تعیین حوزه مالیاتی

هر شرکت باید پس از ثبت شرکت خود تعیین حوزه مالیاتی را داشته باشد و باید هنگامی که یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس آن گذشت تعیین حوزه مالیاتی انجام شده باشد و به نزدیک ترین حوزه مالیاتی رفته و تعیین حوزه مالیاتی را به انجام رسانید و به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی حداکثر دو هفته می باشد.تعیین حوزه مالیاتی مهم است و در مواردی مثل اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی،اخذ تسهیلات بانکی،شرکت در مناقصات و مزایدات،افتتاح حساب بانکی
،تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت شما نیاز به تعیین حوزه مالیاتی دارید.


پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

ضرورت تعیین حوزه مالیاتی

_شرکت در مناقصات و مزایدات
_افتتاح حساب بانکی
_تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت
_اخذ کد اقتصادی
_اخذ کارت بازرگانی
_اخذ تسهیلات بانکی

چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدامات لازم را انجام ندهد،مشمول جرائم مقرره در قانون "مالیات های مستقیم" می گردد.
نحوه ی تعیین حوزه ی مالیاتی پس از ثبت شرکت
در واقع شما جهت تعیین حوزه ی مالیاتی،می توانید به نزدیک ترین حوزه ی مالیاتی محل فعالیت شرکت مراجعه فرمایید و به قسمت تشکیل پرونده رفته و مدارک مورد نیاز را تکمیل و تسلیم اداره نمایید.با تعیین حوزه ی مالیاتی،قادر خواهید بود امور مالیاتی خود را در آن حوزه انجام دهید.
مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی

_کپی مدارک ثبتی شرکت(اساسنامه،آگهی های تاسیس و مدارک ثبتی)
_آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت باید یکسان باشد.
_چنانچه ملک شرکت اجاره ای باشد،ارائه اصل اجاره نامه الزامی است که اجاره نامه باید کد رهگیری داشته باشد.
-یک نسخه کپی پروانه کسب
-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
_ارائه درخواست اظهارنامه مالیاتی به همراه امضا تمامی صاحبان امضا
_ارائه قبوض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت

قابل توجه است،طبق قانون،آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد.در غیر این صورت شرکت متخلف محسوب گردیده و قابلیت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی را نخواهد داشت.لذا،نشانی منزل مسکونی موقعیت تشکیل پرونده مالیاتی را ندارد.
هزینه لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی


تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و ارزش افزوده
مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

    در خواست کتبی شخص
    فتوکپی پروانه کسب
    فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
    فیش پرداختی به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران
    تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
    عکس ۲*۳ متقاضی ( سه قطعه )
    فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی

        کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری
    کپی پیش آگهی تاسیس
    کپی اساسنامه شرکت
    کپی تقاضانامه (موسسات)
    اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی
    وکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمی

    کپی روزنامه رسمی تاسیس
    کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)
    اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه
    کپی پیش آگهی تغییرات
    کپی اظهارنامه (سهامی خاص)
    کپی روزنامه رسمی تغییرات
    کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره
    اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.