نمایش موارد بر اساس برچسب: ابطال پروانه بهره برداری

ابطال پروانه بهره برداری

سازمان صنایع و معادن استانها می توانند در هریک از حالات زیر نسبت به ابطال پروانه بهره برداری اقدام نمایند: