رضایت شرکا در تشکیل شرکت

رضایت شرکا در تشکیل شرکت موضوعی است که در این مقاله می خواهیم به بررسی آن بپردازیم .

در رابطه با ثبت و تشکیل شرکت شروطی وجود دارد که باید رعایت گردند تا شرکت مربوطه به ثبت برسد . این شروط به سه دسته از قبیل زیر تقسیم می شوند :

1-   انعقاد قرارداد شرکت

2-    شرایط ماهوی قرارداد شرکت

3-   رضایت شرکا در تشکیل شرکت

که در این مقاله ما می خواهیم به بررسی شرط سوم یعنی رضایت شرکا در تشکیل شرکت بپردازیم .

رضایت شرکا در تشکیل شرکت :

برای تشکیل شرکت مراحل مختلفی باید طی شود . در ابتدا طرفین وعده تشکیل شرکت را با هم می گذارند که این وعده ممکن است به صورت کتبی و یا شفاهی باشد و اثر آن در رابطه با مفاد و محتوای وعده است .

به عبارت دیگر باید گفت که هر چند که نمی توان آن را به عنوان یک وعده اخلاقی تلقی کرد ، اما اثر قرارداد شرکت را که به شرکت نامه تعبیر می شود را ندارد .

صرف شرکت نامه باعث تشکیل شرکت نمی شود و همان طور که ذکر شد برای تشکیل شرکت شرایط دیگری نیز لازم است تا شرکتی تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند .

در هر صورت قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین نوشته شود و در غیر این صورت فاقد اثر خواهد بود .

در این خصوص نکاتی نیز وجود دارد که در قسمت زیر به آنها اشاره می کنیم :

رضایت طرفین باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد :

حقوقدانان روم در این خصوص می گفتند که شرکا باید قصد همکاری مشترک داشته باشند . همچنین قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می گردد که شرکا قصد خود را از ایجاد شرکت اعلام کرده باشند .

تفاوت قراردادهای شرکت با قرارداد های مشابه این است که طرفین را در شرایط مساوی در قبال سود و ضرر قرار می دهند . همچنین لازم به ذکر است که در این خصوص تمامی شرکا باید در امور شرکت دخالت کنند و منظور از همکاری مشترک نیز همین است .

رضایت شریک باید از نوع رضایت معیوب نباشد :

هر گاه شریک در انعقاد قرارداد دچار اشتباه شده باشد ، قرارداد باطل خواهد بود . شرکت اشخاص از قراردادهایی می باشد که در آنها شخصیت طرف معامله نقش اساسی دارد . هر زمانی که شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر شرکت دچار اشتباه شده باشد ، در این صورت تعهد او فاقد اثر خواهد بود .

اگر اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد ، شرکت باطل است . زیرا این اشتباه به ماهیت شرکت مورد نظر مربوط می شود و در این صورت شریکی که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را داشته است ، نمی تواند برای تشکیل شرکت تضامنی و یا نسبی متعهد تلقی شود .

قصد طرفین شرکت در صورتی منجر به تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد :

هر گاه چند نفر به صورت ظاهری شرکتی را تشکیل دهند ، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند و یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای را به شرکت اختصاص دهند ، شرکت منعقد نخواهد شد و در این صورت معاملات انجام شده توسط یک شرکت این چنینی ، ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود ، به دلیل نبودن شرکت باطل خواهد بود .

  • نظرات بازدید کنندگان
  • RSS
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.