اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

اظهارنامه

همان طوری که ماده 6ل.ا.ق.ت مقرر داشته ، برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسین باید اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نمایند. اظهارنامه مذکور باید شامل نکات زیر باشد:

-      نام شرکت

-      هویت کامل و اقامتگاه موسسین

-      موضوع شرکت

-      مبلغ سرمایه شرکت

-      مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک

-      تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز موردنظر باشدتعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

 

-      میزان تعهد هریک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از آن کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود.

-      مرکز اصلی شرکت.

-      مدت شرکت

-      طرح اساسنامه

به تجویز ماده 8ل.ا.ق.ت طرح اساسنامه باید با قید امضای موسسین رسیده ، مشتمل بر مطالب زیر باشد:

-  نام شرکت

- موضوع شرکت به طور صریح و منجز

- مدت شرکت

- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه موردنظر باشد.

- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک.

- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز موردنظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.

- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

- نحوه انتقال سهام بانام.

- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس.

- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.

- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.

- مواقع و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.

- مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.

- مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها.

- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.

- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می دهند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

- قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس.

- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.

-نحوه تغییر اساسنامه.

اساسنامه مذکور به انضمام اظهارنامه و طرح پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد تا پذیره نویسان با مراجعه به مرجع مذکور از مفاد آن که حاوی نکات مذکور می باشد، اطلاع حاصل نمایند.

 موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

همچنین انجام امور ثبت شرکت در کرج را به ما بسپارید و اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.