مقالات ثبت شرکت

How to publish an invitation ad انتشار آگهی دعوت برای دعوت از مجامع عمومی باید با رعایت مقررات قانونی صورت بگیرد زیرا رعایت این موضوع یکی از مهم تر...
karaj institute برای آنکه بتوانیم در شهر کرج یا استان البرز فعالیت اقتصادی و در آمد زایی داشته باشیم باید حتما قبل از هر کاری شرکت مربوطه خود را ثبت ک...
Registration of internal branch شرکت ها پس از تاسیس می توانند شعبه هایی را در داخل و یا خارج از کشور ایجاد نمایند که اگر در ابتدای تاسیس شرکت شعبه مو...
company recording در این مقاله قصد داریم ثبت شرکت را به زبان ساده و مختصر برای شما بیان کنیم.برای این کار ابتدا کمی  در مورد شرکت و اینکه در کل شرکت ...
karaj Manufacturing companies registration شرکت های تولیدی همان طور که از نام آنها پیداست فعالیت تولیدی دارند که ثبت این شرکت ها در کرج به صورت سها...
45555555 ممکن است گاها این مساله پیش بیاید که نیاز داشته باشید از صحت وجود قانونی یک شرکت اطمینان حاصل کنید. برای این کار مطمئن ترین راهی که وجود دارد این است که از طریق سامانه ثبت اسناد...
666666 شرکت عبارت است از گروهی از سهامداران و یا شرکا و یا موسسین که به منظور مشخصی گرد هم جمع شده اند. به طور خلاصه این افراد برای تاسیس شرکت مورد نظر خود اولین کاری که باید انجام دهند این اس...

11111

شرکت های تولیدی شرکت هایی هستند که زمینه فعالیت آنها تولیدی می باشد و تفاوت آنها با سایر شرکت ها تنها در زمینه فعالیت انها است. برای ثبت شرکت تولیدی ابتدا باید موارد زیر ...

0000000

ثبت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟


ثبت در لغت به معنای قرار دادن – نگاشتن و یادداشت کردن است و در اصطلاح به معنای مجموعه اعمال ادار...
اشخاص ثالث چه کسانی هستند؟ پیش از آنکه به شما توضیح دهیم اشخاص ثالث چه کسانی هستند، باید به این نکته اشاره کنیم که اشخاص ثالث اصطلاحی است که در ثبت شرکت...