مقالات

ثبت برند تجاری در شیراز مراحل ثبت برند تجاری در شیراز تعریف برند تجاری برند تجاری در یک کسب و کار تجاری حرف اول را می زند و بسیار مهم است و می تواند تجارت و محصولات شما را همگانی کند و یک تبلیغ بسیار خوب برای محصول شما باش...
ثبت برند تجاری در اصفهان ثبت برند تجاری برای برند سازی و تبلیغات مهم است و برند تجاری در یک کسب و کار تجاری حرف اول را می زند و بسیار مهم است و می تواند تجارت و محصولات شما را همگانی کند و یک تبلیغ بسیار خوب برای محصول شما با...
ثبت علامت تجاری در عراق ثبت علامت تجاری برای تبلیغات مهم است و علامت تجاری در یک کسب و کار تجاری حرف اول را می زندو از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند تجارت و محصولات شما را همگانی کند و یک تبلیغ بسیار خوب برای محصول ش...
ثبت برند خشکبار هر فردی که در صنعت مواد غذایی فعالیت دارند و شرکت تولید خوشکبار دارد برای ثبت برند خشکبار باید اقدام کند تا به موفقیت در زمینه ی شغلی دست یابد البته کسانی که در صنایع خشکبار و بسته بندی خشکبار فعال هستند ث...
ثبت موسسات فرهنگی و هنری مراکز،موسسات،کانون ها و انجمن های فرهنگی،مجموعه ای می باشد که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری اعم از خصوصی یا غیر خصوصی (بر طبق ماده ی 584 قانون تجارت و آیین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجا...
نمونه صورتجلسه تغییرات نام برای ایجاد تغییرات نام در شرکت بعد از ثبت شرکت نیاز است تا شما درخواست خود را به صورت کاملا رسمی ارائه نمایید . برای این اقدام نیاز به تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه می باشد . برای انجام این ...
Licensing established in the shortest time Licensing established in the shortest possible time occurs when the work entrusted to workers. to begin and the fastest time in the shortest path behind Gzasht.akhz establishment permit in the shortest time, occurs when a route permit was quite familiar founded ...
Including questions that may arise for your loved ones, for example, the mention of which is as follows: - Where should the business license was? - What documents are required to obtain Jvazksb? - How long does it take to Jvazksb be issued? - How much money is required to be taken Jvazksb? ...