نمایش موارد بر اساس برچسب: تغییر آدرس شرکت سهامی عام

تغییر آدرس شرکت

هنگام ثبت شرکت نیاز به درج آدرس مرکز اصلی شرکت ( مکانی که کلیه فعالیت های تجاری و اقتصادی در آن انجام می شود ) در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد.

در صورت تغییر مکانی شرکت می توان ، پس از ثبت شرکت نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود. تغییر آدرس نیاز به انجام مراحلی دارد که در این متن به آن اشاره می شود .