پروانه بسته بندی

پروانه بسته بندی را می توان، جوازی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی جهت بسته بندی در زمینه های مختلف بسته بندی داده می شود .

پروانه بسته بندی یا جواز بسته بندی درواقع به عنوان موافقت اصولی بسته بندی(اولیه) ایست که به متقاضی پروانه بسته بندی در زمینه های مختلف بسته بندی اجازه داده می شود تا نسبت به انجام فعالیت های مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

پروانه بسته بندی همان گونه که از نامش بر می آید برای بسته بندی انواع اقلام مختلف در زمینه های گوناگون صادر می گردد.

به عبارت دیگر پروانه بسته بندی گواهی است که به دارنده ی آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی ، مناطق مجاز ، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده مشغول به بسته بندی محصولی باشد که در جواز تاسیس ذکر شده است.

پروانه بسته بندی در دونوع حقیقی و یاحقوقی(شرکتی) صادر می گردد که هر کدام شرایط خاص خود را دارند که باید از طرف سازمان مربوطه احراز گردد.

اخذ پروانه بسته بندی با در نظر گرفتن نوع محصولات بسته بندی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا سایر ارگانهای ذیصلاح صورت می گیرد .

جواز پروانه بسته بندی را می توان به غیرانتقال داد ولی بهتر آن است که از ابتدا برای اخذ جواز پروانه بسته بندیاقدام گردد مگر در مواقعی خاص. جواز پروانه بسته بندی را می بایستی از مرجع ذیصلاحی که مربوط به کالای مورد نظر است،اخذ نمود.

 • پروانه بسته بندی را میتوان از مراجع ذیصلاح ذیل اخذ نمود که بعضی از این ادارات مرتبط با یکدیگر می باشند:
 • پروانه بسته بندی ازسازمان صنعت و معدن و تجارت
 • پروانه بسته بندی از سازمان جهاد کشاورزی
 • پروانه بسته بندی از مجمع امور صنفی
 • پروانه بسته بندی از اتحادیه
 • پروانه بسته بندی از بهداشت
 • پروانه بسته بندی از اداره کار(جواز تولید مشاغل خانگی)
 • پروانه بسته بندی از صنایع دستی و گردشگری

برای اخذ انواع پروانه بسته بندی با مشاوران ما در تماس باشید(هولدینگ تکسفیر)

بنا بر نوع مرجع صادر کننده جواز،نکات مهمی می باشد که می بایست در اخذ پروانه بسته بندی بدان توجه نمود که در ذیل به برخی موارد اشاره می گردد:

 • محل وقوع کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • متراژکارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • استانداردهای موجود در کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • فاصله کارگاه یا کارخانه ای که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است با بعضی از مشاغل.
 • نوع پایان کار کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور مالیاتی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور شهرداری کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور اراضی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور منابع طبیعی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور زیست محیطی کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور مربوط به اماکن کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور مربوط به بهداشت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.
 • بررسی امور مربوط به سند مالکیت کارگاه یا کارخانه که برای اخذ پروانه بسته بندی مورد نظر است.

پروانه بسته بندی گاهی به صورت ذیل نیز طبقه بندی می گردد:

 • پروانه بسته بندی کارگاهی
 • پروانه بسته بندی کارخانه ای
 • پروانه بسته بندی صنعتی
 • پروانه بسته بندی صنفی
 • پروانه بسته بندی خانگی
 • پروانه بسته بندی بهداشتی

برای اخذ پروانه بسته بندی خود در زمینه های مختلف با متخصصان پروانه بسته بندی در هولدینگ تکسفیر در تماس باشید.

پروانه بسته بندی بر اساس ماهیت بسته بندی نیز ممکن است به شرح ذیل طبقه بندی گردد:

 • پروانه بسته بندی شیمیایی
 • پروانه بسته بندی غذایی وآشامیدنی
 • پروانه بسته بندی دارویی و مخدر
 • پروانه بسته بندی آرایشی و بهداشتی
 • پروانه بسته بندی تجهیزات و ملزومات پزشکی
 • پروانه بسته بندی طبیعی سنتی و مکمل

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.