جرائم مالیاتی شرکت ها + جزئیات 1403

در هر جامعه اقتصادی، پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه حقوقی و اجتماعی برای افراد و شرکت‌ها تلقی می‌شود. با این حال، عدم رعایت قوانین مالیاتی و تخلفات در این زمینه، جرایمی معتبر به شمار می‌آیند که عواقب جدی برای شرکت‌ها را به همراه دارند. در این راستا، شناخت و فهم صحیح از جرایم مالیاتی شرکت‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی، شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین مالیاتی و ارائه اطلاعات مالیاتی دقیق به مقامات مالیاتی هستند. در صورتی که این وظیفه اجتماعی انجام نشود یا با تخلفاتی روبه‌رو شود، می‌تواند منجر به اعمال جرایم مالیاتی شود که علاوه بر تخلفات مالیاتی، تأثیراتی مالی و قانونی جدی برای شرکت‌ها به همراه دارد.

در این مقاله از موسسه حقوقی تکسفیر، به بررسی جامع و دقیقی از جرایم مالیاتی شرکت‌ها می‌پردازیم. با توجه به اهمیت حفظ عدالت اجتماعی و تأمین منابع مالی دولت، شناخت و پیشگیری از این جرایم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

انواع جرایم مالیاتی شرکت ها در سال 1403

در صورت عدم ارسال به موقع و صحیح اطلاعات مالیاتی به اداره مالیات و یا عدم پرداخت مالیات، جرایم مالیاتی اعمال می‌شود. این جرایم شامل تخلفات مالیاتی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی است که تأثیرات جدی برای آن‌ها دارد.

 1. یکی از جرایم مالیاتی، عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر است. در این صورت، مبلغ مالیات هر ماه با نرخ 2.5٪ به عنوان جریمه افزایش می‌یابد. همچنین، عدم پرداخت مالیات عملکرد نیز جریمه‌ای معادل 2.5٪ از مالیات به ازای هر ماه تأخیر را به همراه دارد.
 2. عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی نیز از جمله جرایم مالیاتی است که با جریمه غیرقابل‌بخشش همراه است. این جریمه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰٪ و برای اشخاص حقیقی ۱۰٪ مالیات محاسبه می‌شود.
 3. جریمه مالیاتی کتمان درآمد و هزینه‌های غیر واقعی نیز جزء جرایم مالیاتی است که با جریمه ۳۰٪ برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰٪ برای اشخاص حقیقی همراه است.
 4. همچنین، در صورت عدم پرداخت مالیات قطعی، تعیین مبلغ مالیات قطعی انجام می‌شود که در صورت عدم پرداخت آن، مشکلاتی مانند ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن حساب‌ها را به همراه دارد و باید درصدی از مبلغ مالیات به عنوان جریمه پرداخت شود.
 5. بررسی و پیگیری مسائل مالیاتی برای هر شرکتی از جمله وظایف حیاتی در مدیریت مالیاتی آن است. اما عدم رعایت قوانین مالیاتی و تخلفات مالیاتی می‌تواند منجر به جرایمی شود که علاوه بر تأثیرات مالی، عواقب حقوقی جدی نیز به دنبال دارد.
 6. یکی از جرایم مالیاتی مهم، عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر ارث و عدم پرداخت مالیات بر ارث است. وارثین موظفند تا اظهارنامه مالیاتی را در زمان مقرر ارسال کنند، و در صورت عدم رعایت مهلت، جریمه‌های مالیاتی اعمال می‌شود.
 7. جرایم عدم پرداخت مالیات تکلیفی نیز از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود. این جرایم مرتبط با مالیات بر درآمد اشخاص است که باید توسط کارفرماها پرداخت شود، و در صورت عدم رعایت این تکلیف، جرایم مالیاتی اعمال می‌شود.
 8. عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره نیز از دیگر جرایم مالیاتی است که برای اشخاص حقوقی بسیار مهم است. در صورت عدم رعایت مهلت ارسال، جرایم مالیاتی قابل‌توجهی اعمال می‌شود.
 9. بررسی جرایم مالیاتی شرکت‌ها نشان می‌دهد که رعایت قوانین و ارسال به موقع اظهارنامه‌ها و ترازنامه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل این مسائل، مشاوره‌های مالیاتی مناسب و استفاده از خدمات مالیاتی حرفه‌ای برای جلوگیری از جرایم مالیاتی امری ضروری است.
 10. بررسی و رعایت مسائل مالیاتی برای هر شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. اما نقض قوانین مالیاتی و جرایم مالیاتی می‌تواند منجر به عواقب جدی شود. از جمله جرایم مالیاتی مهم می‌توان به عدم ارسال فهرست قراردادهای پیمانکاری و معاملات فصلی اشاره کرد. در صورت عدم ارسال این گزارشات، جریمه‌های مالیاتی اعمال می‌شود.
 11. جریمه مالیاتی دیگر، عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی است. در این صورت، جریمه‌های مالیاتی قابل‌توجهی اعمال می‌شود. عدم پرداخت مالیات حقوق نیز از موارد جرایم مالیاتی مهم است که به تأخیر در پرداخت مالیات و افزایش جریمه‌ها منجر می‌شود.
 12. عدم ارائه اسناد و مدارک نیز یکی دیگر از جرایم مالیاتی است که باعث افزایش مالیات و جریمه می‌شود. عدم پلمب دفاتر قانونی نیز موجب اعمال جریمه مالیاتی می‌شود که در صورت عدم رعایت، عواقبی جدی خواهد داشت.
 13. در نهایت، عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای شرکت‌های منحل شده نیز از موارد مهمی است که در صورت نقض، جریمه‌های قابل‌توجهی برای مدیران شرکت اعمال می‌شود. از این رو، رعایت قوانین و ارائه به‌موقع گزارشات مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 بیشتر بدانید: معافیت های مالیاتی شرکت ها

تفاوت بین جرایم مالیاتی قابل بخشش و غیر قابل بخشش

تفاوت بین جرایم مالیاتی قابل بخشش و غیر قابل بخشش

در اینجا لیستی از جرایم مالیاتی که برخی قابل بخشش هستند و برخی دیگر غیرقابل بخشش:


جرایم مالیاتی غیر قابل بخشش

 1. عدم تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی: عدم ارسال یا تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی ممکن است جریمه‌ای غیرقابل بخشش را به همراه داشته باشد.
 2. کتمان درآمد و هزینه‌های غیرواقعی: کتمان درآمد یا ارائه هزینه‌های غیرواقعی در اظهارنامه مالیاتی می‌تواند منجر به جریمه‌های مالیاتی غیرقابل بخشش شود.
 3. اعلام درآمد غیرواقعی: اعلام درآمدی که تفاوت آن با درآمد واقعی بیش از 15٪ باشد، ممکن است جریمه‌ای غیرقابل بخشش را به دنبال داشته باشد.
 4. تبانی کردن با مشتریان در ایجاد ارقام اشتباه داخل فاکتور: هر گونه تبانی در ایجاد اطلاعات غلط در فاکتورها می‌تواند به جریمه‌های مالیاتی غیرقابل بخشش منجر شود.

جرایم مالیاتی قابل بخشش

 1. عدم تسلیم فهرست مالیات حقوق و دستمزد: در صورت عدم تسلیم فهرست مالیات حقوق و دستمزد، ممکن است جریمه قابل بخشش اعمال شود.
 2. عدم صدور صورت‌حساب: عدم صدور صورت‌حساب ممکن است با جریمه‌ای قابل بخشش همراه باشد.
 3. عدم ارسال صورت معاملات فصلی: عدم ارسال صورت معاملات فصلی می‌تواند با جریمه‌های مالیاتی قابل بخشش همراه باشد.
 4. مالیات بر ارزش افزوده: جریمه مالیات بر ارزش افزوده ممکن است در برخی موارد قابل بخشش باشد.
 5. عدم ارسال اسناد و مدارک: عدم ارسال اسناد و مدارک ممکن است با جریمه‌های قابل بخشش همراه باشد.
 6. عدم ارسال فهرست قراردادهای پیمانکاری و معاملات فصلی: عدم ارسال فهرست قراردادهای پیمانکاری و معاملات فصلی ممکن است با جریمه‌های مالیاتی قابل بخشش همراه باشد.

 

چگونگی درخواست برای بخشودگی جرایم مالیاتی

چگونگی درخواست برای بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی یک روند قانونی است که به طور عمومی به مؤدیان مالیاتی اجازه می‌دهد تا در صورت بروز مشکلات مالی یا عدم امکان پرداخت مالیات به‌موقع، با ارائه مستندات و توضیحات معتبر به سازمان مالیاتی، درخواست بخشودگی مالیاتی کنند.

رویه و شرایط ثبت درخواست بخشودگی جریمه مالیاتی:

۱. شرایط بخشودگی: بخشودگی مالیاتی معمولاً فقط در مواردی انجام می‌شود که مؤدیان مالیاتی به دلیل شرایط خارج از اختیارشان، مالیات را پرداخت نکرده باشند. شرایطی مثل مشکلات مالی و اقتصادی یا مواردی مثل زلزله، سیل، و بلایای طبیعی باعث بخشودگی مالیات می‌شوند.

۲. ارائه مستندات: برای درخواست بخشودگی، مؤدی باید مستندات و توضیحات معتبری را برای بررسی شرایط و دلایل عدم انجام تکالیف مالیاتی ارائه کند. این مستندات می‌توانند شامل اطلاعات مالی، اسناد حسابداری و سایر اسناد مرتبط با وضعیت مالی باشد.

۳. تشخیص سوابق مالیاتی: بعد از ارائه مستندات، سازمان امور مالیاتی مدارک را بررسی خواهد کرد. افرادی که سوابق مالیاتی مثبت دارند و به‌موقع مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند، بیشتر مشمول بخشودگی مالیاتی می‌شوند.

۴. توافق بر اساس مشاوره مالیاتی: بهترین حالت این است که یک مشاور یا وکیل مالیاتی را از طرف خودتان به اداره مالیات معرفی کنید. این نماینده‌ها به دلیل سابقه طولانی فعالیت در حوزه مالیاتی و آشنایی با قوانین، می‌توانند توافق را به نفع شما پیش ببرند.

۵. تصویب بخشودگی: سازمان مالیاتی بعد از بررسی درخواست و مستندات مرتبط، یا بخشودگی مالیاتی را اعلام می‌کند و یا درخواست را رد خواهد کرد. در صورت تصویب، معمولاً یک توافقنامه بخشودگی مالیاتی منعقد می‌شود که شرایط را مستند می‌کند. موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.