نقل وانتقال سهم الشرکه

در شرکت های با مسئولیت محدود به سرمایه ای که هر شریک تامین می کند سهم الشرکه گفته می شود. جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در قانون تجارت دو شرط تعیین شده است. نخستین شرط در ماده 102 قانون تجارت بدین شرح می باشد: سهم الشرکه نباید به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال شامل بی نام یا بانام در بیاید. در ضمن سهم الشرکه تنها در صورت رضایت اکثریتی از شرکا که حداقل سه ربع از سرمایه شرکت متعلق به آنان باشد، قابل انتقال است.

به عنوان دومین شرط نیز در ماده 103 قانون تجارت آمده است که انتقال سهم الشرکه تنها به موجب سند رسمی انتقال خواهد یافت.

 

 

ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

 

لازم به ذکر است که در پیش نویس لوایح قانون تجارت، شرط دوم به این صورت تغییر یافته که : موافق بودن شرکا و مدیران در خصوص انتقال سهم الشرکه ضروری نیست. ولی شرکا هنگام خرید سهم الشرکه ها در شرایط برابر نسب به اشخاص ثالث دارای اولویت می باشند.

با این حال می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری تعیین نمود. پس اینچنین برآورد می شود که نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد و با در نظر گرفتن موارد گفته شده سند صلح نقل وانتقال سهم الشرکه یکی از اسناد رسمی مهم در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود می باشد.

دفاتر اسناد رسمی عموما جهت بررسی مقدار سهم الشرکه و سرمایه شرکت اقدام به استعلام می کنند و بعد از دریافت پاسخ استعلام ثبت شرکت سند صلح تنظیم می شود. بعضا ممکن است در برخی از دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند نقل و انتقال سهم الشرکه مستندات مرتبط و یا انتقال سهم الشرکه به شکل درصدی و غیر ریالی درج شود که این امر باعث ایجاد اختلافات حقوقی بین شرکا شده و ممکن است منجربه باطل شدن اسناد نزد مرجع قضایی شود.

طریقه نقل وانتقال سهم الشرکه

نقل و انتقال سهم الشرکه بر اساس قانون تجارت با تنظیم نمودن صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت نمودن مالیات نقل و انتقال سهم الشرکه در اداره دارایی ممکن می شود.

مراحل نقل و انتقال سهم الشرکه

  • تنظیم نمودن صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده
  • مراجعه نمودن به دفاتر اسناد رسمی و تحویل صورتجلسه نقل و انتقال و همچنین تقاضای صادر شدن سند رسمی در جهت اجرای ماده 103 قانوت تجارت لازم به ذکر است که دفترخانه دو نامه برای استعلام و معرفی تنظیم می شود. یکی از نامه ها جهت انجام گرفتن نقل و انتقال به اداره دارایی است و نامه دیگر برای اداره ثبت شرکت ها و جهت اطلاع و تایید آخرین وضعیت شرکت می باشد.
  • حضور یافتن در اداره دارایی و پرداخت میزان 4درصد از مبلغی که قصد انتقال آن را دارید.
  • پرداخت نمودن مفاصا حساب شرکت و دریافت برگه نقل و انتقال
  • حضور پیدا کردن در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم نمودن صلح نامه مابین فروشندگان و خریداران سهم الشرکه
  • تنظیم نمودن صلح نامه که دفترخانه اسناد رسمی آن را تایید کرده باشد.
  • بعد از طی شدن تمامی مراحل ذکر شده اصل سند رسمی و یا کپی برابر اصل شده آن به همراه کپی شناسنامه و اصل صورتجلسه و کپی از کارت ملی شریک منتقل الیه به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.