سوالاتی که هنگام اخذ جواز ممکن است پیش آید

اکتبر 15

سوالاتی که هنگام اخذ جواز ممکن است پیش آید

سوالاتی که هنگام اخذ جواز ممکن است پیش آید

از جمله سوالاتی که ممکن است برای شما عزیزان پیش آید در ذیل برای نمونه اشاره ای بدان شده است:

- جواز را از کجا باید گرفت؟

- چه مدارکی برای اخذ جواز لازم است؟

-چه مدت زمان طول می کشد تا جواز صادر گردد؟

-چه مقدار هزینه ای لازم است تا جواز اخذ گردد؟

-اخذ جواز چه ویژگی ها و اهمیتی دارد؟

-اخذ جواز چه معایبی را در بر دارد؟

-روال صدور و اخذ جواز از کجا شروع میگردد؟

-مزایای و فوایداخذ جواز چیست؟

-برای اخذ جواز چه مراحلی را باید طی کرد؟

-سریعترین زمان ممکن برای اخذ جواز چند روز است؟

-جواز ارزان و کم هزینه چگونه امکان پذیر است؟

-اعتبار جواز چند سال است؟

-اطلاعات مورد نیاز برای اخذ جواز چه چیزهایی می باشد؟

-ارتقاء جواز چگونه امکان پذیر است؟

-انتقال جواز یا مجوز چگونه امکان پذیر است؟

-مراحل اخذ جواز چگونه تسریع می یابد؟

-قوانین اخذ جواز یا مجوز شامل چه مقرراتی می باشد؟

-انواع مجوز ها یا جواز ها به چند گونه اند ؟

-آدرس مرجع صادر کننده جواز مربوطه کجا می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه میزا ن سرمایه گذاری لازم است؟

-موضوعات جواز یا مجوز بر چه اساسی طبقه بندی و تفکیک می شود؟

-استفاده از جواز در چه جاهایی امکان پذیر می باشد؟

-ابطال جواز چیست ؟

-ابطال جواز در ازاء چه تخلفاتی صورت می گیرد؟

-آدرس سامانه ثبت جواز چیست؟

- دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور جواز در سطح كشور چگونه است؟

- فرايند صدور جواز چگونه است؟

- مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‏بيني شده در قانون و مقررات برای صدور جواز یا مجوز شامل چه مفادی می باشد؟

- مراجع نظارتي برای صدور جواز یا مجوز چه ارگان ها یا نهاد هایی می باشد؟

- نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور جواز یا مجوز از حيث انطباق با قانون و چگونه می باشد؟

- ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور جواز یا مجوز به چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

- بکار بردن فرم‏ هاي الگو براي صدور جواز یا مجوز از چه طریقی در دسترس خواهد بود؟

- تشکيل پرونده اخذ جواز شامل مدارک و اسناد وجوه واريزي را از چه طریقی شناسایی نماییم؟

- آیا درج و اضافه کردن اطلاعات اضافي بر روي جواز یا مجوز، غير از آنچه که برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي باشد؟

- نحوه نظارت بر صدور جواز چگونه است؟

-نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

- تخلفات و جریمه ها در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

-آیین نامه اجرایی نحوه صدور جواز به چه شکل می باشد؟

-آیا از جواز برای گرفتن و اخذ وام هم می توان استفاده کرد؟

-آیا جواز یا مجوز را می توان به شخص دیگری منتقل کرد؟

-نحوه انتقال جواز یا مجوز به شخص دیگر چگونه است؟

-نحوه انتقال جواز از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی چگونه است؟

- نحوه انتقال جواز از شخصیت حقوقی به شخصیت حقیقی چگونه است؟

-آیا جواز می تواند به نام چند نفر باشد؟

-آیا برای گرفتن جواز کارت پایان خدمت لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز گواهی عدم سوء پیشینه لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز یا مجوز گواهی عدم اعتیاد لازم است لازم است؟

-آیا برای گرفتن و اخذ جواز یا مجوز اجاره نامه لازم است؟

-آیا بدون سند مالکیت می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز پایان کار لازم است؟

-آیا با وکالت نامه از طرف کسی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از دارایی می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از بهداشت محیط می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از وزارت بهداشت می باشد؟

- حداقل متراژ برای اخذ مجوز یا جواز چه متراژی می باشد؟

- مکان مورد نظر برای اخذ مجوز یا جواز دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه استعلاماتی لازم است؟

-آیا با مدارک ناقص هم می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-فرق جواز یا مجوز دائم با جواز موقت چیست؟

-آیا در حریم شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در محدوده شهر می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در محدوده قانونی شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در منطقه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در ناحیه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در شهرک های صنعتی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در مناطق ممنوعه می توان جواز گرفت؟

- آیا در مناطق روستایی می توان جواز گرفت؟

- آیا در حریم رودخانه می توان جواز گرفت؟

- آیا در زمین های منابع طبیعی می توان جواز گرفت؟

- آیا در جنگل یا باغ می توان جواز گرفت؟

- آیا در داخل شهر می توان جواز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار اداری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار تجاری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار کارگاهی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار صنعتی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار انبار لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کارمسکونی لازم است؟

- اخذ جواز یا مجوز چند روز زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند ماه زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند سال زمان می برد؟

-سریعترین زمان برای اخذ مجوز چند روز میباشد؟

-اخذ جواز فرس چند روز زمان می برد؟

-آیا برای یک مکان می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

- آیا برای یک سند می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

-شرایط اخذ جواز تاسیس چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس صنایع چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس جهاد کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت محیط چیست؟

- شرایط اخذ جوازفعالیت چیست؟

- شرایط اخذ جوازتولید و بسته بندی چیست؟

- شرایط اخذ جوازطراحی و مونتاژ چیست؟

- شرایط اخذ جوازکسب چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی صادرات و واردات چیست؟

- شرایط اخذ جوازسازمان غذا و داروچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز پخش چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز انبار چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی ساخت چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه آهنسازان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه ابزار فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودروچیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بنکداران مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بنگاه های مسافربری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه پارچه فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جرایدچیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه چایخانه داران چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه حلوا ساز و عصارچیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوزچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چیست؟

- زمان و هزینه اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چقدر می باشد؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چقدر می باشد

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنسازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه ابزار فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنگاه های مسافربری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پارچه فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چایخانه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حلوا ساز و عصار چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چقدر می باشد ؟

از جمله سوالاتی که ممکن است برای شما عزیزان پیش آید در ذیل برای نمونه اشاره ای بدان شده است:

- جواز را از کجا باید گرفت؟

- چه مدارکی برای اخذ جواز لازم است؟

-چه مدت زمان طول می کشد تا جواز صادر گردد؟

-چه مقدار هزینه ای لازم است تا جواز اخذ گردد؟

-اخذ جواز چه ویژگی ها و اهمیتی دارد؟

-اخذ جواز چه معایبی را در بر دارد؟

-روال صدور و اخذ جواز از کجا شروع میگردد؟

-مزایای و فوایداخذ جواز چیست؟

-برای اخذ جواز چه مراحلی را باید طی کرد؟

-سریعترین زمان ممکن برای اخذ جواز چند روز است؟

-جواز ارزان و کم هزینه چگونه امکان پذیر است؟

-اعتبار جواز چند سال است؟

-اطلاعات مورد نیاز برای اخذ جواز چه چیزهایی می باشد؟

-ارتقاء جواز چگونه امکان پذیر است؟

-انتقال جواز یا مجوز چگونه امکان پذیر است؟

-مراحل اخذ جواز چگونه تسریع می یابد؟

-قوانین اخذ جواز یا مجوز شامل چه مقرراتی می باشد؟

-انواع مجوز ها یا جواز ها به چند گونه اند ؟

-آدرس مرجع صادر کننده جواز مربوطه کجا می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه میزا ن سرمایه گذاری لازم است؟

-موضوعات جواز یا مجوز بر چه اساسی طبقه بندی و تفکیک می شود؟

-استفاده از جواز در چه جاهایی امکان پذیر می باشد؟

-ابطال جواز چیست ؟

-ابطال جواز در ازاء چه تخلفاتی صورت می گیرد؟

-آدرس سامانه ثبت جواز چیست؟

- دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور جواز در سطح كشور چگونه است؟

- فرايند صدور جواز چگونه است؟

- مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‏بيني شده در قانون و مقررات برای صدور جواز یا مجوز شامل چه مفادی می باشد؟

- مراجع نظارتي برای صدور جواز یا مجوز چه ارگان ها یا نهاد هایی می باشد؟

- نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور جواز یا مجوز از حيث انطباق با قانون و چگونه می باشد؟

- ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور جواز یا مجوز به چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

- بکار بردن فرم‏ هاي الگو براي صدور جواز یا مجوز از چه طریقی در دسترس خواهد بود؟

- تشکيل پرونده اخذ جواز شامل مدارک و اسناد وجوه واريزي را از چه طریقی شناسایی نماییم؟

- آیا درج و اضافه کردن اطلاعات اضافي بر روي جواز یا مجوز، غير از آنچه که برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي باشد؟

- نحوه نظارت بر صدور جواز چگونه است؟

-نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

- تخلفات و جریمه ها در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

-آیین نامه اجرایی نحوه صدور جواز به چه شکل می باشد؟

-آیا از جواز برای گرفتن و اخذ وام هم می توان استفاده کرد؟

-آیا جواز یا مجوز را می توان به شخص دیگری منتقل کرد؟

-نحوه انتقال جواز یا مجوز به شخص دیگر چگونه است؟

-نحوه انتقال جواز از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی چگونه است؟

- نحوه انتقال جواز از شخصیت حقوقی به شخصیت حقیقی چگونه است؟

-آیا جواز می تواند به نام چند نفر باشد؟

-آیا برای گرفتن جواز کارت پایان خدمت لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز گواهی عدم سوء پیشینه لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز یا مجوز گواهی عدم اعتیاد لازم است لازم است؟

-آیا برای گرفتن و اخذ جواز یا مجوز اجاره نامه لازم است؟

-آیا بدون سند مالکیت می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز پایان کار لازم است؟

-آیا با وکالت نامه از طرف کسی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از دارایی می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از بهداشت محیط می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از وزارت بهداشت می باشد؟

- حداقل متراژ برای اخذ مجوز یا جواز چه متراژی می باشد؟

- مکان مورد نظر برای اخذ مجوز یا جواز دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه استعلاماتی لازم است؟

-آیا با مدارک ناقص هم می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-فرق جواز یا مجوز دائم با جواز موقت چیست؟

-آیا در حریم شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در محدوده شهر می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در محدوده قانونی شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در منطقه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در ناحیه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در شهرک های صنعتی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در مناطق ممنوعه می توان جواز گرفت؟

- آیا در مناطق روستایی می توان جواز گرفت؟

- آیا در حریم رودخانه می توان جواز گرفت؟

- آیا در زمین های منابع طبیعی می توان جواز گرفت؟

- آیا در جنگل یا باغ می توان جواز گرفت؟

- آیا در داخل شهر می توان جواز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار اداری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار تجاری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار کارگاهی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار صنعتی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار انبار لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کارمسکونی لازم است؟

- اخذ جواز یا مجوز چند روز زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند ماه زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند سال زمان می برد؟

-سریعترین زمان برای اخذ مجوز چند روز میباشد؟

-اخذ جواز فرس چند روز زمان می برد؟

-آیا برای یک مکان می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

- آیا برای یک سند می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

-شرایط اخذ جواز تاسیس چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس صنایع چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس جهاد کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت محیط چیست؟

- شرایط اخذ جوازفعالیت چیست؟

- شرایط اخذ جوازتولید و بسته بندی چیست؟

- شرایط اخذ جوازطراحی و مونتاژ چیست؟

- شرایط اخذ جوازکسب چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی صادرات و واردات چیست؟

- شرایط اخذ جوازسازمان غذا و داروچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز پخش چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز انبار چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی ساخت چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آهنسازان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه ابزار فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودروچیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بنگاه های مسافربری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه پارچه فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جرایدچیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه چایخانه داران چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه حلوا ساز و عصارچیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوزچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چیست؟

- زمان و هزینه اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چقدر می باشد؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چقدر می باشد

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنسازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه ابزار فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنگاه های مسافربری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پارچه فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چایخانه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حلوا ساز و عصار چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چقدر می باشد ؟

بازدید 7298 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 مهر 1397 ساعت 15:49