قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

شرکت های خارجی نیز همانند شرکت های داخلی تحت چهارچوب قانونی مشخصی می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی برای خود اقدام کنند در صورتی که این شرکت ها در کشوری که در آن ثبت شده اند به عنوان یک شرکت قانونی شناخته شده باشند .

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت های خارجی توسط هیئت وزیران و با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب می رسد که برخی از شرایط این آیین نامه از قبیل زیر می باشد :

الف : شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود به عنوان یک شرکت قانونی شناخته شوند می توانند برطبق قوانین حاکم بر جهموری اسلامی در ایران برای ادامه فعالیت خود در ایران و در زمینه های زیر اقدام کنند :

1-    این شرکت ها می توانند برای ارائه خدماتی بعد از فروش کالاها و یا به عنوان خدمات شرکت های خارجی فعالیت کنند .

2-    این شرکت ها می توانند برای سرمایه گذاری در ایران اقدام کنند .

3-    شرکت های خارجی می توانند با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای کار در کشور دیگری همکاری داشته باشند .

4-    می توانند باعث افزایش در صادرات غیر نفتی کشور ایران شوند .

5-    می توانند در راستای انتقال دانش و فناوری فعالیت کنند و خدمات فنی و مهندسی ارائه دهند .

6-    این شرکت ها می توانند قراردادهایی که بین شرکت های خارجی و اشخاص ایرانی بسته می شود را به مرحله اجرا در بیاورند .

7-    همچنین می توانند فعالیت هایی را که مجوزش توسط سیستم های دولتی صادر می شود را انجام دهند مانند : خدماتی در زمینه های بازاریابی – بیمه و بازرسی کالا و نقل و انتقال کالا و ...

ب : شعبه یک شرکت خارجی تمام وظایف و کارهایی را که در شعبه اصلی انجام میشود را در محل شعبه مورد نظر انجام می دهد . و یا به عبارت دیگر فعالیت یک شعبه تحت نظر شرکت اصلی و با مسئولیت شرکت اصلی انجام می شود .

ج : افرادی که مجوز فعالیت آنها توسط مراجع مربوطه به هر دلیلی لغو شود باید برای منحل کردن شعبه خود و انجام امور مربوط به تصفیه در مدت زمان تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی اقدام نمایند .

د : شعبات شرکت های خارجی که در ایران مشغول فعالیت هستند موظف اند تا گزارش های مالی خود را که توسط حسابرسانی که در آن کشور مقیم هستند حسابرسی شده است را به صورت سالیانه گزارش دهند .

ه : شرکت های خارجی که قصد دارند در ایران برای خود شعبه ثبت کنند باید مدارک مورد نظر خود را به همراه یک درخواست نامه کتبی به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی ارایه دهند .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه توسط شرکت های خارجی از قبیل زیر می باشد :

1-    اساسنامه شرکت به همراه آگهی مبنی بر تاسیس و همین طور آخرین تغییرات صورت گرفته در شرکت که در مراجع مورد نظر ثبت شده اند .

2-    آخرین گزارش مالی رد شده که توسط عاملیت شرکت مورد تایید واقع شود.

3-    تهیه گزارشی که در آن علل ثبت شعبه در ایران توجیه شده باشد و همچنین در این گزارش باید مکان احداث شعبه – تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز اعم از خارجی و ایرانی – نوع و گستره اختیارات شعبه و در نهایت طریقه تامین وجه ارزی و ریالی مورد نیاز شعبه مشخص شده باشد .

 

مطالب ذکر شده اشاره ای بود به برخی از شرایط آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران که امید بر آن داریم تا برای شما عزیزان مسمر ثمر واقع شده باشد .

چنانچه برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی نیاز به راهنمایی داشتید می توانید با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید تا مشاوران و متخصصان ما در این زمینه شما را یاری دهند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.