سهام چیست؟

بر اساس ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم مقداری از سرمایه شرکت می باشد (سهامی خاص و سهامی عام ) که نمایانگر مقدار مشارکت و همچنین تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت است. ورقه سهم نیز سندی است قابل معامله که نشان دهنده تعداد سهامی است که صاحب ورقه دارا می باشد.

لازم به ذکر است که کلمه سهام تنها مختص به شرکت های سهامی خاص و سهامی عام می باشد و در دیگر شرکت های با مسئولیت محدود، تعاونی و تضامنی می بایست از کلمه "سهم الشرکه" استفاده گردد.

 

ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی

انواع سهام

1-سهام بی نام

سهام بی نام به سهمی گفته می شود که به شکل سند در وجه حامل تنظیم شده و هر شخصی که آن را در اختیار داشته باشد، صاحب سهام است. نقل و انتقال سهام بی نام نیاز به انجام تشریفات خاصی نداشته و به اصطلاحا به شکل قبض و اقباض انجام می گیرد.

2-سهام با نام

این نوع از سهام همانطور که از نام آن مشخص است، می بایست در دفتر سهام شرکت ثبت شود. کسی که قصد انتقال سهام را دارد و یا نماینده قانونی او نیز حتما باید دفتر انتقال سهام را امضا نماید.

بر اساس آنچه در ماه 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است، در صورتی که کلیه مبلغ اسمی سهام بانام پرداخت نشود و دارنده سهام قصد انتقال آن را داشته باشد، حتما آدرس دقیق گیرنده باید در دفتر ثبت سهام شرکت درج شده و انتقال گیرنده و یا نماینده قانونی وی آن را امضا کنند.

لازم به ذکر است که سهام افراد صغیر و محجور حتما باید از نوع سهام بانام باشد.

اگر هنگام نقل و انتقال سهام با نام موارد ذکر شده در بالا رعایت نشود، از نظر شرکت و اشخاص ثالث دارای اعتبار نمی باشد و صاحب سهم از مهمترین حقوق خود نمی تواند استفاده کند. برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از این دست، حتما جهت ثبت نقل و انتقال سهام شرکت خود از کارشناسان زبده دراین زمینه کمک بگیرید. موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

3-سهام ممتاز

بر طبق تبصره 2 ماده 24 از لایحه اصلاحی قانون تجارت تنها بخشی از سهام یک شرکت از نوع سهام ممتاز در نظر گرفته می شود. این نوع سهام به دلیل تخصص و دانش شخص ویا دارا بودن اعتبار و ایده ای ارزشمند و یا دارا بودن اعتبار و روابط خاص اعطا می گردد. سهام ممتاز توسط مجمع عمومی موسسین در بدو تدوین و تصویب اساسنامه و یا پس از آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تصویب می شود. در هردو صورت نیز این مطلب باید در روزنامه رسمی ثبت شود.

امتیازاتی که به سهام ممتاز مرتبط می شود و تشریفات نحوه استفاده از امتیازات مورد نظر باید به شکل واضح قید گردد. هرگونه تغییراتی در خصوص امتیازات ذکر شده نیز باید توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت و یا با توافق دارندگان نصف به علاوه یک سهم، به تصویب برسد.

جالب است بدانید که شرکت های سهامی که در بورس مورد پذیرش قرار گرفته اند، سهام ممتاز وجود نداشته و اکثر سهام مربوط به شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس سهام عادی و بانام می باشد.

با توجه به این موضوع که از بین رفتن امتیازات سهام ممتاز برای ادارات ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری ناممکن می باشد، ضروری به نظر می رسد که در این مواقع برای جلوگیری از رخ دادن مشکلات اتفاقی اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شود و ضمن تصویب در مجمع و اصلاح اساسنامه به مراجع ثبتی نیز اطلاع رسانی شود.

4-سهام وثیقه

حتما می دانید که هیات مدیره شرکت های سهامی از بین سهامداران شرکت برگزیده می شوند. به همین جهت برای تضمین جبران خسارات احتمالی ناشی از تقصیرات مدیران سهام وثیقه در نظر گرفته می شود.

سهام وثیقه لزوما بانام و قابل انتقال نمی باشد. هنگامی که مدیران شرکت مفاصا حساب مربوط به دوران مدیریت خود را ارائه نکنند سهام وثیقه در صندوق شرکت به عنوان ضمانت باقی می ماند.

موافقت دیگر سهامداران هنگام نقل و انتقال سهام

شرکت سهامی عام:

بر اساس ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران و یا مجمع عمومی صاحبان سهام نمی باشد. پس نتیجه گیری می شود در شرکت های سهامی عام حتی در صورت مشروط شدن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران ومجامع عمومی در اساسنامه شرکت، شرط بی اثر بوده و نقل و انتقال بدون کسب موافقت انجام می پذیرد.

شرکت سهامی خاص:

در شرکت های سهامی خاص ضمن این که ماده قانونی در قانون تجارت ذکر نشده است، روال عملی خاص در اداره ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است به این ترتیب که : در شرکت های سهامی خاص در صورتی که سهامداران تصمیم به نقل و انتقال سهام داشته باشند و مدیران و مجامع عمومی به این امر موافقت داشته باشند می توانند این مطلب را در اساسنامه شرکت درج کنند. و یا در صورتی که در اساسنامه قید نشده بود، اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده کرده و ضمن تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت، اساسنامه اصلاح شده و پس از آن نقل و انتقال سهام شرکت به موافقت مدیران و یا مجامع عمومی صاحبان سهام منوط می شود.

برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص چه مدارکی نیاز است؟

ارائه کپی از روزنامه رسمی مربوط به آگهی ثبت شرکت

فتوکپی برابر اصل شده مدارک هویتی کلیه سهامداران فعلی شرکت

ارائه اصل گواهی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام که از اداره دارایی صادر شده است

در صورت وجود تغییرات در شرکت، ارائه کپی از روزنامه ثبت تغییرات شرکت

صورتجلسه مجمع عمومی که در آن نقل و انتقال سهام به تصویب رسیده است

ارائه اصل صورتجلسه هیات مدیره شرکت و یا مجمع عمومی فوق العاده

در صورتی که مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و انجام امور ثبت تغییرات شرکت توسط وکیل دادگستری انجام شود، ارائه اصل وکالتنامه نیز الزامی است.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.