مجامع عمومی در شرکت ها

مجامع عمومی در شرکت ها موضوعی است که در این مقاله می خواهیم به توضیح و بررسی آن بپردازیم .

مجامع عمومی در شرکت ها عبارت است از گردهمایی سهامداران و مدیران که برای تصمیم گیری در رابطه با مسائل مهم شرکت برگزار می شوند . مجامع شرکت ها باید سالی یک بار و آن طور که در اساسنامه شرکت ذکر شده است ، برگزار گردند و به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات شرکت و صورت حساب دوره عملکرد دوره ای شرکت و همچنین رسیدگی به گزار ش مدیران ، اعضای هیئت مدیره و بازرسین و امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل گردند .

برای برگزاری مجامع شرکت ها قوانین کلی وجود دارد که این قوانین به صورت زیر هستند :

قوانین کلی برای برگزاری مجامع شرکت ها :

یکی از قوانینی که در خصوص برگزاری مجامع شرکت ها وجود دارد در رابطه با زمان و نحوه اطلاع رسانی آنها است . در این اساس هیئت مدیره شرکت وظیفه دارد تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع مورد نظر ، آگهی برگزاری آن را در روزنامه کثیر الانتشار که به عنوان روزنامه رسمی شرکت مورد نظر انتخاب گردیده است منتشر کند تا سهامداران مربوطه از این موضوع مطلع گردند .

لازم به ذکر است که سهامداران شرکت بر اساس میزان سهم خود در مجامع مورد نظر حق رای دارند .

همچنین در این خصوص باید بگوییم که قبل از مجمع هر شخص سهامداری که بخواهد در مجمع مورد نظر شرکت کند باید ورقه سهم متعلق به خود را به شرکت مربوطه ارائه دهد و به شرکت مراجعه کند و مجوز ورود دریافت نماید .

فقط سهامدارانی می توانند در مجمع مورد نظر شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند .

همچنین باید بگوییم که سهامداران مربوطه ممکن است به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند که بر این اساس هر سهامداری می تواند به عنوان نماینده خود در مجمع احضار کند .

مجامع عمومی بر اساس قانون به سه دسته تقسیم می شوند . از قبیل :

1-   مجمع عمومی موسس : این مجمع از موسسین و سهامداران اولیه شرکت تشکیل می شود که در جریان تاسیس شرکت حاضر بوده اند . این مجمع برای انتخاب اولین مدیران ، بازرسان و تصویب طرح اساسنامه و انتخاب روزنامه رسمی دارای صلاحیت می باشد .

2-   مجمع عمومی سالیانه : این مجمع برای رسیدگی به صورت های مالی شرکت ، رسیدگی کردن به گزارش مدیران و بازرسین و تقسیم سود اندوخته بین صاحبین سهام تشکیل می شود و سالی یک بار و یا آن طوری که در اساسنامه ذکر شده است باید تشکیل گردد .

مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام دارای رسمیت می شود و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت نصف در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .

3-   مجمع عمومی فوق العاده : به غیر از مجمع سالیانه ، هر مجمع دیگری که توسط شرکت مورد نظر تشکیل شود ، مجمع فوق العاده نام دارد . در مجامع فوق العاده در رابطه با افزایش سرمایه شرکت ، انحلال شرکت ، تغییر در اساسنامه و ... تصمیم گیری می شود .

در این مجمع افرادی که دارنده بیش از نیمی از سهام هستند باید در مجمع شرکت کنند و تصمیمات مجمع با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.