وظایف مدیر در شرکت تعاونی

مدیریت در یک شرکت تعاونی نقش بسیار حیاتی دارد. این نقش، بازیگر اصلی در تعیین مسیر و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های این نوع سازمانی است. در این مقاله از موسسه حقوقی تکسفیر به بررسی انواع وظایف کلی و جزئی مدیران شرکت تعاونی به عنوان مدیر یک شرکت تعاونی، مسئولیت‌ها و وظایف زیادی بر عهده دارید که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

وظایف کلی مدیران در شرکت تعاونی

 1. برنامه‌ریزی و راهبری: یکی از اصلی‌ترین وظایف مدیریت در یک شرکت تعاونی، برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف است. این شامل تعیین استراتژی‌ها، تعیین اولویت‌ها، و توسعه برنامه‌های عملیاتی است که به جلب رشد و پیشرفت کسب‌وکار کمک می‌کند.

 2. مدیریت منابع انسانی: مدیریت شرکت تعاونی شامل مدیریت انسانی نیز می‌شود. این شامل استخدام و حفظ نیروهای انسانی ماهر و با تجربه، مدیریت کارکنان، ارتقاء مهارت‌ها، و حل دعاوی کاری است.

 3. مدیریت مالی: مدیریت مالی شامل بودجه‌بندی، تامین منابع مالی، مدیریت حسابداری، و بررسی عملکرد مالی شرکت تعاونی است.

 4. رهبری و انگیزش کارکنان: به عنوان مدیر، شما نقش رهبری دارید و باید توانایی انگیزش کارکنان را داشته باشید تا آن‌ها را به دنبال اهداف و ماموریت‌های شرکت تعاونی بیشتر کنید.

 5. مدیریت روابط عمومی: ارتباط با اعضای شرکت، مشتریان، تامین‌کنندگان، و دیگر نهادها و شرکای تجاری از دیگر وظایف مدیریت در یک شرکت تعاونی است. این شامل ارتباطات داخلی و خارجی، مذاکرات، و حفظ روابط موثر با جامعه است.

 6. مدیریت عملیاتی: اجرای عملیات روزانه شرکت تعاونی، مانیتورینگ عملکرد، بهبود فرآیندها، و رسیدگی به مشکلات عملیاتی نیز بر عهده مدیریت است.

 7. مدیریت استراتژیک: تعیین جهت‌دهی استراتژیک شرکت تعاونی، تحلیل رقبا و بازار، و اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای رشد و توسعه کسب‌وکار نیز از وظایف مدیریتی در این نوع سازمان‌هاست.

به طور کلی، مدیریت یک شرکت تعاونی متقابلاً چالش‌ها و فرصت‌های فراوانی را فراهم می‌کند که نیازمند توانایی‌های متنوع و تجربه در زمینه‌های مختلف است.

 

ارگان اداره کننده شرکت تعاونی

ارگان اداره کننده شرکت تعاونی

اداره امور تعاونی برطبق اساسنامه به عهده هیات مدیره منتخب مجمع عمومی می باشد، وظایف و اختیارات هیات مدیره در ماده 37(ق.ت.ج.ا) طی 10 بند و یک تبصره احصاء شده است، خدمات اعضاء هیات مدیره در ازاء عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که ا طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت می باشد و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد (تبصره4ماده36).

قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات های ارکان شرکت های تعاونی در صورت تخلف مراتب را به سکوت برگزار نموده است، لیکن قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 خرداد 1350 فصل بیست و یکم را به این امر اختصاص داده و به نظر می رسد که بتوان از آنمواد در این زمینه استفاده نمود.

 

مسئولیت‌های مدیرعامل در شرکت تعاونی شامل:

مسئولیتهای مدیرعامل شرکت تعاونی

 1. تصمیم‌گیری نهایی برای تحلیل و تدوین استراتژی‌های کسب و کار.
 2. رهبری، هدایت، و ارزیابی کار سایر مدیران اجرایی، اعم از رئیس شرکت و معاونان.
 3. اطمینان از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی رهبران و کارکنان در مقابل عملکرد خود.
 4. فعالیت بدون مشارکت فعالانه و مسئولیت‌پذیری منجر به موفقیت و سودآوری شرکت نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: تفاوت شرکت فرعی و شرکت وابسته


وظایف و اختیارات مدیرعامل در بخش اداری و پرسنلی شامل:

 1. ارائه پیشنهادهای متناسب با موضوع فعالیت تعاونی به هیأت مدیره در زمینه سازمان اداری و مالی.
 2. اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری وجوه نقد، تاسیسات و دارایی‌های دیگر شرکت.
 3. انجام اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری اسناد، اوراق بهادار، مدارک، و دفاتر قانونی، از جمله دفتر صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره، دفتر سهام و سوابق مکاتبات.
 4. بررسی سوابق، مدارک، و درخواست‌های وارده درخصوص پرداخت وجه و صدور چک.

قلمرو اختیارت هیات مدیره شرکت تعاونی

هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. همچنین هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب شدن جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایی را از بین اعضاء و یا خارج تعاونی برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل انتخاب نماید تا زیر نظر هیات مدیره انجام ظیفه کند (مستفاد از تبصره 2 ماده 36 و ماده 39).

وظایف جزئی و مهم مدیران در شرکت تعاونی

وظایف و اختیارات هیات مدیره در ماده 37(ق.ت.ج.ا) به شرح زیر آمده است:

-      دعوت مجمع عمومی (عادی ، فوق العاده)

-      اجرای اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.

-      نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت برعملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عممی.

-      قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از تعضاء هیات مدیره.

-      نظارت بر مخارج جاری و تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عممی.

-      تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

-      تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارند.

-      تهیه و تنظیم دستور العمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

-      تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر .

-      تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

تبصره_ "هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیاات هیات مدیره ،منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می تاند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید."

هیات مدیره مکلف است که از حدود اختیارات خود خارج نشده و قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نماید. ضمانت اجرای این امر در بند 5ماده 54 پیش بینی شده است.برای ثبت شرکت تعاونی ،ثبت شرکت در کرج،شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص به موسسه ی تکسفیر مراجعه کنید با ثبت شرکت امور کاری خود را رونق ببخشید

 

جمع‌بندی

 مدیریت در یک شرکت تعاونی دارای نقش بسیار حیاتی است و وظایف آن شامل برنامه‌ریزی و راهبری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، رهبری و انگیزش کارکنان، مدیریت روابط عمومی، مدیریت عملیاتی، و مدیریت استراتژیک است.

سوالات متداول

 1. وظایف اصلی مدیر در یک شرکت تعاونی چیستند؟

  • برنامه‌ریزی و راهبری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، رهبری و انگیزش کارکنان، مدیریت روابط عمومی، مدیریت عملیاتی، و مدیریت استراتژیک.
 2. چگونه می‌توان اعضای هیات مدیره در یک شرکت تعاونی را انتخاب کرد؟

  • انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره توسط مجمع عمومی با اکثریت مطلق آراء.
 3. وظایف جزئی هیات مدیره در یک شرکت تعاونی چیستند؟

  • دعوت مجمع عمومی، اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی، نصب و عزل مدیرعامل، نظارت بر مخارج، تهیه برنامه‌ها و بودجه، تعیین نماینده در جلسات مجامع عمومی، تهیه دستورالعمل‌های داخلی، تعیین نماینده در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، و تعیین صاحبان امضای مجاز.
 4. چه اختیاراتی به هیات مدیره در یک شرکت تعاونی داده شده است؟

  • هیات مدیره می‌تواند اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.