ویژگی هایی که شرکت تضامنی را از سایر شرکت ها در قانون تجارت متمایز می کند عبارتند از:

1- عمر محدود- از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.

در صورتی که قرارداد برای مدت محدودی تنظیم شده باشد، عمر شرکت در پایان این مدت به پایان می رسد و چنانچه شرکت برای انجام عملیاتی تشکیل گردیده باشد، عمر ثبت شرکت پس از انجام عملیات مذکور خاتمه می یابد. عمر شرکت همچنین ممکن است بنا به درخواست هر یک از شرکا به پایان رسیده و منحل گردد.

علاوه بر این، عمر یک شرکت تضامنی ممکن است با فوت، ورشکستگی و یا عدم صلاحیت هر یک از شرکا خاتمه یابد.

لازم به توضیح است که ورود یک شریک جدید به شرکت تضامنی به طور قانونی به منزله خاتمه فعالیت شرکت تضامنی قبلی و تأسیس یک شرکت تضامنی جدید تلقی می گردد، حتی اگر شرکت تضامنی جدید همان فعالیت های تجاری شرکت تضامنی قبلی را ادامه دهد.

2- نمایندگی متقابل- نمایندگی متقابل یا دوجانبه در شرکت تضامنی بدین معناست که هر شریک از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی شرکت تضامنی خود باشداقدام نماید.

3- مسئولیت نامحدود- مسئولیت شرکای شرکت تضامنی محدود به سهم الشرکه آنها نیست و طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به تک تک شرکا مراجعه کنند و کلیه طلب خود را بدون توجه به نسبت سهم الشرکه هر شریک مطالبه نمایند.

بنابراین چنانچه دارایی های شرکت برای تأدیه بدهی های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا در مقابل تمام بدهی های شرکت مسئول است و نه تنها سهم الشرکه هر شریک، بلکه دارایی های شخصی او نیز وثیقه بدهی های شرکت است.

4- مالکیت مشترک دارایی ها- هر نوع دارایی نظیر وجوه نقد، موجودی کالا، ساختمان و ... که توسط هر یک از شرکا به شرکت آورده می شود یا در طول فعالیت شرکت خریداری یا ایجاد می گردد،

به عنوان دارایی مشترک کلیه شرکا تلقی می شود. سهم هر یک از شرکا از دارایی های مذکور هنگام انحلال شرکت و با توجه به مانده سرمایه آن ها تعیین می شود.

5- سهولت تشکیل- با توجه به این که تعداد شرکای شرکت تضامنی محدود بوده بیشتر بین اشخاصی که شناخت قبلی نسبت به یکدیگر دارند و بر اساس یک قرارداد مکتوب تشکیل می شود، لذا در مقایسه با شرکت های سهامی که تشکیل آنها مراحل متعدد قانونی را ایجاب می نماید، تشکیل شرکت های تضامنی ساده تر بوده و به مقررات کمتری نیاز دارد.

6- محدودیت فعالیت شرکا- طبق قانون تجارت، در شرکت های تضامنی برای شرکا محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.

از جمله اینکه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون موافقت و رضایت سایر شرکا (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع فعالیت تجاری شرکت تضامنی انجام دهد

و یا اینکه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که فعالیت تجاری مشابه یا شرکت تضامنی دارد، داخل شود.

  شما میتوانید مراحل ثبت برند در کرج و مراحل ثبت شرکت در کرج را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید و از مزایای بیشمار ثبت برند و ثبت شرکت بهره مند شوید و راه و مسیر پیشرفت در حوزه ی کاری خود را هموار سازید(ثبت برند)

جهت ثبت تاسیس انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری علاوه بر اوراق مربوطه مدارک ذیل الزامی است:

کپی کارت پایان خدمت تمامی افراد ذکور متولد سال 1338 به بعد اعضای هیات مدیره ، بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی ( در صورتی که افراد مذکور فاقد کارت پایان خدمت می باشند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی می باشد .)

   ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.

   کپی شناسنامه تمامی اعضاء هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی .

   کپی کارت ملی تمامی اعضاء هیات مدیره ، سهامداران ،بازرسین برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی .

  

   اقرار نامه رسمی کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی براینکه اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت موارد صدر الاشعار برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت وجود ندارد . در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

   اقرار نامه رسمی مدیر عامل مبنی بر اینکه همزمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد . و نخواهد داشت . در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

   اقرار نامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص :

دو نسخه صورتجلسه هيات مديره كه به امضائ مديران منتخب مجمع رسيده باشد.

تصویر برابر اصل شده شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين.

ارائه گواهي پرداخت حداقل ٣٥% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آنجا باز شده است.

تذكر: در صورتيكه مقداري از سرمايه شركت اورده غير نقدي باشد (اموال منقول و غير منقول ارائه تقويم نامه كارشناس رسمي دادگستري الزامي است ودر صورتي كه اموال غيرمنقول جز سرمايه شركت قرارداده شود ارائه اصل سند مالكيت ضروري است .

ارائه مجوز در صورت نياز بنابه اعلام كارشناس اداره ثبت شركتها.

دو برگ اظهارنامه شركت سهامي خاص و تكميل آن و امضاي ذيل اظهارنامه توسط كليه سهامداران.

دو جلد اساسنامه شركت سهامي خاص وامضائ ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران .

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين كه به امضاي سهامداران و بازرسين رسيده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه اساسنامه )

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره )

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

( نمونه صورتجلسه هیئت مدیره )

فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها روش تعیین نام

کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .

اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام.doc تعیین نام )

دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران. ( نمونهتقاضانامه تکمیل شده ، نمونه   تقاضانامه تکمیل نشده [ به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی ] )

دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران. ( نمونه شرکت نامه تکمیل شده ، نمونه شرکت نامه تکمیل نشده [ به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی ] )

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.