جواز تاسیس چیست؟ جواز تاسیس مجوزی است که افراد حقوقی یا حقیقی برای انجام دادن یک فعالیت اقتصادی – تولیدی اخذ می نمایند.لازم است که ذکر کنیم موضوعی که خواستار اخذ جواز برای آن هستید باید حتما با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. افراد و شرکت ها در قالب واحدهای…
طرح توجيهي طرح توجيهي واژه اي که اين سال ها زياد شنيده ايم ، براي اخذ تسهيلات بانکي يا اخذ مجوز از سازمان هاي دولتي مانند سازمان صنعت معدن تجارت و يا جهاد کشاورزي و ... به وجود طرح توجيهي نياز است. طرح توجيهي نياز اوليه يک کارآفرين است حال…