نمایش موارد بر اساس برچسب: اخذ iso

ایزو

ایزو یک شبکه از موسسات استاندارد ملی در 147 کشور دنیا است که درهر کشور دارای یک مرکز و مرکز اصلی در شهر ژنو پایتخت کشور سویس است که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد. ایزو یک موسسه غیر دولتی است . یعنی مانند سازمان ملل اعضای آن هر کدام نماینده ملی کشور خود نیستند.برای ثبت ایزو خود به موسسه ی حقوقی تکسفیر مراجعه کنید