شرایط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در شرکت تعاونی

هیئت مدیره در شرکت های تعاونی باید حداقل 3 نفر باشند و حداکثر اعضای هیئت مدیره در این نوع شرکت 7 نفر است که بصورت اصلی در شرکت فعالیت دارند و بر اساس اساسنامه ای که هیئت مدیره تعیین میکند یک سوم از اعضای شرکت می توانند به عنوان عضو علی البدل در شرکت حضور داشته باشند. اعضای علی البدل شرکت توسط رای مخفی از بین اعضای شرکت به مدت زمان 3 سال انتخاب می گردند.

از هنگامی که اعضای هیئت مدیره سمت خود را قبول می کنند می توان گفت که دوره ی خدمتشان آغا ز می گردد.البته این موضوع زمانی صورت می پذیرد که هیئت مدیره ی پیشین مدت زمان خدمتش به اتمام رسیده باشد.اعضای هیئت مدیره در جلسه ی مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند که در این جلسه داوطلبانی که خواستار عضویت در هیئت مدیره هستند در مدت زمان مساوی که مشخص شده و با کسب نمودن اجازه از رئیس جلسه خودشان را معرفی می کنند.

در شرکت های تعونی که بشکل چند منظوره فعالیت می کنند و اعضای آنها این امکان را دارند که شاغل نباشند، انتخاب هیئت مدیره باید حتما از بین اعضای شاغل شرکت صورت بگیرد.

شرایطی که باید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دارا باشند :

 • انتخاب مدیرعامل شرکت تعاونی بر عهده ی هیئت مدیره است و مدت زمان ماموریت مدیر عامل 2 سال می باشد که در این مدت باید تحت نظر هیئت مدیره فعالیت نماید.
 • انتخاب مدیر عامل در شرکت های تعونی 2 ساله است و هیچ نوع منعی جهت اینکه مجددا شخص قبلی برای این سمت انتخاب گردد وجود ندارد.
 • مدیر عامل حقوقش را ار شرکت تعاونی دریافت میکند و به اصطلاح موظف است.
 • علاوه بر اینکه مدیر عامل توسط هیئت مدیره انتخاب می شود ، عزل کردنش هم بر عهده ی هیئت مدیره می باشد.
 • مدیرعامل حق استعفا دادن از سمت خود را دارد البته درصورتی که هیئت مدیره استعفای او را تایید نماید.
 • بدون حق رای نیز مدیر عامل این امکان را دارد که درون جلسات هیئت مدیره حاضر شود.عموما نامه های شرکت و اوراق عادی فقط توسط مدیرعامل شرکت امضا می شوند و دیگر اوراقی که باعث بوجود آمدن تعهد می شوند و قرارداد ها و چک ها علاوه بر امضای مدیر عامل باید به امضای دیگر اعضایی که حق امضا دارند نیز در بیاید.
 • عقد قرارداد با مدیرعاملی که انتخاب شده و سپس معرفی نمودن وی به مرجع ثبت شرکت ها به عنوان مدیرعامل بر عهده ی هیئت مدیره می باشد .

 

شرایط مدیرعامل و اعضای هیت مدیره

طبق ماده ی 38 از قانون در قسمت تعاونی اقتصاد شرایطی را ذکر کرده اند که بازرسان یا بازرس و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره باید رای آن باشند:

 1. دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. تعهد و ایمان داشتن به دین اسلام و در سایر اقلیت های دینی که در قانون اساسی آمده داشتن تعهد و ایمان عملی به دین خودشان
 3. تجربه و اطلاعات کافی داشتن برای انجام وظیفه
 4. عدم دارا بودن حجر و هر گونه ممنوعیت های قانونی
 5. در گروه های محرب عضویت نداشته باشند و همچنین جرائم جعل سند و ضد امنیتی نداشته باشند.
 6. نداشتن سابقه ی محکومیت اختلاس ، ارتشاء ، خیانت کردن در امانت ، تدلیس ، کلاهبرداری ، ورشکستگی به تقصیر ، تصرف نمودن اموال دولتی بصورت غیر قانونی

حقوق و مزایا

طبق تبصره ی 5 از ماده ی 36 قانون مذکور در فوق مزایا و حقوق اعضای هیئت مدیره به این صورت است :

توسط تصویب مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره این امکان را دارند که مزایا و حقوق خود را دریافت کنند.اگر یکی از اعضای هیئت مدیره حقوق از جای دیگری باشد صرفا در تعاونی شرکت پاداش می گیرد. میزان پاداش و حقوق اعضای هیئت مدیره و همچنین حداکثر و حداقل حقوقشان طبق آیین نامه خواهد بود .(آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون تایید گردیده است.)

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.