شرایط تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی

اخذ مجوز تاسیس شركت حمل و نقل بین‌المللی منوط به دارا بودن شرایطی خاص و نهایتاً قبولی درآزمون تخصصی می‌باشد.

پس از معرفی افراد واجد شرایط، توسط استان‌ها، به دفتر ترانزیت و بین‌الملل، كلیه مقدمات مربوط به آزمون تخصصی توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش انجام می‌شود .موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

وظیفه دفتر آموزش در سه بخش كلی خلاصه می‌گردد

 شما میتوانید مراحل ثبت برند در کرج و مراحل ثبت شرکت در کرج را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید و از مزایای بیشمار ثبت برند و ثبت شرکت بهره مند شوید و راه و مسیر پیشرفت در حوزه ی کاری خود را هموار سازید(ثبت برند)

1- برگزاری آزمون

2- تصحیح اوراق

3- اعلام نتیجه كه به تفصیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

قدم1 : اعلام آخرین مهلت دریافت مدارك

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

دفتر برنامه‌ریری و آموزش رسماً تاریخ آخرین مهلت دریافت مدارك و ثبت نام از متقاضیان را ( طی نامه‌ای ) به استا‌ن‌ها اعلام می‌كند.

قدم2 : مراجعه متقاضی جهت تكمیل فرم تقاضا ( در استان )

عامل : متقاضی

شرح :

متقاضی جهت شركت در آزمون حمل و نقل بین المللی، اقدام به تكمیل فرم تقاضا و تحویل مدارك می‌نماید.

تقاضای تاسیس شركت، طبق ماده 11 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا، می‌بایست مستقیماً به واحد ذیربط سازمان ( استان ) ارسال و با توجه به مقتضیات اجتماعی،

اقتصادی و سایر عوامل منجمله كفایت یا عدم كفایت تعداد شركت‌های موجود به تقاضای واصله رسیدگی و از طریق آزمون تخصصی از متقاضیان نسبت به قبول یا رد درخواست تاسیس شركت‌هایجدید اقدام نماید.

نكات :

نكته 1: اشخاصی می‌توانند در آزمون تخصصی نمایند كه دارای شرایط ذیل باشند:

الف) تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران

ب) متدین به یكی ازادیان رسمی كشور

ج) عدم سوء پیشینه موثر كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر

ه) انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم از آن

و) داشتن حداقل 25 سال سن

ز) داشتن حداقل دیپلم كامل متوسطه

ح) داشتن سابقه كار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین المللی به‌شرح ذیل:

دیپلم 8 سال – فوق دیپلم 6 سال _ لیسانس 4 سال - فوق لیسانس 3 سال – دكترا 2 سال

نكته 2: در مورد افرادی كه دارای مدرك دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می‌باشند، دو سال از سابقه تعیین شده در رده

مدرك تحصیلی وی كسر می‌شود.

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

قدم3 : بررسی تقاضای واصله و بررسی صلاحیت متقاضی

عامل : سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان

شرح :

بررسی تقاضا و شرط احراز صلاحیت افراد متقاضی، جهت شركت در دوره توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان تعیین می‌گردد. یكی از مهمترین پارامترهای صلاحیت متقاضی، سابقه كار مفید در امر حمل و نقل می‌باشد، كه از طریق یكی از شیوه‌های ذیل احراز می‌گردد:

الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی كه متقاضی دارای سوابق مفید اجرایی در حمل و نقل بین المللی بوده است، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی یا بازنشستگی یا مستعفی شدن.

ب) روزنامه رسمی كشور مبنی بر عضویت در هئیت مدیره شركت یاشركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا و یا اشتغال به سمت

مدیریت عامل.

ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینكه متقاضی در شركت یا شركت‌های حمل و نقل به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین

المللی كالا، حق بیمه پرداخت نموده است.

نكته 1: متقاضیان مشمول بند (ج) می‌بایست اشتغال عملی آنها در زمینه كار مفید اجرائی حمل و نقل بین المللی مورد تائید انجمن

صنفی شركت‌های حمل و نقل بین المللی مربوط قرار گیرد.

قدم4 : معرفی افراد واجد شرایط به دفتر ترانزیت و امور بین الملل

عامل : سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان

شرح :

در این مرحله، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان، كلیه افراد واجد شرایط را به دفتر ترانزیت و امور بین الملل معرفی می‌نماید.

قدم5 : دریافت اسامی واجد شرایط از استان‌ها و معرفی آنها به دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

عامل : دفتر ترانزیت و امور بین‌الملل

شرح :

دفتر ترانزیت و امور بین الملل ضمن وصول اسامی افراد واجد شرایط از استان‌ها، نام و مشخصات آنان را به دفتر برنامه‌ریری و آموزشارسال می‌دارد.

قدم6 : اعلام تاریخ توزیع كارت ورود به جلسه و تاریخ برگزاری آزمون

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

دفتر برنامه‌ریزی و آموزش رسماً تاریخ توزیع كارت ورود به جلسات و نیز تاریخ برگزاری آزمون را اعلام می‌دارد.

قدم7 : انجام كلیه امور مربوط به صدور و توزیع كارت ورود به جلسه

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

دفتر برنامه‌ریزی و آموزش كلیه امور مربوط به صدور كارت ورود به جلسه را انجام می‌دهد

قدم8 : انجام كلیه هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون و تهیه و تنظیم سوالات

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

انجام هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون، با در نظر گرفتن تعداد متقاضیان و شرایط محل آزمون، از وظایف دفتر برنامه ریزی و آموزش است . در این بین امور مربوط به تهیه و تنظیم و تكثیر سوالات، نیز توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش انجام می‌گردد .

قدم9 : توزیع كارت ورود به جلسه آزمون

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

طبق اعلام قبلی ( قدم 6 )، كارت ورود به جلسات آزمون در تاریخی معین و در محلی كه قبلاً اعلام شده بود، توزیع می‌گردد.

متقاضیان می‌توانند با ارائه كارت شناسایی، نسبت به دریافت كارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند. به همراه كارت، برگه ای جهت راهنمائی ( حاوی آدرس و كروكی محل برگزاری آزمون - تعداد سوالات - زمان تخصیص یافته برای آزمون و غیره ) در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

قدم10 : برگزاری آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی، در همان زمان و مكان تعیین شده برگزار می‌گردد

قدم11 : جمع‌آوری و تصحیح اوراق

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

رابطین آموزش، پس از اتمام آزمون پاسخنامه را جمع‌آوری نموده و جهت نظرسنجی فرمی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. نتایج نظرسنجی درگزارش دفتر برنامه‌ریری و آموزش منعكس می‌گردد.

اوراق جمع‌آوری شده نیز تصحیح می‌گردند و سپس كارنامه صادر می‌شود.

قدم12 : صدور كارنامه و اعلام نتیجه به استان‌ها

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

پس از تصحیح اوراق، كارنامه‌ها صادر شده و نتایج آزمون به استان‌های مربوطه اعلام می‌گردد. افرادی كه در آن آزمون تخصصی قبول شوند، طبق ماده 14 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا، موظفند ظرف مدت حداكثر 3 ماه از اعلام نتایج قبولی در آزمون،

نسبت به ارائه پیش‌نویس اساسنامه، شركت‌نامه، فهرست اسامی هیات موسس شركت در شرف تاسیس و همچنین سند رسمی مالكیت یا اجاره دفتركار به‌نام خود یا یكی از اعضای هیات موسس، را به ضمیمه سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان ارائه دهد، تا پس از بررسی و تطبیق مدارك اجازه ثبت شركت صادر گردد.

نكات :

نكته 1: ( ماده 15 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا ) هیات موسس موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ گرفتن مجوز ثبت نسبت به تاسیس شركت اقدام و یك نسخه كامل مدارك ثبتی و آگهی تاسیس را كه به تائید اداره ثبت شركتها رسیده باشد به سازمان ارائه نماید.

نكته 2: ( ماده 16 آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی كالا ) سازمان پس از رویت و ملاحظه اسناد و تجهیزات شركت، مجوز فعالیت موقت شش ماهه را صادر خواهد نمود.

شرايط درخواست‌کننده مجوز حمل و نقل بین المللی

۱. معرفى مديرعامل با شرايط زير:

۱.۱. تابعيت کشور جمهورى اسلامى ايران

۱.۲. متدين به يکى از اديان رسمى کشور

۱.۳. نداشتن سوء پيشينه

۱.۴. نداشتن اعتياد به مواد مخدر

۱.۵. انجام خدمت سربازى يا معافيت دائم از خدمت وظيفه

۱.۶. داشتن حداقل ديپلم کامل متوسطه

۱.۷. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام

۱.۸. داشتن ۵ سال سابقهٔ کار در زمينهٔ حمل و نقل بين‌المللى که به يکى از راه‌هاى زير احراز خواهد شد:

الف. تأييد سازمان يا وزارتخانهٔ مربوط براى سابقهٔ کار دولتى

ب. تأييد سازمان تأمين اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بيمه

ج. روزنامهٔ رسمى کشور

يا: داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر با دو سال سابقهٔ کار

يا: داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر در رشته‌هاى تخصصى حمل و نقل، مديريت بازرگاني، مديريت اداري، بيمه و بانکداري، گمرک، اقتصاد و ترافيک، بدون سابقهٔ کار

۱.۹. داشتن گواهى گذراندن دورهٔ مديريت حمل و نقل بين‌المللى

۱.۱۰. عدم اشتغال در شغل در ساير شرکت‌ها (توضيح اينکه مديرعامل شرکت حمل و نقل بين‌المللى نمى‌تواند در ساير شرکت‌ها در سمت مديرعامل باشد.)

۲. سپردن تعهد رسمى براى انجام موارد زير:

۲.۱. عضويت در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران

۲.۲. نوشتن نام شرکت در دو طرف وسيلهٔ نقليهٔ شرکت

۲.۳. انتخاب نام فارسى - ايرانى و غيرمشابه با نام ديگر شرکت‌هاى حمل و نقل (براى جلوگيرى از دوباره‌کارى در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکت‌ها هماهنگ شود، سپس در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها ذخيره گردد.)

۲.۴. ارسال يک نسخهٔ کامل از مدارک ثبتى و آگهى تأسيس شرکت که به تأييد ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجارى رسيده باشد ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ ثبت.

۲.۵. تعهد رسمى هيئت مؤسس و مديرعامل منتخب مبنى بر ارسال آمار فعاليت شرکت هر شش ماه يک بار (پايان ماه‌هاى شهريور و اسفند)

۲.۶. تعهد رسمى هيئت مؤسس مبنى بر اجراى کليه دستورالعمل‌هاى صادره از طرف سازمان حمل و نقل.

۲.۷. تعهد رسمى هيئت موسس مبنى بر اينکه هر گونه تغييرات در شرکت قبل از اعلام به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها با اطلاع و کسب نظر قبلى از سازمان حمل و نقل (واحد مربوط) انجام پذيرد.

۲.۸. تعهد رسمى از طرف هيئت مؤسس مبنى بر اينکه اعضاى هيئت مديره و مديرعامل شرکت در هيچ‌يک از ادارات و مؤسسات دولتى شاغل نيستند.

۳. ارسال سه نسخه اساسنامه

۴. ارسال سه نسخه اظهارنامه

۵. ارسال سه نسخه شرکت‌نامه

۶. ارسال سه نسخه اولين صورتجلسهٔ مجمع عمومى مبنى بر انتخاب مديرعامل و معرفى امضاهاى مجاز و ساير تصميمات متخذه

۷. ارسال مشخصات شامل نشانى و نقشهٔ دقيق محل سکونت فعلى مديرعامل، سهامداران و اعضاى هيئت مديره و شماره تلفن آنها (در صورت تغيير نشانى و شماره تلفن مراتب را سريعاً به اطلاع برسانند.) به انضمام تصوير کليه صفحات شناسنامه اعضا.

۸. ارائهٔ گواهى عدم سوءپيشينه، عدم اعتياد به مواد مخدر و کارت پايان خدمت نظام وظيفه و مدرک تحصيلى اعضاى هيئت مديره

۹. ارائهٔ اسناد رسمى دفتر کار (محل دفتر بايد تجارى باشد.) و ارائهٔ سند تلفن دفتر کار (با ذکر شمارهٔ تلفن) ضرورى است.

تذکر: از کليهٔ سناد و مدارک بايد تصوير تهيه شود و به مهر کپى برابر اصل مهر گردد.

۱۰. پس از ارسال مدارک فوق، سهامداران و مديرعامل و اعضاى هيئت‌مديره بايد ظرف مدت ۱۰ روز براى تنظيم فرم حضور در ايران با ۲ قطعه عکس و اصل شناسنامه به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.

۱۱. پس از تکميل پرونده و مورد تأييد قرار گرفتن دفتر کار و واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شمارهٔ ۹۰۰۳۶ به نام تسهيلات بانک ملى ايران شعبهٔ وصال تهران‌نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.

۱۲. پس از ارائهٔ مدارک ثبتى و تطبيق آن با پيش‌نويس تأييد شدهٔٔ قبلى با صدور مجوز فعاليت شرکت موافقت خواهد شد.

محل مراجعه

تهران: دبيرخانهٔ دفتر ترانزيت امور بين‌الملل، واقع در خيابان طالقاني، روبه‌روى شرکت نفت، طبقهٔ سوم

استان‌ها و شهرستان‌ها: سازمان حمل و نقل و پايانه‌‌هاى استان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاون دفتر ترانزيت و امور بين‌الملل، طبقهٔ چهارم

۲. مديرکل دفتر ترانزيت و امور بين‌الملل، طبقهٔ چهارم

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)

 موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

 اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید

و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند

و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید برای اطلاع از کلیه ی مراحل و شرایط تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی با ما تماس بگیرید و مراحل ثبت شرکت خود ا به ما بسپارید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.