شرکت انفورماتیک، شرکتی است که در حوزه انفورماتیک فعالیت دارد و به طور قانونی ثبت شده است. رتبه انفورماتیک، شرکتهای فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در زمینه های سطح کیفی بررسی میکند. رتبه انفورماتیک از ۱تا ۷طبقه بندی میشود و 1 بالاترین رتبه و 7 پایین ترین رتبه است.

برای اخذ رتبه انفورماتیک باید به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا شورای عالی انفورماتیک کشور مراجعه کرد.

با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن مراحل اخذ رتبه بندی میتوانید مراحل اخذ رتبه خود را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید و در زمان و هزینه ی خود صرفه جویی کنید.

شما میتوانید با توجه به میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان ، درآمد مشمول بر مالیات ، رضایت مشتریان در انجام پروژه های قبلی نسبت به اخذ رتبه ی شرکت انفورماتیک خود اقدام کنید.

رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ,اخذ رتبه انفورماتیک , رتبه انفورماتیک , رتبه انفورماتیک شرکتها , رتبه بندی انفورماتیک شرکتها

شرکتهای فعال در زمینه انفورماتیک ، همانند بسیاری از دیگر شرکتها اعم از : شرکتهای پیمانکاری ، شرکتهای مشاور و ... رتبه بندی خواهند شد.اخذ رتبه انفورماتیک ، برای این نوع شرکتها امری مهم و دور از اجتناب است.

اخذ رتبه انفورماتیک ، با کارشناسان متخصص و وکلای پایه متخصص دادگستری ، با مشاوره ای به سبک تکسفیر و رایگان :

84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 - 0912

رتبه بندی انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک نیز جهت عقد قراردادهای دولتی و تایید صلاحیت و عملکرد آنها انجام میگیرد ، که این اخذ رتبه انفورماتیک توسط شورای عالی انفورماتیک کشور و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برای شرکت های انفورماتیک صادر می گردد.

اخذ رتبه انفورماتیک از سال 1369 آغاز گردید که در ابتدا براساس معیار هایی چون ؛ نیروی انسانی(متخصص و کارآمد) ، رشته های تحصیلی افراد و میزان سابقه و تجربه افراد با کامپیوتر انجام می گردید ، ولیکن در حال حاضر ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی باتوجه و براساس معیارهای دیگری طبق مصوبه جدید آیین نامه شورای عالی انفورماتیکی کشور در دی ماه سال 1384 تغییر کرد.

در راستای اخذ رتبه انفورماتیک ، امتیاز و تاثیر کاهنده آن نیز وجود دارد که شامل نیروی انسانی ، درآمد ، پارامتر رضایت مشتری و... .

اخذ رتبه انفورماتیک ، در  7 رتبه قرار دارد که 7 پایین ترین و کمترین آن و رتبه 1 ، بالاترین و بیشترین گرید(رتبه) را خواهد داشت.شرکت های تازه تاسیس و یا آنهایی که اظهارنامه مالیاتی ندارند( و در صورت واجد شرایط بودن) می توانند نهایتا (حداکثر) در دو رشته ، رتبه (گرید) 7 را اخذ و دریافت نمایند

 

مدارک برای اخذ رتبه انفورماتیک

 

*تهیه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیرعامل

 

*تهیه لیست بیمه 2 سال اخیر مربوط به مدیرعامل و کارشناسان و لیست بیمه یک سال اخیر سایر پرسنل

 

*تهیه روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت

 

*تهیه اظهارنامه مالیاتی 2 سال اخیر شرکت

 

*تهیه برگ قطعی عملکرد مالیاتی شرکت در 2 سال اخیر

 

*تهیه تعهدنامه مبنی بر رعایت مقررات قید شده در سر برگ شرکت. مدیرعامل باید تعهدنامه را مهر و امضا کند.

 

*درخواست کتبی مبنی بر اخذ رتبه­بندی انفورماتیک. مدیرعامل باید درخواست را مهر و امضا کند.

 

* ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل روزنامه تغییر موضوع فعالیت اگر به حکم دبیرخانه شورا ، شرکت ملزم به تغییر موضوع فعالیت باشد

 

*شرکت تازه تاسیس یا شرکتی که به تازگی کارشناس خود را تغییر داده اند ملزم به ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل لیست بیمه ماه های بعد نیز هستند.

 

*برچسب آدرس شرکت که باید شامل نشانی دقیق و کد پستی شرکت باشد.

 

*کپی جدیدترین اساسنامه شرکت

.

اخذ رتبه انفورماتیک ، در گرایشات مختلف :

1.       ارائه خدمات پشتیبانی (سخت افزار) توسط شرکت

2.       تولید ، ارائه و یا ساخت سیستم های رایانه ای

3.       ارائه و تولید وسایل و لوازم (دستگاه های) جانبی مربوطه

4.       ارائه ، تولید و ساخت قطعات و لوازم ملزوم

5.       تولید و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی افراد(مشتریان)

6.       پشتیبانی از بسته های نرم افزاری و بسته های آنها که حامل محتوا است.

7.       ارائه سیستم ، ابزار ، نرم افزار های پایه و همچنین پشتیبانی از آنها

8.       کلیه پشتیبانی ها از خدمات شبکه های اطلاع رسانی (providers)

9.       شبکه داده های سیستمی (رایانه ای و مخابراتی)

10.     امنیت فضای اطلاعات(فضای تولید و تبادل)

11.     مشاوره و ایجاد نظارت(نظارت بر اجرا و انجام طرح های انفورماتیکی)

12.     آموزش و پژوهش (در طرح های انفورماتیکی)

13.     خدمات و پشتیبانی (طرح ها)

14.     سیستم های ویژه (طرح های انفورماتیکی)

15.     سیستم های اتوماسیون صنعتی(طرح های انفورماتیکی)

 

جهت اخذ رتبه انفورماتیک مدیر عامل و کارشناسان (افراد شرکت) بایست در رشته های مربوطه فارغ التحصیل شده باشند که حداقل مدرک آنها کارشناسی باشد.

 

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در شاخه و رشته های زیر صورت میپذیرد:

1)فعالیت در زمینهارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe

2)فعالیت در زمینه تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe

3)فعالیت در زمینهتولید و ارائه دستگاه‌های جانبی

4)فعالیت در زمینهتولید و ارائه قطعات و ملزومات

5)فعالیت در زمینهتولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری

6)فعالیت در زمینهارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا

7)فعالیت در زمینهارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها

8)فعالیت در زمینهخدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers

9)فعالیت در زمینهشبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی

10)فعالیت در زمینهامنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

11)فعالیت در زمینهمشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی

12)فعالیت در زمینهآموزش و پژوهش

13)فعالیت در زمینهخدمات پشتیبانی

14)فعالیت در زمینهسیستم‌های ویژه

15)فعالیت در زمینهسیستم های اتوماسیون صنعتی

برای انجام مراحل تخصصی و پیچیده ی اخذ رتبه بندی شرکت خود به موسسه ی تکسفیر که با سابقه و با تجربه خود سالها توانسته است به موفقیت دست یابد مراجعه کنید و کلیه ی مراحل را به ما بسپارید

رشته های مربوطه جهت اخذ رتبه انفورماتیک :

•        رشته های مربوط به علوم کامپیوتر

•        مهندسی کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها

•        مهندسی فناوری اطلاعات

•        مهندسی برق

•        مهندسی مکانیک

•        مهندسی عمران

•        مهندسی شیمی

•        مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار

 

مراحل اخذ رتبه انفورماتیک

1)در ابتدایی ترین مرحله برای اخذ رتبه باید برای دریافت شناسه کاربری و گذر واژه وارد سامانه

http://sajat.mporg.ir شوید. در این مرحله باید شما باید مدارکی مانند اسکن روزنامه رسمی تاسیس ،اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزنامه رسمی تغییر نوع شرکت (در صورت وجود تغییرات در نام یا نوع شرکت)را بارگذاری کنید.

2) باید به سامانه ذکر شده مراجعه کنید و به ورود به سیستم با استفاده از گذرواژه دوم اقدام کنید . در این مرحله باید اطلاعات عمومی ، سهامداران و هیات مدیره و پرسنل ، خود اظهاری و پرسشنامه و بارگذاری مجوزهای تولید و قراردادها را درج کنید . و باید همزمان با ارجاع پرونده الکترونیکی به دبیرخانه شورا ، مدارک فیزیکی را به آدرس دبیرخانه نیز ارسال کنید.

3)مدارک مورد نیاز الکترونیکی جهت بارگذاری در سامانه :

۱- فایل اسکن شده ای از روزنامه رسمی تأسیس شرکت

۲-فایل اسکن شده ای از روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت

۳- فایل اسکن شده ای از روزنامه رسمی تغییر نام شرکت

۴- فایل اسکن شده ای از روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت

۵- فایل اسکن شده ای از مدارک تحصیلی ، صفحه اول شناسنامه ، تصویر پشت و رو ،کارت ملی ، برای آقایان کارت پایان خدمت مدیرعامل ، یک قطعه عکس که توسط مدیر عامل برابر اصل شده باشد که با مهر شرکت مهر شده باشد

6- فایل اسکن شده ای از سه لیست بیمه اخیر شرکت(شامل دو کارشناس ، مدیر عامل )

7- فایل اسکن شده ای از فیش‌ های پرداختی سه لیست اخیر بیمه مذکور که دو کارشناس و مدیر عامل در آن درج شده باشد.

 

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

مدیرعامل شرکت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های کامپیوتری یا مهندسی در رشته های عمران، مکانیک، صنایع، شیمی و برق یا علوم پایه فیزیک، آمار یا ریاضی باشد. اگر مدرک تحصیلی وی دیپلم یا فوق دیپلم باشد ملزم به ارائه مدارک مبتنی بر سابقه کار در امور کامپیوتری است. تمام وقت بودن مدیر عامل نیز ضروری است.

قید موضوع فعالیت شرکت در زمینه ی انفورماتیک در اساسنامه شرکت الزامی است.

باید حتما اظهارنامه مالیاتی سال قبل را تحویل داده باشند.

موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر با سالها تجربه در زمینه رتبه بندی شرکت و فعالیت در زمینه خرید و فروش شرکت شما را به موفقیت و کسب رضایت میرساند و تمام تلاش و نیروی خود را دارد تا با صداقت تمام و به نحو احسنت کار شما را پیش ببرد

 

در صورت نیاز به اقدامات لازم در خصوص اخذ رتبه انفورماتیک در تمامی استانها اعم از :

•        اخذ رتبه انفورماتیک در تهران

•        اخذ رتبه انفورماتیک در کرج

•        اخذ رتبه انفورماتیک در قزوین

•        اخذ رتبه انفورماتیک در تمامی استانها و شهرستانها

کارشناسان ما مشاوره رایگان داشته باشید : 84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 - 0912

از همراهیتان سپاسگزاریم.

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.