ثبت موسسات غیر تجاری

ژانویه 05

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

برای ثبت موسسات میتوانید به موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر مراجعه کنید برای انجام امور علمی ادبی و خیریه ها باید اقدام به ثبت موسسات غیر تجاری کنید .

دو نوع موسسه غیر تجاری وجود دارد نوع اول موسساتی هستند که هدف آنها منافع مادی نباشد نوع دوم موسساتی هستند که هدف آنها دست یابی به منافع مادی و همچنین تقسیم منافع بین اعضای شرکت است.با دو نفر عضو میتوانید اقدام به ثبت موسسات غیر تجاری کنید . برای ثبت موسسات غیر تجاری ارائه ی اظهارنامه الزامی است.

ثبت موسسات غیر تجاری

 

برای ثبت موسسات غیر تجاری مختلف موضوع نامه ی آنها دارای اهمیت فراوان می باشد از آنجا که بسیاری از موضوعات مورد تقاضای اعضاء فرهنگی ، آموزشی ، هنری ، و سایر موضوعات مشابه آنها میباشد هر یک از این موضوع نامه ها جهت ثبت نیازمند مجوز های خاص از ارگان های خاص آن میباشد برای مثال برای ثبت موسسه ی دارای موضوع گردشگری نیازمند مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.

مراحل ثبت موسسات غیر تجاری

ابتدا مشخصات کلی موسسه اعم از اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، سرمایه ی اولیه برای ثبت ، میزان درصد هر یک از سهامدارن ، وضعیت حق امضاء و سایر اطلاعات مربوط به موسسه با درج موضوع فعالیت به همراه شماره ی مجوز از ارگان مربوط در سامانه ی ثبت شرکتها ثبت میگردد.

پس از آنکه تایید نام موسسه صورت گرفت مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره (برابر اصل شده) به همراه مجوز گرفته شده از قبل و اساسنامه های موسسه که در دو نسخه تهیه شده به اداره ثبت شرکتها فرستاده میشود

پس از ارسال مورد بررسی کارشناسان مربوطه اداره ثبت قرار گرفته و در صورت تایید کلیه مشخصات و مدارک مربوطه اقدام به صدور آگهی مربوطه می نمایند که متقاضی ثبت موسسه پس از پیرینت از پیش نویس آگهی تاسیس موسسه همراه با مدارک شناسایی به اداره ثبت شرکتها و موسسه مراجعه و اصل آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه خود را تحویل میگیرد که از این به بعد موسسه دارای شخصیت حقوقی معین به شماره ثبت و شناسه ی ملی خاص خود میباشد.

مزایای ثبت موسسات غیر تجاری

از مزایای ثبت موسسات نسبت به شرکتها میتوان به این اشاره نمود که برای ثبت شرکت اعضای هیئت مدیره و بازرسین حتما باید اقدام به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نمایند که از آنجا که اخذ این گواهی زمان بر و پر هزینه میباشد صرف زمان زیادی میبرد که موسسات از این موضوع بریع میباشند یعنی اعضای هیئت مدیره نیازمند اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت ندارند.

در صورت ثبت موسسه شما یک شخصیت حقوقی خاص شده و از آنجایی که اشخاص حقوقی دارای شماره ثبت و شناسه ی ملی معتبری میباشند برای عقد قرار داد با اشخاص و ارگان های خصوصی و دولتی از اعتبار بیشتری برخوردار میباشد.و در نهایت به راحتی میتواند به فعالیت های خود ادامه دهد.

همچنین در مزایدات و مناقصات خاص مربوط به موسسات نیز میتوانند شرکت کنند و یا در نمایشگاه های دوره ای خاصی که در موضوعات مختلف در بازه های زمانی متفاوت برگزار میشود شرکت نمایند

مدارک ثبت موسسات غیر تجاری

کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضاء و بازرسین

اساسنامه

اظهارنامه

متن صورتجلسه

که توسط اعضاء امضاء شده باشد

 

بازدید 2185 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 03 دی 1397 ساعت 16:30