اگر قصد انجام اموری به غیر از امور تجاری و بازرگانی مانند: امور حقوقی، آموزشی، فرهنگی و... را دارید، باید برای شروع کار خود اقدام به ثبت موسسه نمایید. به دلیل فعالیت های غیر تجاری موسسات، برای آنها مالیات کمتری نسبت به شرکت های تجاری در نظر گرفته می شود.

تعریف موسسه از منظر قانون تجارت

کلیه تشکیلاتی که برای اهداف غیر تجاری همانند امور علمی و یا خیریه و... تشکیل می گردند،حال آنکه تاسیس کنندگان موسسات غیر تجاری قصد کسب سود داشته باشند یا خیر.

موسسات می توانند در نام خود از کلماتی مانند نهاد، کانون، بنگاه و یا انجمن استفاده کنند و از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی خواهند داشت.

 

 

انواع موسسات غیر تجاری

موسساتی که هدف آنها کسب سود و تقسیم سود حاصله بین موسسین می باشد.

موسساتی که هدف آنها کسب سود و افزایش درآمد نیست.

taksafirregister

 

برای ثبت موسسه در کرج به چه مدارکی نیاز است؟

دو نسخه تقاضانامه برای ثبت موسسه که تمامی اعضا باید آن را امضا کنند.

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در 2 نسخه.

ذکر مبلغ دقیق سرمایه موسسه.

2 جلد اساسنامه که تمامی اعضا آن را امضا کرده باشند.

درمواردی که نیاز به اخذ مجوز باشد، ارائه مجوز از ارگان مربوطه.

مدارک هویتی کلیه اعضا به همراه کپی.

در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد، مدارک هویتی و محل سکونت و امضای مدیر شعبه نیز مورد نیاز می باشد.

مراحل ثبت موسسه در کرج چگونه است؟

ابتدا باید در آدرس الکترونیکی ثبت شرکتها و موسسات ثبت نام نمایید. و سرمایه موسسه خود را به درستی مشخص نمایید.

سپس 5 نام برای موسسه خود به ترتیب اولویت وارد کنید. دقت داشته باشید، نامی که انتخاب می کنید حتما فارسی باشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد.

سمتی که هر یک از اعضا دارا هستند و اینکه چه مدت عهده دار سمت خود هستند و همچنین میزان سرمایه ای که تقبل کرده اند چقدر بوده است، از دیگر گزینه های این مرحله هستند.

هنگامی که یکی از نام های پیشنهادی شما پذیرفته شد، از تمامی مدارک ثبت موسسه در کرج همچون تقاضانامه و اساسنامه دو نسخه فتوکپی بگیرید و کلیه موسسین آن ها را امضا کنند. مدارک نام برده به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود. هنگامی که به موسسه شماره ثبت و شناسه ملی تعلق گرفت، باید آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی قوه قضائیه چاپ شود.

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.