گزارش بازرسان درباره تخلفات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ها

گزارش بازرسان درباره تخلفات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ها

در شرکت های سهامی بازرس وظیفه نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و اظهار نظر در مورد امور مالی شرکت را بر عهده دارد. در واقع دولت به وسیله بازرسان در عملکرد شرکت های سهامی عام نظارت می نماید.

در شرکت های سهامی خاص بازرسان از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند ولی در شرکت های سهامی عام از خارج از اعضای انتخاب می شوند و این افراد باید جزء فهرست رسمی بازرسان شرکت ها که توسط وزارت اقتصاد تعیین شده است باشند.بازرسان ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و بعدها به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

براساس قانون اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :

  1. مدیرعامل و مدیران
  2. اشخاص نزدیک مدیرعامل و مدیران تا درجه سوم
  3. اشخاصی که خودشان یا همسرشان از مدیرعامل یا مدیران شرکت حقوق دریافت می نمایند.

بازسان موظف هستند که در مورد درستی و صحت صورت دارایی و سود وزیان و صورت حساب دارایی و ترازنامه ای که توسط مدیران به مجمع عمومی ارائه می شود و همین طور در مورد درست بودن مطالبی که مدیران به مجمع عمومی ارائه می دهند اظهار نظر نمایند.همچنین بازرسان باید نظارت نمایند که حقوق سهامداران مطابق اساسنامه رعایت شود .اگر مدیران اطلاعات غلطی در اختیار سهامداران بگذارند بازرسان وظیفه دارند که این موضوع را به اطلاع مجمع عمومی برسانند.

اگر بازرس یا بازرسان از مدیران یا مدیرعامل شرکت تخلفی در امور شرکت مشاهده نمایند موظف هستند گزارش این تخلف را در اولین مجمع عمومی اعلام نمایند.

روند تشکیل مجمع عمومی به این شکل است که بازرسان در صورت مشاهده تخلف از هیئت مدیره برای رسیدگی به تخلفات درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می نمایند.اگر هیئت مدیره تا یک ماه بعد از درخواست بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام ننماید ، بازرسان می توانند با انتشار آگهی ، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را اعلام نمایند.

در صورتی که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده کلیه اعضای شرکت حاضر شوند عزل هیئت مدیره امکان دارد.به دلیل اینکه در این صورت انتشار آگهی و دعوت از اعضا الزامی نیست.

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر مجری امور ثبتی و حقوقی مثل ثبت انواع شرکت و برند می باشد.برای اطلاع کامل از این امور می توانید با کارشناسان مجرب ما در این زمینه تماس حاصل نمایید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.