براساس ماده 38 از قانون اصلاحی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مدیرعامل، بازرسین، هیات رئیسه و اعضای هیات مدیره باید دارای شرایطی که در ادامه ذکر می شود باشند.

نحوه انتخاب مدیران در شرکت های تعاونی

شرایط انتخاب مدیران شرکت تعاونی

  • متعهد بودن به دین مبین اسلام در صورتی که تعاونی از اقلیت های دینی تشکیل شده باشد، امانت و وثاقت مد نظر می باشد.
  • عدم محجوریت و نداشتن منع قانونی
  • عضو نبودن در گروه های محارب و نداشتن پرونده جرایمی همچون جعل اسناد و جرایم امنیتی
  • نداشتن سابقه اختلاس و کلاهبرداری، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر و خیانت در امانت
  • جهت عضو شدن در هیات رئیسه اتاق های تعاون، دارا بودن دست کم 3 سال سابقه عضویت در هیات مدیره و یا دبیرکلی و بازرسی شرکت ها، اتاق ها و اتحادیه ها، علاوه بر مواردی که بیان شد ضروری می باشد.

در ماده سی و نهم از همین قانون ذکر شده است که هیات مدیره می بایست پس از انتخاب بدون فوت وقت، جهت اداره کردن امور جاری و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فردی واجد شرایط را از میان خود اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت زمان سه سال برای سمت مدیرعاملی برگزینند.

قبول استعفا و عزل و نصب مدیرعامل و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد، مشخص کردن حدود اختیارات و وظایف و همینطور میزان دست مزد مدیرعامل از جمله وظایف هیات مدیره می باشد.

سمت مدیران شرکت های تعاونی چگونه ثبت می شود؟

هریک از اعضای هیات مدیره صاحب سمت های مختلفی می باشند. عموما رئیس، نایب رئیس ومدیر عامل از اعضای اصلی هستند. ولی ممکن است بعضا در اساسنامه سمت های دیگری مانند نایب رئیس دوم، خزانه دار، قائم مقام مدیرعامل و منشی هیات مدیره نیز تعیین شود. بدین ترتیب، در جلسات هیات مدیره باید از میان اعضای هیات، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیات مدیره برگزیده شوند( لازم به ذکر است اشخاص یاد شده باید حتما حقیقی باشند). زمان ریاست سمت های قید شده بیش از مدت عضویتشان در هیات مدیره نباید باشد. ضمنا هیات مدیره هر زمان که بخواهد می تواند رئیس و نایب رئیس را از سمت های محوله عزل نماید.

در صورتی که شخصی حقیقی به نیابت و نمایندگی از شخص حقوقی معرفی گردد، به عنوان عضو هیات مدیره تلقی می شود. اگر ریاست هیات مدیره موقتا نتواند وظایفش را انجام دهد، نایب رئیس هسات مدیره عهده دار انجام وظایف خواهد بود. ریاست هیات مدیره موظف به دعوت و اداره جلسات و همچنین دعوت از مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد. پس الزاما هیات مدیره می بایست دست کم یک نفر شخص حقیقی را به سمت مدیریت عامل منتصب کرده و حدود اختیارات و مدت تصدی و میزان حق الزحمه وی را مشخص کند.

در شرکت های تجاری دیگر روال و تشریفات خاص در قانون پیش بینی نشده است. لذا انتخاب و انتصاب مدیران برطبق اساسنامه می باشد. در اساسنامه های نمونه انتخاب مدیران در شرکت های تجاری مختلف توسط مجامع عمومی عادی صورت گرفته است.

در شرکت های تجاری نسبی و تضامنی طبق ماده 120 قانون تجارت شرکا یک نفر از بین خود و یا خارج را به عنوان مدیر منصوب می کنند. اداره نمودن شرکت مختلط غیر سهامی نیز طبق ماده 144 جزو وظایف شریک یا شرکای ضامن و مدیریت شرکت مختلط سهامی به عهده شرکای ضامن می باشد. درنتیجه، در شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط و نسبی اداره و مدیریت شرکت به صورت تک نفره هم می تواند باشد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.