سوالاتی که هنگام اخذ جواز ممکن است پیش آید

از جمله سوالاتی که ممکن است برای شما عزیزان پیش آید در ذیل برای نمونه اشاره ای بدان شده است:

- جواز را از کجا باید گرفت؟

- چه مدارکی برای اخذ جواز لازم است؟

-چه مدت زمان طول می کشد تا جواز صادر گردد؟

-چه مقدار هزینه ای لازم است تا جواز اخذ گردد؟

-اخذ جواز چه ویژگی ها و اهمیتی دارد؟

-اخذ جواز چه معایبی را در بر دارد؟

-روال صدور و اخذ جواز از کجا شروع میگردد؟

-مزایای و فوایداخذ جواز چیست؟

-برای اخذ جواز چه مراحلی را باید طی کرد؟

-سریعترین زمان ممکن برای اخذ جواز چند روز است؟

-جواز ارزان و کم هزینه چگونه امکان پذیر است؟

-اعتبار جواز چند سال است؟

-اطلاعات مورد نیاز برای اخذ جواز چه چیزهایی می باشد؟

-ارتقاء جواز چگونه امکان پذیر است؟

-انتقال جواز یا مجوز چگونه امکان پذیر است؟

-مراحل اخذ جواز چگونه تسریع می یابد؟

-قوانین اخذ جواز یا مجوز شامل چه مقرراتی می باشد؟

-انواع مجوز ها یا جواز ها به چند گونه اند ؟

-آدرس مرجع صادر کننده جواز مربوطه کجا می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه میزا ن سرمایه گذاری لازم است؟

-موضوعات جواز یا مجوز بر چه اساسی طبقه بندی و تفکیک می شود؟

-استفاده از جواز در چه جاهایی امکان پذیر می باشد؟

-ابطال جواز چیست ؟

-ابطال جواز در ازاء چه تخلفاتی صورت می گیرد؟

-آدرس سامانه ثبت جواز چیست؟

- دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور جواز در سطح كشور چگونه است؟

- فرايند صدور جواز چگونه است؟

- مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‏بيني شده در قانون و مقررات برای صدور جواز یا مجوز شامل چه مفادی می باشد؟

- مراجع نظارتي برای صدور جواز یا مجوز چه ارگان ها یا نهاد هایی می باشد؟

- نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور جواز یا مجوز از حيث انطباق با قانون و چگونه می باشد؟

- ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور جواز یا مجوز به چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

- بکار بردن فرم‏ هاي الگو براي صدور جواز یا مجوز از چه طریقی در دسترس خواهد بود؟

- تشکيل پرونده اخذ جواز شامل مدارک و اسناد وجوه واريزي را از چه طریقی شناسایی نماییم؟

- آیا درج و اضافه کردن اطلاعات اضافي بر روي جواز یا مجوز، غير از آنچه که برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي باشد؟

- نحوه نظارت بر صدور جواز چگونه است؟

-نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

- تخلفات و جریمه ها در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

-آیین نامه اجرایی نحوه صدور جواز به چه شکل می باشد؟

-آیا از جواز برای گرفتن و اخذ وام هم می توان استفاده کرد؟

-آیا جواز یا مجوز را می توان به شخص دیگری منتقل کرد؟

-نحوه انتقال جواز یا مجوز به شخص دیگر چگونه است؟

-نحوه انتقال جواز از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی چگونه است؟

- نحوه انتقال جواز از شخصیت حقوقی به شخصیت حقیقی چگونه است؟

-آیا جواز می تواند به نام چند نفر باشد؟

-آیا برای گرفتن جواز کارت پایان خدمت لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز گواهی عدم سوء پیشینه لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز یا مجوز گواهی عدم اعتیاد لازم است لازم است؟

-آیا برای گرفتن و اخذ جواز یا مجوز اجاره نامه لازم است؟

-آیا بدون سند مالکیت می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز پایان کار لازم است؟

-آیا با وکالت نامه از طرف کسی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از دارایی می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از بهداشت محیط می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از وزارت بهداشت می باشد؟

- حداقل متراژ برای اخذ مجوز یا جواز چه متراژی می باشد؟

- مکان مورد نظر برای اخذ مجوز یا جواز دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه استعلاماتی لازم است؟

-آیا با مدارک ناقص هم می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-فرق جواز یا مجوز دائم با جواز موقت چیست؟

-آیا در حریم شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در محدوده شهر می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در محدوده قانونی شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در منطقه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در ناحیه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در شهرک های صنعتی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در مناطق ممنوعه می توان جواز گرفت؟

- آیا در مناطق روستایی می توان جواز گرفت؟

- آیا در حریم رودخانه می توان جواز گرفت؟

- آیا در زمین های منابع طبیعی می توان جواز گرفت؟

- آیا در جنگل یا باغ می توان جواز گرفت؟

- آیا در داخل شهر می توان جواز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار اداری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار تجاری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار کارگاهی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار صنعتی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار انبار لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کارمسکونی لازم است؟

- اخذ جواز یا مجوز چند روز زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند ماه زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند سال زمان می برد؟

-سریعترین زمان برای اخذ مجوز چند روز میباشد؟

-اخذ جواز فرس چند روز زمان می برد؟

-آیا برای یک مکان می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

- آیا برای یک سند می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

-شرایط اخذ جواز تاسیس چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس صنایع چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس جهاد کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت محیط چیست؟

- شرایط اخذ جوازفعالیت چیست؟

- شرایط اخذ جوازتولید و بسته بندی چیست؟

- شرایط اخذ جوازطراحی و مونتاژ چیست؟

- شرایط اخذ جوازکسب چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی صادرات و واردات چیست؟

- شرایط اخذ جوازسازمان غذا و داروچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز پخش چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز انبار چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی ساخت چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه آهنسازان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه ابزار فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودروچیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بنکداران مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بنگاه های مسافربری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه پارچه فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جرایدچیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه چایخانه داران چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه حلوا ساز و عصارچیست؟

- شرایط اخذ جواز از اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوزچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چیست؟

- زمان و هزینه اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چقدر می باشد؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چقدر می باشد

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنسازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه ابزار فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنگاه های مسافربری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پارچه فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چایخانه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حلوا ساز و عصار چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چقدر می باشد ؟

از جمله سوالاتی که ممکن است برای شما عزیزان پیش آید در ذیل برای نمونه اشاره ای بدان شده است:

- جواز را از کجا باید گرفت؟

- چه مدارکی برای اخذ جواز لازم است؟

-چه مدت زمان طول می کشد تا جواز صادر گردد؟

-چه مقدار هزینه ای لازم است تا جواز اخذ گردد؟

-اخذ جواز چه ویژگی ها و اهمیتی دارد؟

-اخذ جواز چه معایبی را در بر دارد؟

-روال صدور و اخذ جواز از کجا شروع میگردد؟

-مزایای و فوایداخذ جواز چیست؟

-برای اخذ جواز چه مراحلی را باید طی کرد؟

-سریعترین زمان ممکن برای اخذ جواز چند روز است؟

-جواز ارزان و کم هزینه چگونه امکان پذیر است؟

-اعتبار جواز چند سال است؟

-اطلاعات مورد نیاز برای اخذ جواز چه چیزهایی می باشد؟

-ارتقاء جواز چگونه امکان پذیر است؟

-انتقال جواز یا مجوز چگونه امکان پذیر است؟

-مراحل اخذ جواز چگونه تسریع می یابد؟

-قوانین اخذ جواز یا مجوز شامل چه مقرراتی می باشد؟

-انواع مجوز ها یا جواز ها به چند گونه اند ؟

-آدرس مرجع صادر کننده جواز مربوطه کجا می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه میزا ن سرمایه گذاری لازم است؟

-موضوعات جواز یا مجوز بر چه اساسی طبقه بندی و تفکیک می شود؟

-استفاده از جواز در چه جاهایی امکان پذیر می باشد؟

-ابطال جواز چیست ؟

-ابطال جواز در ازاء چه تخلفاتی صورت می گیرد؟

-آدرس سامانه ثبت جواز چیست؟

- دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور جواز در سطح كشور چگونه است؟

- فرايند صدور جواز چگونه است؟

- مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‏بيني شده در قانون و مقررات برای صدور جواز یا مجوز شامل چه مفادی می باشد؟

- مراجع نظارتي برای صدور جواز یا مجوز چه ارگان ها یا نهاد هایی می باشد؟

- نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور جواز یا مجوز از حيث انطباق با قانون و چگونه می باشد؟

- ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور جواز یا مجوز به چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

- بکار بردن فرم‏ هاي الگو براي صدور جواز یا مجوز از چه طریقی در دسترس خواهد بود؟

- تشکيل پرونده اخذ جواز شامل مدارک و اسناد وجوه واريزي را از چه طریقی شناسایی نماییم؟

- آیا درج و اضافه کردن اطلاعات اضافي بر روي جواز یا مجوز، غير از آنچه که برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي باشد؟

- نحوه نظارت بر صدور جواز چگونه است؟

-نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

- تخلفات و جریمه ها در خصوص جواز یا مجوز چگونه است؟

-آیین نامه اجرایی نحوه صدور جواز به چه شکل می باشد؟

-آیا از جواز برای گرفتن و اخذ وام هم می توان استفاده کرد؟

-آیا جواز یا مجوز را می توان به شخص دیگری منتقل کرد؟

-نحوه انتقال جواز یا مجوز به شخص دیگر چگونه است؟

-نحوه انتقال جواز از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی چگونه است؟

- نحوه انتقال جواز از شخصیت حقوقی به شخصیت حقیقی چگونه است؟

-آیا جواز می تواند به نام چند نفر باشد؟

-آیا برای گرفتن جواز کارت پایان خدمت لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز گواهی عدم سوء پیشینه لازم است؟

- آیا برای گرفتن جواز یا مجوز گواهی عدم اعتیاد لازم است لازم است؟

-آیا برای گرفتن و اخذ جواز یا مجوز اجاره نامه لازم است؟

-آیا بدون سند مالکیت می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز پایان کار لازم است؟

-آیا با وکالت نامه از طرف کسی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از دارایی می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از بهداشت محیط می باشد؟

- آیا اخذ جواز یا مجوز نیاز به استعلام از وزارت بهداشت می باشد؟

- حداقل متراژ برای اخذ مجوز یا جواز چه متراژی می باشد؟

- مکان مورد نظر برای اخذ مجوز یا جواز دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

-برای اخذ جواز یا مجوز چه استعلاماتی لازم است؟

-آیا با مدارک ناقص هم می توان جواز یا مجوز گرفت؟

-فرق جواز یا مجوز دائم با جواز موقت چیست؟

-آیا در حریم شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در محدوده شهر می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در محدوده قانونی شهر می توان جواز گرفت؟

- آیا در منطقه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در ناحیه صنعتی می توان جواز گرفت؟

- آیا در شهرک های صنعتی می توان جواز یا مجوز گرفت؟

- آیا در مناطق ممنوعه می توان جواز گرفت؟

- آیا در مناطق روستایی می توان جواز گرفت؟

- آیا در حریم رودخانه می توان جواز گرفت؟

- آیا در زمین های منابع طبیعی می توان جواز گرفت؟

- آیا در جنگل یا باغ می توان جواز گرفت؟

- آیا در داخل شهر می توان جواز گرفت؟

-آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار اداری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار تجاری لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار کارگاهی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار صنعتی لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کار انبار لازم است؟

- آیا برای اخذ جواز یا مجوز پایان کارمسکونی لازم است؟

- اخذ جواز یا مجوز چند روز زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند ماه زمان می برد؟

- اخذ جواز یا مجوز چند سال زمان می برد؟

-سریعترین زمان برای اخذ مجوز چند روز میباشد؟

-اخذ جواز فرس چند روز زمان می برد؟

-آیا برای یک مکان می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

- آیا برای یک سند می توان بیش از یک جواز اخذ نمود؟

-شرایط اخذ جواز تاسیس چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس صنایع چیست؟

- شرایط اخذ جواز تاسیس جهاد کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت چیست؟

- شرایط اخذ جواز بهداشت محیط چیست؟

- شرایط اخذ جوازفعالیت چیست؟

- شرایط اخذ جوازتولید و بسته بندی چیست؟

- شرایط اخذ جوازطراحی و مونتاژ چیست؟

- شرایط اخذ جوازکسب چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی صادرات و واردات چیست؟

- شرایط اخذ جوازسازمان غذا و داروچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز پخش چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز انبار چیست؟

- شرایط اخذ جوازبهداشتی ساخت چیست؟

- شرایط اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آهنسازان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه ابزار فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودروچیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران مواد غذایی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بنگاه های مسافربری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه پارچه فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جرایدچیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه چایخانه داران چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه حلوا ساز و عصارچیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چیست؟

- شرایط اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوزچیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چیست؟

- شرایط اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چیست؟

- زمان و هزینه اخذ جوازیا مجوز از اتحادیه آبکاران چقدر می باشد؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آرایشگران زنانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز ازاتحادیه آرایشگران مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات چقدر می باشد

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنسازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ از اتحادیه آهنکاران ساختمان ،درب و پنجره سازی فلزی و جوشکاری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه آهنگران و صنعت کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه ابزار فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه دارندگان اتو سرویس و تعمیر گاه ،پارکینگ و کارواش خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه خودرو کرایه و موسسات توریستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران الکترونیک و الکتروتکنیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان وابسته به فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی،آبمیوه و نوشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنکداران مواد غذایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بنگاه های مسافربری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پارچه فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون و پلاستیک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه وانت بار و پیک موتوری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مدارس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه تشک دوزان و صندلی سازان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چایخانه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه چلو کباب و چلو خوروش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فیبر سه لایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حلوا ساز و عصار چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جوازاز اتحادیه حمل و نقل کالای شهری چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خرازی فروشان و وابسته چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خواربارفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه درودگران و مبل سازان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دکه داران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دل و جگرو قلوه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات دوچرخه و موتور سیکلت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه(واردکننده) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ذوب فلزات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان رنگ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سراجان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان انبارهای کالای تجارتی و بازرگانی،سراها و سردخانه ها چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کاران سماور،چراغ و لوازم گازسوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سمسار(سمساران)فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سنگبر وسنگ تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سوپر مارکت و پروتئینی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه شیشه و آئینه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صباغان و گلزنان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه صحاف(صحافان) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه طباخان،فروشندگان کله و پاچه و سیرابی(طبخ شده و خام) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا،جواهر،نقره و سکه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عطار و سقط فروش،عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلم برداران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی،اوزالید و پلی کپی وتحریرات و طلق و پرس چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فخار(فخاران)(تولید آجر) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش دستباف چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فناوران رایانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قالیشویان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه قهوه خانه داران وسفره خانه های سنتی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کالای خواب چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارتدگان ماشینهای کمپرسی و راه سازی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کبابی ،حلیم،آشپزندگان و مشابه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب و کاموا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه کفاشان دست دوز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیهکفش های ماشینی و لاستیکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی،کلاه و آتش نشانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگانکلیشه، لیتوگرافمهر و پلاک و چاپ اسکرین چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه گرمابه داران،سونا و ماساژ چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گل چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان روغن،لاستیک و پنچرگیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لبنیات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تهیه ،توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات و مواد اولیه دندان پزشکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی ،صنعتی،ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تعمیر کاران ماشین های دوخت و بافت چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان محصولات گوشتی (همبرگر،سوسیس،کالباس) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مشاورین املاک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان گچ،آهک و مصالح ساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مصنوعات آلومینیومی وupvcساختمانی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی ولوازم فلزی ساختمان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه لوازم خانگی مصنوعات نفت،گاز سوز،نفت سوز و الکتریک چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه تعمیر کاران خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی و بهداشتی دامی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان مواد شیمیایی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه مهمان پذیران چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میخ،قفل و لولا چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه ناشران و کتابفروشان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان سنگکی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نانوایان چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نان های فانتزی(حجیم و نیمه حجیم) چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نبات و آبنبات ریز و قند ریز چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه نقاشان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها وفروشندگان خودرو چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی چقدر می باشد ؟

- زمان و هزینه اخذ جواز یا مجوز از اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان چقدر می باشد ؟

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.