فرآورده های غذایی و آشامیدنی ایمن و سالم که الگوی سلامتی و ایمنی مربوط به آیین نامه  را رعایت نموده اند نشان ایمنی و سلامت از سوی وزارت بهداشت ،

درمان و آموزش پزشکی اعطاء می شود و نشانه آن سیب سبز رنگی است که نماد سلامت بوده و عبارت ایمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان می توانند نگاره آن را روی برچسب محصول تولیدی خود درج نمایند .


معیارهای اعطای نشان سیب سلامت


•  نداشتن مواد افزودنی شیمیایی سنتتیک
•  به حداقل رساندن میزان کالری فرآورده از طریق کاهش مصرف کربوهیدراتهای ساده و چربی ها
•  توجه به کاهش حداکثری آلاینده‌ها، فلزات سنگین، باقیمانده سموم، دفع آفات نباتی، باقیمانده سموم قارچی و حذف آنها در فراورده‌ها
•  به حداقل رساندن ترکیبات و عوامل خطرساز از قبیل اسیدهای چرب ترانس و اشیاع
•  استفاده از مواد افزودنی و اولیه طبیعی و ارگانیک
•  تولید بهداشتی و صنعتی فرآورده های سنتی
•  عاری بودن فرآورده از سموم قارچی ، باقی مانده سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامپزشکی و عوامل آلودگی بیولوژیک
•  بکارگیری سازوکارهای بهبود ارزش تغذیه ای فرآورده

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.