :

 • کد پستی دفتر و محل فعالیت
 • وکالتنامه
 • کلیه ی مدارک اعضا
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
 • نام بانک شرکت
 • نام شعبه بانک
 • کد شعبه
 • شماره حساب
 • تلفن و آدرس هیات رییسه
 • تصویر مدارک شناسایی کلیه ی اعضای شرکت
 • کد اقتصادی
 • آگهی تاسیس شرکت و آگهی تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
 • گواهی فعالیت یا نام شرکت در سامانه رتبه بندی
 • نشانی و کد پستی پیمانکار

 

مراحل تمدید گواهی ارزش افزوده:

 

مرحله 1)ثبت نام اولیه ارزش افزوده شرکت

مرحله 2)ارائه ی برگ ثبت نام اولیه همراه با مدارک ذکر شده

مرحله 3)ثبت نام مرحله دوم ( پس از آمدن رمز عبور)

مرحله 4)ارائه ی کلی مدارک به اداره دارایی

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.