پروانه بهداشتی صادرات و واردات :

پروانه بهداشتی صادرات به مجوزی گفته می شود که یک محصول بدان نیاز دارد که تائیدیه نهاد رسمی بهداشتی را اخذ نماید. صادرات از جمله مواردی می باشد که بابت آن می بایست استانداردهای بهداشتی محصول اخذ گردد.

پروانه بهداشتی صادرات شامل تمامی مجوزاتی می باشد که سازمان غذا و دارو صادر می نماید و همچنین پروانه بهره برداری بهداشت، پروانه ساخت بهداشت و استانداردهای بهداشتی که طی آزمایشات آزمایشگاه های سازمان غذا و دارو حاصل می گردد.

پروانه بهداشتی واردات نیز به مجوزی گفته می شود که جهت ورود یک محصول از خارج از کشور مبدا می بایستی از بالاترین نهاد بهداشتی آن کشور مبدا اخذ گردد که معمولا سازمان غذا و دارو نامیده می شود.

یک محصول که جزء لیست اقلام مجاز بهداشتی ورود به کشور محسوب می گردد جهت ورود به کشور می بایستی پروانه بهداشتی واردات اخذ نماید.

پروانه بهداشتی واردات شامل ثبت منبع اولیه محصول ، اخذ گواهی gmp ، اخذ گواهی ویژوال ، موافقت کمیسیون ورود محصول و ... می باشد. برای محصولاتی که در داخل کشور به خودکفائی تولید رسیده اند و نیاز به حمایت دارند پروانه بهداشتی واردات محصول صادر نمی گردد.

برای بعضی از محصولات نیز که از بعضی کشورها درخواست پروانه بهداشتی واردات می نمایند نیز بنا بر سیاست های دولت و سازمان غذاو دارو پروانه بهداشتی واردات مورد موافقت قرار نمی گیرد.

هرنوع مواد غذایی خارجی ، هرنوع داروی خارجی و یا هرنوع مواد آرایشی ، بهداشتی، آشامیدنی و ... که از حارج از کشور وارد می شود می بایستی پروانه بهداشتی واردات اخذ نماید.

شرکت های تاجر واردکننده می بایست برای اخذ پروانه واردات بهداشتی لیست محصولات خود را طی درخواستی به اداره مربوطه در سازمان غذا و دارو تسلیم نمایند.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.