موافقت نامه اصولی صنایع موافقت نامه اصولی صنایع در واقع مجوزی اولیه جهت تولیدی می باشد که همان جواز تامین صنایه می باشد.به عبارت دیگر از نام های دیگر جواز تاسیس صنایع می توان به موافقت نامه اصولی صنا...
مراحل اخذ موافقت نامه اصولی بهداشتی
  • مراجعه به اداره ی صدور پروانه ها و ارائه درخواست و دریافت بسته استاندارد درخواست موافقت اصولی
  • مطالعه دقیق آیین نامه موسسه درخواستی
  • تکمیل بسته استاندا...
موسسه حقوقی تکسفیر با کادری متخصص و متعهد و با دارا بودن کارشناسان باتجربه در خصوص خدمات پروانه کسب درراستای پیشبرد اهداف تجارت گستر میهن عزیزمان و نیزکمک به پیشرفت چرخه صنایع و مشاغ...
پروانه طراحی و مونتاژ( The design permits assembly) به پروانه ای اطلاق می شود که برای شرکت هایی که در زمینه آسانسور فعالیت می نمایند تحت شرایط خاصی صادر می شود. و مجوز صنعتی ای می باشد که جهت کلیه خدمات و عملیاتی که در زمینه...
پروانه تولید مجوزی است که به متقاضی(اعم از حقیقی و حقوقی)راه اندازی یک کارگاه تولیدی که دارای تجربه و تخصص در حرفه مورد نظر است ، اعطا می گردد این مجموعه کارگاهی دارای تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در رشته مورد نظ...
پروانه فعالیت مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مرکز صادر می شود البته پس از تجهیز و تأمین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز . بر ...

پروانه بسته بندی

پروانه بسته بندی را می توان، جوازی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی جهت بسته بندی در زمینه های مختلف بسته بندی داده می شود . ...
پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی : در حالت کلی پروانه بهره برداری به موافقت نامه ای گفته می شود که در خصوص بهره برداری از واحد های تولیدی ، صنعتی کشاورزی،کارگاهی ،مونتاژی و ..... صاد...
شرکتهای تولیدکننده نرم افزار که متقاضی (شخصیت حقوقی یا دارنده شناسه ملی ) دریافت پروانه بهره برداری تولید فناور...
پروانه بهداشتی صادرات و واردات : پروانه بهداشتی صادرات به مجوزی گفته می شود که یک محصول بدان نیاز دارد که تائیدیه نهاد رسمی بهداشتی ر...