سهام وثیقه مدیران در شرکت ها

موضوع مورد بحث در این مقاله سهام وثیقه می باشد که در ابتدای کار به تعریف سهام وثیقه می پردازیم .

سهام وثیقه :

سهام وثیقه سهامی است که وجودش برای تمامی شرکت های سهامی الزامی می باشد و مطابق با ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت , در هر شرکت مدیران مجموعه باید مطابق با اساسنامه شرکت مورد نظر میزان سهامی که ذکر شده است را داشته باشند .

بررسی نکاتی در رابطه با سهام وثیقه :

1-    این سهام نباید از میزان سهامی که در مجامع عمومی برای رای دادن نیاز است کمتر باشد .

2-    این سهام برای ایجاد ضمانت می باشد زیرا ممکن است توسط مدیران به صورت فردی و یا مشترک خسارتی بر شرکت وارد شود .

3-    سهام وثیقه با نام می باشد زیرا مخصوص اعضای هیئت مدیره می باشد و قابلیت انتقال ندارد زیرا به عنوان وثیقه تقصیر می باشد .

4-    هر شخصی که در شرکت مدیر می شود باید قسمتی از سهام خود را به عنوان سهام وثیقه در اختیار صندوق شرکت قرار دهد که صندوق مربوطه یا در قسمت امور مالی نگهداری می شود و یا در دفاتر رسیدگی به سهام .

5-    این سهام باعث جلوگیری کردن از هرگونه سوء استفاده توسط مدیران می شود .

6-    تعداد سهام وثیقه توسط اساسنامه شرکت مشخص می شود .

در این قسمت از متن توصیه ای به شما عزیزان در رابطه با این سهام داریم :

از انجایی که برخی از مدیران شرکت ها سهام وثیقه را یک سهام تشریفاتی می پندارند , ممکن است تعداد این سهام را یک سهم در نظر بگیرند . در صورتی که در شرکت شما سهام وثیقه یک سهم در نظر گرفته شده است بهتر است تا وضعیت مدیران شرکت تان را دائما چک کنید تا از بروز مشکلات جلوگیری کنید . همچنین در صورت وجود شرایط ذکر شده می توانید در اساسنامه شرکت تغییراتی را در خصوص تعداد سهام وثیقه ایجاد کنید . مثلا : می توانید مبلغ آن را افزایش و یا کاهش بدهید .

در صورت وجود شرایط زیر مدیر موظف می باشد تا سهام وثیقه را در طی یک ماه تکمیل کند و به شرکت تحویل دهد :

1-    در صورت افزایش تعداد سهام های وثیقه

2-    در صورت انتقال سهام وثیقه به صورت قهری

3-    در صورتی که تعداد مورد نیاز از سهام وثیقه را دارا نباشد .

چنانچه با وجود شرایط ذکر شده در فوق مدیر مربوطه سهام را به صندوق نسپارد دچار ( استعفای قهری و یا اجباری ) می شود و هیات مدیره موجود بدون وجود او قادر به اتخاذ تصمیم خواهد بود .

حال می خواهیم بدانیم که چه زمانی سهام وثیقه موجود آزاد می شود :

همان طور قبلا گفته شد این سهام غیر قابل انتقال به غیر است و تحت شرایطی می توان آن را آزاد کرد که مدیر مربوطه مفاصا حساب دور کاری اش را دریافت کند . اگر مدیر بدهکاری نداشته باشد و مفاصا حسابش تصویب گردد , در صورتی که دوره مدیریتش پایان یابد و یا سلب سمت شود سهام وثیقه آزاد می گردد .

نکته : با توجه به ماده 116 لایحه اصلاحی مفاصا حساب به معنای تصویب تراز نامه موجود و حساب سود و زیان در هر دوره مالی شرکت می باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.