مقالات ثبت شرکت

آورده شرکاء در ثبت شرکت همان طور که در مقالات قبلی بیان شد یکی از شرایط لازم برای تشکیل یک شرکت وجود دو یا چند نفر سهامدار است که این سهامداران...
مراحل ثبت شرکت های تجاری شرکت ها در مجموع به دو دسته تقسیم می شوند اعم از : شرکت های مدنی و شرکت های تجاری . شرکت های تجاری به شرکت هایی ...
چگونگی رعایت ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکتها مطابق با ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت ها ,<...
سهام وثیقه مدیران در شرکت ها موضوع مورد بحث در این مقاله سهام وثیقه می باشد که در ابتدای کار به تعریف سهام وثیقه می پردازیم . ...
 ثبت شرکت استارت آپ در این مقاله قصد داریم در رابطه با ثبت شرکت های استارت آپی صحبت کنیم . برای شروع اندکی در رابطه با اینکه استارت آ...
ثبت شرکت در قالب کنسرسیوم

کنسرسیوم چیست ؟

کنسرسیوم به معنای این می باشد که دو یا چند شرکت , شخص , نهاد ...
قوانین و ماهیت حقوقی و ثبتی مشارکت و کنسرسیوم شرکتها

تعریف کنسرسیوم به طور مختصر :

همان طور که در مق...
موضوع فعالیت شرکت -نمونه موضوع فعالیت شرکت بازرگانی و خدماتی
شرکت ها بر اساس نوع فعالیت شان به گروه های مختلفی تقسیم می شوند . و یا به عبارت دیگر فعالیت شرکت ها نشان دهنده هدف از تشکیل شرکت ها است و انتخاب موضوع فعالیت شرکت ها جزء اقدامات مهم و ضروری در هنگام ثبت شرکت ها می باشد . دو نم...
Sample Company and Brand Name از موارد بسیار مهم و تاثیر گذار در در ثبت شرکت ها و ثبت برندها تعیین و انتخاب نام می باشد . نام مناسب تاثیر بسیار زیادی ...
پلمپ دفاتر چیست - دفاتر پلمپ چیست در این مقاله قصد داریم تا به بررسی دفاتر پلمپ و پلمپ دفاتر بپردازیم و آنها را شرح دهیم .