نمایش موارد بر اساس برچسب: امور مالیاتی

از جمله خدمات مالی موسسه حقوقی تکسفیر :

 • امورمالی
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • اخذ کداقتصادی – تعیین حوزه مالیاتی
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • پلمپ دفاتر قانونی
 • انجام امور حسابداری و مالی (طبق قرارداد با موسسه حسابداری معتبر)
 • تهیه و تنظیم تراز و ...
 • معاملات قضایی
 • مالیات برحقوق

 

جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه با شماره 02632401712 تماس حاصل فرمایید.

و یا از طریق پر کردن فرم لینک مشاوره آنلاین منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

 

از جمله خدمات مالی موسسه حقوقی تکسفیر :

 • امورمالی
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • اخذ کداقتصادی – تعیین حوزه مالیاتی
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • پلمپ دفاتر قانونی
 • انجام امور حسابداری و مالی (طبق قرارداد با موسسه حسابداری معتبر)
 • تهیه و تنظیم تراز و ...
 • معاملات قضایی
 • مالیات برحقوق

جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه با شماره 02632401712 تماس حاصل فرمایید.

و یا از طریق پر کردن فرم لینک ذیل منتظر تماس کارشناسان ما باشید.