نمایش موارد بر اساس برچسب: پلمب دفاتر

کلیه شرکتها و موسسات ثبت شده ، پس از مراحل ثبت شرکت ، بایست اقدام به پلمپ دفاتر قانونی خود نمایند.

شرکتهای ثبت شده و تمامی صاحبان مشاغلی که مشمول قوانین مالیاتی باشند ، پلمپ دفاتر قانونی خود را دریافت مینمایند و سپس سالانه قبل از پایان سال مالی ، موظف به اخذ این دفاتر می باشند.

 

پس از اخذ دفاتر پلمپ قانونی شرکت ، حسابدار شرکت ، موظف است ، کلیه مراسلات ، مکاتبات ، معاملات ، عقد قرارداد ها و کلیه مخارج شرکت را در این دفاتر بطور دقیق ثبت نماید.

 

طبق قانون مدنی ، در دعاوی تاجر علیه تاجر ، همه ی این دفاتر با اطلاعات ، از امارات قانونی جهت اثبات ادعای طرفین نسبت به موضوع دعوی تلقی میشود ، بهمین دلیل اخذ این دفاتر ، با اطلاعات آن برای شرکتها و اشخاص حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

 

متقاضی که همان مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد ، با مراجعه به سامانه رسمی ثبت شرکتها ، به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir نسبت به تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی شرکت اقدام می نماید و با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت ، همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها پست میگردد و پس از آن با بررسی کارشناسی و تایید آن نسبت به پرداخت هزینه های آن اقدام می نماید.

 

 

افراد مشمول پلمپ دفاتر قانونی :

• دارندگان کارت بازرگانی

• صاحبان شرکت و موسسات

• صاحبان بیمارستان ها

• و ....

 

 

مدارک پلمپ دفاتر قانونی :

• کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل

• کپی آگهی تاسیس شرکت

• کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت ، در صورت وجود تغییرات

 

در انتها اشاره می گردد ، کارشناسان موسسه ثبتی تکسفیر ، یاری رسان شما در اخذ پلمپ دفاتر قانونی شرکت و یا مشاغل مشمول می باشد.

افراد در راستای ثبت شرکت خود بایست در ابتدا پلمپ دفاتر را نیز اخذ نمایند.پلمپ دفاتر شامل دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد.تجار و بازرگانان نیز به پلمپ دفاتر نیاز دارند که شامل دفتر کل ، دفتر روزنامه ، دفتر دارایی و دفتر کپیه نیز می باشد.