جواز بسته بندی )License Packagingهمان گونه که از نامش بر می آید برای بسته بندی انواع اقلام مختلف در زمینه های گوناگون صادر می گردد.

جواز بسته بندی) License Packaging(را می توان، جوازی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی جهت بسته بندی در زمینه های مختلف بسته بندی داده می شود .

جواز بسته بندی یا گواهی بسته بندی درواقع بعنوان موافقت اصولی بسته بندی(اولیه) ایست که به متقاضی جواز بسته بندی در زمینه های مختلف بسته بندی اجازه داده میشود تا نسبت به انجام فعالیت های مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید

به عبارت دیگر جواز بسته بندی )License Packaging( گواهی است که به دارنده ی آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی ، مناطق مجاز ، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده مشغول به بسته بندی محصولی باشد که در جواز تاسیس ذکر شده است.

جواز بسته بندی) License Packaging( در دونوع حقیقی و یاحقوقی(شرکتی) صادر می گردد که هر کدام شرایط خاص خود را دارند که باید از طرف سازمان مربوطه احراز گردد.

اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(با در نظر گرفتن نوع محصولات بسته بندی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا سایر ارگانهای ذیصلاح صورت می گیرد .

جواز جواز بسته بندی)License Packaging(را می توان به غیرانتقال داد ولی بهتر آن است که از ابتدا برای اخذ جواز جواز بسته بندی)License Packaging(اقدام گردد مگر در مواقعی خاص. جواز جواز بسته بندی)License Packaging(را می بایستی از مرجع ذیصلاحی که مربوط به کالای مورد نظر است،اخذ نمود.

جواز بسته بندی را میتوان از مراجع ذیصلاح ذیل اخذ نمود که بعضی از این ادارات مرتبط با یکدیگر می باشند:

-   جواز بسته بندی ازسازمان صنعت و معدن و تجارت

- جواز بسته بندی از سازمان جهاد کشاورزی

- جواز بسته بندی از مجمع امور صنفی

-جواز بسته بندی از اتحادیه

- جواز بسته بندی از بهداشت

-جواز بسته بندی از اداره کار(جواز تولید مشاغل خانگی(

- جواز بسته بندی از صنایع دستی و گردشگری

برای اخذ انواع جواز بسته بندی با مشاوران ما در تماس باشید(هولدینگ تکسفیر

جواز بسته بندی نسبت به جواز تولید آسان تر اخذ میگردد و با توجه به ظوابط استقرار مربوط به اداره حفاظت از محیط زیست جواز بسته بندی در داخل محدوده و شعاع 120 کیلومتری راحت تر اخذ میگردد.

البته جواز بسته بندی کالاهای مختلف با یکدیگر متفاوت است که هر یک شرح حال خود را می طلبد.با هولدینگ تکسفیر در تماس باشید تا از شرایط روز در زمینه اخذ جواز بسته بندی مطلع گردید.

بنا بر نوع مرجع صادر کننده جواز،نکات مهمی می باشد که می بایست در اخذ جواز بسته بندی(License Packaging) بدان توجه نمود که در ذیل به برخی موارد اشاره می گردد:

-محل وقوع کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

-متراژکارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

-استانداردهای موجود در کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging( مورد نظر است.

-فاصله کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است با بعضی از مشاغل.

-نوع پایان کار کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

-بررسی امور مالیاتی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی) License Packaging(مورد نظر است.

- بررسی امور شهرداری کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی) License Packaging(مورد نظر است.

- بررسی امور اراضی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

- بررسی امور منابع طبیعی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

- بررسی امور زیست محیطی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging(مورد نظر است.

- بررسی امور مربوط به اماکن کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging( مورد نظر است.

- بررسی امور مربوط به بهداشت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging( مورد نظر است.

-بررسی امور مربوط به سند مالکیت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ جواز بسته بندی)License Packaging( مورد نظر است.

جواز بسته بندی )License Packaging(گاهی به صورت ذیل نیز طبقه بندی می گردد:

- جواز بسته بندی کارگاهی

- جواز بسته بندی کارخانه ای

- جواز بسته بندی صنعتی

- جواز بسته بندی صنفی

-جواز بسته بندی خانگی

- جواز بسته بندی بهداشتی

برای اخذ جواز بسته بندی خود در زمینه های مختلف با متخصصان جواز بسته بندی در هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.

جواز بسته بندی بر اساس ماهیت بسته بندی نیز ممکن است به شرح ذیل طبقه بندی گردد:

- جواز بسته بندی شیمیایی

- جواز بسته بندی غذایی وآشامیدنی

- جواز بسته بندی دارویی و مخدر

- جواز بسته بندی آرایشی و بهداشتی

- جواز بسته بندی تجهیزات و ملزومات پزشکی

- جواز بسته بندی طبیعی سنتی و مکمل

برای اخذ جواز بسته بندی خود در زمینه های مختلف با متخصصان جواز بسته بندی در هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.

License Packaging As the name implies for packing different items in various fields exported.
License Packaging can be licenses to individuals or legal entities referred to invest in different internal or external packaging is packaging. the.
  
Established listed.
 
License Packaging in two types of natural and Yahqvqy corporate exported each have their own specific requirements that must be met by the organization.
License Packaging taking into account the type of packaging products from the Ministry of Industry and Mine and Trade or Agriculture or other competent bodies takes place.
License License Packaging can be Ghyrantqal but it is better to start packing for a permit license License Packaging action except for special occasions. License License Packaging should be the competent authority of the item is received.
can be obtained from the following competent authorities that some of these offices are related to each other:
- Permit the packaging industry, mine and trade organizations
- Permit the packaging of Agricultural Organization
- Permit the packaging of the Assembly of the Union
-License Packaging of the Union
- License Package of Health
-License Package from the Department of Labor production license home businesses
- Permit the packaging of Handicrafts and Tourism
To obtain a variety of permits packaging in touch with our consultants Holding Taksafir
each had a history of the Tlbd.ba Holding Taksafir connect to the conditions on the license package was informed.
The type of reference exporter license, important things that should be in the License Packaging noted that in some cases mentioned below:
-Local The workshop or factory for packaging license License Packaging is desired.
-Mtrazhkargah Or packing factory for the license License Packaging is desired.
-Astandardhay Of the workshop or factory for packaging license License Packaging is desired.
-Faslh Workshop or factory for packaging license License Packaging is concerned with some jobs.
Type the end of the workshop or factory for packaging license License Packaging is desired.
Check the tax affairs of the factory or workshop for packing license License Packaging is desired.
- Evaluation of Municipal Affairs packing factory or workshop for the license License Packaging is desired.
- The land of the factory or workshop for the license package License Packaging is desired.
- Evaluation of Natural Resources packing factory or workshop for the license License Packaging is desired.
- Evaluation of Environmental Affairs packing factory or workshop for the license License Packaging is desired.
- Check the affairs of the factory or workshop facilities for the license package License Packaging is desired.
- Check the health of the factory or workshop for packing license License Packaging is desired.
Check the matters relating to the ownership packing factory or workshop for the license License Packaging is desired.

License Packaging is sometimes classified as follows:
- License Packaging workshop
- License Packaging Manufacturing
- License Packaging Industrial
- License Packaging trade
-License Packaging License Packaging Homepage
- License Packaging Health
To license your package with specialists in various fields Packaging Holding Taksafir license in touch.
Packing license based on the nature of the packaging may also be classified as follows:
- Permit chemical packaging
- Food packaging and drinking license
- Licensed pharmaceutical packaging Vmkhdr
- The permissibility of cosmetics packaging
- Permit packaging equipment and medical supplies
- Permit the traditional natural and complementary packaging

To license your package with specialists in various fields Packaging Holding Taksafir license in touch.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.
  • نظر شما بعد از تایید منتشر می شود
    avatar
    جواد طهماسبی · 1 سال قبل
    سلام خسته نباشید

    میخواستم بدونم برای گرفتن مجوز بسته بندی مصالح ساختمانی اعم از گچ سیمان، انواع ملات خشک از چه مراجعی و چگونه میتونم مجوز بگیرم