نریمانی

مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها5.0 امتیاز از 1 رای