شرایط پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها

برای پذیره نویسی باید مراحل مختلفی طی شود که در این مقاله قصد بررسی این مراحل را داریم . اما پیش از آن به طور مختصر معنای پذیره نویسی را برای شما عزیزان شرح می دهیم .

پذیره نویسی چیست ؟

پذیره نویسی به معنای یک عمل حقوقی می باشد که بر اساس آن یک شخص متعهد می شود که بخشی از سرمایه یک شرکت را تامین کند و در شرکت مورد نظر شریک گردد .

حال این پذیره نویسی در طی چند مرحله انجام می شود که این مراحل مطابق با موارد ذکر شده در زیر می باشند :

شرایط پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها :

1-   طرح اعلامیه مربوط به پذیره نویسی :

برای پذیره نویسی باید طرحی از طرف موسسان شرکت تهیه شود و توسط همه آنها امضا گردد . این طرح در تهران به اداره ثبت شرکت ها باید تحویل داده شود و در شهرستان ها به دایره مربوط به ثبت شرکت ها و در نهایت در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها نیز وجود ندارد ، باید به اداره مربوط به ثبت اسناد و املاک در محل مورد نظر ارایه گردد .

در نتیجه مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه این طرح و تطبیق دادن آن با مندرجات موجود ، اجازه لازم برای انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند .

همچنین در این قسمت باید گفت که مرجع ثبت شرکت ها برای تحقیق کردن در رابطه با اطلاعات ارائه داده شده دارای هیچ تکلیفی نمی باشد . به همین دلیل نیز بر اساس ماده 11 قانون تصویب شده در سال 1347 ، قانونگذار مربوطه انتشار اگهی برای پذیره نویسی را بر عهده خود موسسین گذاشته است .

2-   برگه مربوط به تعهد سهام :

تعهد در رابطه با پذیره نویسی در صورت امضای نوشته ای محقق می شود که به آن ورقه تعهد سهام می گویند .

بر اساس ماده 14 قانون تصویب شده در سال 1347 برگه تعهد سهام باید در دو نسخه تنظیم گردد و با ذکر تاریخ توسط شخص پذیره نویس و یا نماینده او به امضا در بیاید .

سپس یک نسخه از آن در نزد بانک باقی می ماند و نسخه دیگرش نیز با مهر و امضای بانک به شخص پذیره نویس ارائه داده می شود .

3-   قطعیت پیدا کردن پذیره نویسی :

زمانی که برگه تعهد سهام امضا گردد و توسط پذیره نویس به بانک ارائه داده شود ، عملیات مربوط به پذیره نویسی به اتمام می رسد . پس از انجام این مراحل شخص پذیره نویس باید به تعهداتی که در برگه سهام داده است ، عمل کند .

همچنین بر اساس ماده 15 قانون تصویب شده در سال 1347 امضای برگه تعهد سهام لازمه تصمیمات اتخاذ شده توسط صاحبان سهام و قبول اساسنامه شرکت می باشد .

4-   ضمانت لازم برای اجرای شرایط پذیره نویسی :

در صورتی که ورقه تعهد سهام دربرگیرنده موارد ذکر شده در فوق نباشد ، این برگه تعهد سهام باطل تلقی می گردد ؛ زیرا تمامی موارد ذکر شده در فوق برای حفظ حقوق مردم است و هدف از این قوانین این است که شخص پذیره نویس با اطلاعات کامل از وضعیت شرکت مورد نظر ، برای سهیم شدن در آن اقدام کند .

همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که برگه تعهد سهام باطل گردد ، این بطلان علتی برای باطل شدن شرکت مورد نظر نمی باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
  • RSS
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.