تمدید کارت بازرگانی
تمدید کارت بازرگانی به معنای تجدید یا ادامه اعتبار یک کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی معمولاً یک مدرک رسمی است که توسط اداره بازرگانی یا اداره‌های مرتبط با تجارت در یک کشور صادر می‌شود و به شرکت‌ها و تاجران اجازه می‌د...