مدارک لازم برای ثبت شرکت سرمایه گذاری:

_ اساسنامه شرکت.

_ کپی مشخصات هیأت مدیره و صاحبان امضای شرکت.

_ نام، تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.

_ کپی آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت در روزنامه.

_ اعلام نمودن سرمایه.

_ ارایه لیست کلیه شرکا ومیزان سهامشان.

_ ارایه مدارک نشان دهنده ی احراز شرایط تعیین شده در مجوز

مراحل دریافت مجوز شرکت سرمایه گذاری:

_ متقاضی ثبت شرکت سرمایه گذاری، درخواست خود را مطابق فرم " تقاضای صدور مجوز تأسیس سرمایه گذاری" همراه با فرم " پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی" که توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کامل شده است را ارسال می کند.

_ در صورتی که سازمان با تأسیس شرکت سرمایه گذاری موافقت کند شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل کند. بعد از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت در اداره ثبت شرکتها را صادر می کند.

_ پس از اعلام موافقت با تأسیس شرکت سرمایه گذاری، متقاضی باید در مهلت مقرر شرکت را به ثبت برساند و مستندات مربوطه را به سازمان تحویل دهد. بعد از ثبت نهاد مالی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، شرکت مدارک مورد نیاز برای ثبت را به سازمان ارایه می کند و چنانچه شرایط لازم را برای دریافت مجوز فعالیت داشت، مجوز فعالیت شرکت صادر می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سرمایه گذاری بعد از دریافت مجوز

_ ارایه مجوز شرکت و امضای اقرارنامه.

_ اساسنامه شرکت و امضای آن توسط کلیه سهامداران.

_ کپی برابر اصل مدارک شناسایی صاحبان سهام و بازرسان همراه با عکس.

_ اصل گواهی عدم سوء پیشنه اعضای هیأت مدیره.

_ سه نسخه از صورتجلسه هیأت مدیره شرکت، امضا شده توسط مدیرانی که توسط مجمع انتخاب شده اند.

_ سه نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت و امضای کلیه سهامداران.

_ سه نسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سرمایه گذاری و امضای کلیه سهامداران.

_ گواهی پرداخت 35 درصد سرمایه شرکت سرمایه گذاری.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.