مسئولیت مؤسسان در ثبت شرکت

مطابق با قانون تصویب شده در سال 1347 برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث ، مسئولیت هایی به عهده موسسان یک شرکت گذاشته شده است که این مسئولیت ها به دو قسمت تقسیم می شوند . اعم از : مسئولیت های مدنی و مسئولیت های تضامنی و مسئولیت های کیفری ؛ که در این مقاله این مسئولیت ها را مورد بررسی قرار می دهیم .

مسئولیت مؤسسان در ثبت شرکت :

مسئولیت های مدنی موسسان در ثبت شرکت :

بر اساس ماده 19 قانون ذکر شده در فوق : تمامی هزینه های پرداخت شده برای تاسیس شرکت های سهامی عام به عهده موسسان شرکت می باشد .

مسئولیت های تضامنی موسسان در ثبت شرکت :

بر اساس ماده 23 قانون ذکر شده در فوق : موسسان یک شرکت برای ثبت کردن و تاسیس شرکت دارای مسئولیت تضامنی می باشند . مسئولیت تضامنی مربوط به موسسان شرکت در صورتی می باشد که مسئولیت آنها احراز گردد . همچنین لازم به ذکر است که وضع کردن مسئولیت تضامنی موسسان یک شرکت توسط شخص قانونگذار برای حمایت از حقوق اشخاصی است که در تاسیس شرکت مربوطه ذی نفع هستند .

مسئولیت های کیفری موسسان در ثبت شرکت :

در هنگام تاسیس یک شرکت ، ممکن است موسسان و یا اشخاص دیگر دست به اعمالی بزنند که از نظر قانون به عنوان جرم کیفری شناخته شده است . این جرم و یا بزه کیفری ممکن است جنبه عمومی و یا خصوصی داشته باشد . لازم به ذکر است که این جرایم به دو دسته تقسیم می گردند :

1-   جرایمی که علاوه بر لایحه اصلاحی قانون تجارت که در سال 1347 تصویب شده است ، در قانون جزایی و قانون مجازات اسلامی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته اند . به عنوان مثال : خیانت در امانت ، دزدی و یا جعل اسناد که در قانون برای همه اشخاص بدون توجه به شغل آنها پیش بینی شده است .

2-   جرایمی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت که در سال 1347 به تصویب رسیده است ، در رابطه با اقدامات و تصمیمات مربوط به ثبت شرکت می باشد . در این خصوص بر اساس ماده 243 این لایحه اصلاحی ، بند 1 و بند 3 به عنوان جرم پیش بینی شده است که دارای ماهیت های مختلف می باشد و قسمتی از این قوانین به تشکیل و ثبت شرکت ناظر می باشد .

بر اساس بند 1 این ماده : اگر موسسان یک شرکت به صورت عمد و بر خلاف حقیقت پذیره نویسی سهام را تصدیق کنند و یا بر خلاف قوانین اعلامیه مربوط به پذیره نویسی را منتشر کنند ویا مدارک غیر واقعی از تشکیل شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند ، در این صورت مجازاتشان پرداخت جزای نقدی و یا حبس و یا هر دو مجازات می باشد .

بر اساس بند 3 این ماده : اگر موسسان شرکت مواری را که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند را عمدا اعلام نکنند و یا مطالب دروغین را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند ، در این صورت مجازات خواهند شد .

  • نظرات بازدید کنندگان
  • RSS
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.