پروانه تولید مجوزی است که به متقاضی(اعم از حقیقی و حقوقی)راه اندازی یک کارگاه تولیدی که دارای تجربه و تخصص در حرفه مورد نظر است ، اعطا می گردد این مجموعه کارگاهی دارای تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در رشته مورد نظر تا سقف تعیین شده در زمینه تولید مصنوعات دستی می باشد

به عبارت دیگر پروانه تولید گواهی است که دارنده ی آن اجازه دارد در یکی از شهرک های صنعتی ، مناطق مجاز ، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده مشغول به تولید محصولی باشد که در جواز تاسیس ذکر شده است.

پروانه تولید کارگاهی صادره تا دو سال از تاریخ صدور معتبر می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی و تایید کارشناس سازمان مربوطه بلامانع خواهد بود .

اخذ پروانه تولید با در نظر گرفتن نوع محصولات تولید از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا سایر ارگانهای ذیصلاح صورت می گیرد .

پروانه تولید حسب تقاضا و به نام صا حب کارگاه تولیدی (کار فرما ) صادر می گردد .جواز تولید را می توان به غیرانتقال داد ولی بهتر آن است که از ابتدا برای اخذ جواز تولید اقدام گردد مگر در مواقعی خاص. جواز تولید را می بایستی از مرجع ذیصلاحی که مربوط به کالای مورد نظر است ،اخذ نمود.

مراحل صدور پروانه تولیدی

1 - دریافت پرسش نامه مربوطه توسط متقاضی از سازمان استان مربوطه ، .

تکمیل پرسشنامه و ارائه آن به واحد مربوطه .

2 -بررسی ، بازدید و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان تخصصی مربوطه .

3 -صدور مجوز پس از تایید کارشناس مربوطه .

4 -صدور پروانه تولید توسط سازمان مربوطه

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.