جواز فنی و مهندسیEngineering and technical license جوازی است که از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت در حوزه کاربردی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و معاونت آموزش،

پژوهش و فناوری وزارت صنایع با هدف اجراي مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن، سازماندهي، نظارت بر ايجاد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره‌برداري از توانمنديهاي آنها در بخش صنعت، معدن و تجارت صادر میگردد.

جواز تأسيس واحد فني مهندسي Engineering and technical license مجوزي است كه پس از بررسيهاي تخصصی كارشناسي در صورت احراز شرايط و كسب امتيازات لازم براساس مفاد ودستورالعمل سازمان صنایع به متقاضيان از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها صادر مي‌گرددو جوازی است که لازمه پروانه فنی و مهندسی می باشد.

پروانه فني مهندسي نیز مجوزي است كه پس از اخذ جواز تأسيس فنی و مهندسیEngineering and technical license، ثبت شركت مهندسی، ايجاد دفتر مهندسي وفراهم نمودن شرایط وامكانات لازم از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارتدر سطح استانی صادر مي گردد.

منظور از زمینه تخصصی ،زمینه اصلی فعالیت شرکت و واحد فنی و مهندسی میباشد که طبق ضوابط سازمان مشخص گردیده است.صدرو جواز و پروانه فنی و مهندسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی میسر میباشد.

- شرایط، ضوابط و روش اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی Engineering and technical licenseبرای شرکت های متقاضی:

- درخواست کتبی متقاضیان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تكميل فرم‌های مربوطه در يكي از زمينه‌هاي تخصصي اعلام شده از سوی سازمان جهت اخذ جواز تأسيس واحد فني مهندسي .

- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي فني مهندسي مرتبط با زمينه تخصصي مورد تقاضا از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي معتبر داخلي يا خارجي با سوابق تجربي مناسب در زمينه فعاليت مورد نظر باشند.

- متقاضيان تاسيس واحد فني مهندسي بايد 100 امتياز جداول واحد های فنی و مهندسی سازمان صنعت و معدن و تجارت را کسب نمایند تا حائز شرایط صدور جواز تاسیس فنی و مهندسی گردند.

- اشخاص حقوقي به يكي از اشكال زير مي توانند متقاضي دريافت جواز تاسيس واحد فنی و مهندسیEngineering and technical licenseباشند:

- موسسه يا شركت ثبت شده با موضوع مرتبط در مراجع ذیصلاح مربوطه.

- واحد فني مهندسي به عنوان قسمتی از يك واحد توليدي با ساختار تشكيلاتي مصوب و تحت نظارت مستقيم مدير عامل

- موسسه يا شركت که به صورت سرمايه گذاري مشترك (J.V) تاسیس گردیده است و همكاري با سايرسرمایه گذاران، موسسات و شركت هاي داخلي و خارجي (كنسرسيوم) بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور را داراست.

اعتبار جواز تاسيس فنی و مهندسی:

اعتبار جواز تاسيس فني مهندسي مانند جواز تاسیس های دیگر حد اکثريكسال مي باشد و تحت شرایط خاص حداكثر براي دوبار و هر بار نيز به مدت يكسال قابل تمديد است.

اعتبار پروانه فنی و مهندسی:

مدت زمان اعتبار پروانه فني مهندسي سه سال مي باشد و پس از آن بنا بر شرایط خاص و کسب امتیاز لازم جهت تمدید،می تواند هر بار به مدت 3 سال تمدید گردد و در صورت عدم کسب امتیازات لازم،ابطال می گردد.

شرايط، ضوابط اخذ پروانه فني مهندسي پس از اخذ جواز فنی و مهندسی:

-    پس از اخذ جواز تاسیس فنی و مهندسی ارائه در خواست کتبی و پس از آن درخواست اینترنتی به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مربوطه مبنی بر تقاضای صدور پروانه فنی و مهندسی.

-    برای حائز شدن شرایط اخذ پروانه فنی و مهندسی می بایست حداقل 250 امتیاز را بر اساس مندرجات ظوابط و بخشنامه صدور پروانه و جواز فنی و مهندسی کسب نمود.

-    متقاضی اخذ جواز و پروانه فنی و مهندسی می بایست حداقل سه پروژه مرتبط با زمينه تخصصي كه مراحل اجرائي خود را طي کرده و به تاييد كارفرما رسیده باشد را به اتمام رسانده باشد.

-    متقاضی اخذ جواز و پروانه فنی و مهندسی می بایست حداقل امکانات لازم جهت ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل دفتر کار مناسب، لوازم دفتری واداری لازم، آرشیو فنی وتخصصی، کتابخانه تخصصی، رایانه و لوازم جانبی آن و سایر تجهیزات مورد نیاز دفتر فنی و مهندسی را دارا باشد

-         ارائه پرسشنامه کامل یا طرح توجیهی مناسب ،متناسب با رشته مورد درخواست جواز و پروانه فنی و مهندسی.

-         برخی از واحد های فنی و مهندسی که داراي جواز تأسيس واحد فني مهندسي كه كمتر از يكسال از موعد آن سپري گرديده باشند تحت شرایط خاصی به طور مستقیم می توانند درخواست پروانه فنی و مهندسی دهند.

-         برای برخی از واحد های فنی و مهندسی که داراي مجوز از شورايعالي انفورماتيك يا رتبه‌بندي از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری هستند مشروط بر آنكه حداكثر امتياز مربوط به فعاليت در پروژه‌هاي صنعتي و معدني، دوره‌هاي آموزشي و تخصصي مرتبط با خدمات مهندسي و عضويت در انجمن خدمات مهندسي استان مربوطه يا مجامع علمي و مهندسي دارا باشند و امتياز جهت سوابق تحصيلي و شغلي آنها كمتر از 50 نباشد، صدور پروانه فني مهندسي بلامانع خواهد بود.

-زمینه های فعاليت واحدهاي فني مهندسي (شرکت های دارای جواز وپروانه فنی و مهندسی):

شرکت های دارای جواز و پروانه فني مهندسي براساس زمينه تخصصي مندرج در مجوز صادر شده در زمينه‌هاي ذيل مي توانند مشغول به فعالیت باشند :

- پژوهشات و مطالعات كلان بخشي و امكان سنجي ومطالعه،پژوهش،طبقه بندی، شناسائي و معرفي فرآيندها و فن آوري هاي جديد، انتقال و انطباق آنها با ظوابط ،شرايط و برنامه‌هاي توسعه صنعتي و معدني كشور

-امکان سنجی، شناسائي و معرفي فن آوري هاو تکنولوژی های مرتبط با محيط زيست و كاهش آلودگيهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتی، معدني وتجاري وتخصیص و ارائه سيستم هاي مدرن ونوين مديريتي و توسعه بخشی به منظور افزايش بهره وري واحدهاي توليدي و تجاري در چرخه صنعت پویا.

- مدریت سازمانی،مديريت اجرا، بازرسي فني و محتوا و نظارت بر پروژ ه هاي صنعتي، معدني و تجاري

- توسعه وارائه خدمات فني مهندسي در زمينه مهندسي ارزش و سيستم‌هاي مديريت كيفيت وکنترل کیفیت.

- تدوين استانداردهاي دقیق صنعتي، معدني و تجاري و استانداردهای کلی

- پژوهش های آزمایشگاهی و صنعتی و ارائه خدمات آزمايشگاهي وفنی صنعتي و فنّي و كاليبراسيون در بخش صنعت، معدن و تجارت وکلیه بخش های صنعت

- آموزش،تدوین، طراحي و پياده‌سازي نرم افزارهاي تخصصی و عمومی مهندسي در بخش صنعت، معدن و تجارت ونقشه کشی و طراحي انواع محصول، فرآيند و تهيه مدارك فنّي

- پیاده سازی،استقرار،جانماییو طراحي خطوط و بهينه سازي روشهاي توليد در کلیه حوزه صنعت

-تدوین و ارائه خدمات فني مهندسي به منظور بالا بردن كيفيت محصولات توليدي ‌و خدمات تجاري سازی و انطباق آنها با استانداردهاي‌صنعتي و تجاري ‌معتبر.مدلینگ و نمونه سازي و مهندسي معكوس پیلوت و نمونه های فنی و مهندسی

- ارائه خدمات فني مهندسي انواع کالا به منظور توسعه شبکه و اتوماسيون و بهينه‌سازي و به روز نگه‌داشتن فن‌آوريهاي نوین صنعتي، معدني وتجاري در کلیه حوزه های فنی و مهندسی

- پیاده سازی و ارائه کلیه خدمات فني مهندسي در زمينه تولید،نصب، راه اندازي، نگهداري و تعمير واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري در کلیه حوزه های فنی و مهندسی

- ارائه خدمات فني مهندسي در زمينه كاهش پس ماندها و ضايعات صنعتي، معدني و تجاري، بازيافت و بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنعت، معدن و تجارت وپیاده سازی انرژی های نو.

برای اخذ هر گونه جواز و پروانه فنی و مهندسی با مشاوران هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.