ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه یکی از تغییراتی است که ممکن است در برخی شرکت های به دلایل مختلفی همچون خروج شرکا اتفاق بیفتد. به طور کلی پس از به ثبت رسیدن شرکت در استان البرز و کرج ممکن است اتفافات و تغییراتی برای شرکت ثبت شده اتفاق بیفتد. برخی از این تغییرات مانند افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر آدرس، تغییر در اعضای شرکت، انحلال شرکت و... می باشد. جهت رعایت نمودن تشریفات قانونی، ثبت تغییرات شرکت در استان البرز نیازمند تنظیم صورتجلسه ای در مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده می باشد که تغییر مورد نظر با رای اکثریت آرای تعیین شده تصویب شده و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

کاهش سرمایه شرکت در استان البرز

کاهش سرمایه شرکت در استان البرز به دو صورت انجام می گیرد: کاهش اختیاری سهام که تنها از راه کم شدن مبلغ اسمی سهام یا سهم الشرکه انجام می شود . کاهش اجباری سرمایه که هم از راه کم شدن مبلغ اسمی و هم از راه کاهش تعداد شرکا و سهامداران می باشد.

براساس ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که زیان های وارد شده دست کم نیمی از سرمایه شرکت را کاهش دهد، هیئت مدیره وظیفه دارد برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام کرده و ضمن دعوت از سهامداران و یا شرکا در خصوص بقا یا انحلال شرکت بحث و مشورت نماید. اگر بنا به رای مجمع، انحلال شرکت انجام نشود، سرمایه شرکت به مبلغ موجود کاهش یافته و ثبت می شود.

در خصوص کاهش اختیاری سرمایه در در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود. کاهش سرمایه در این حالت موجب کم شدن مسئولیت صاحبان سهام می شود. در صورتی که ذی نفعان در مورد کاهش اختیاری سهام اعتراضی داشته باشند امکان پذیر است ولی در کاهش اجباری اعتراض امکان پذیر نمی باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در استان البرز چه مراحلی دارد؟

تصمیم گیری در خصوص کاهش سرمایه و یا دیگر تغییرات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت ها، در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور داشتن اکثریت آرا به تصویب می رسد. صورتجلسه تنظیمی با ارسال به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در کرج به شکل قانونی مراحل ثبتی خود را طی می کند. به دلیل اینکه طی شدن مراحل ثبت تغییرات شرکت و تنظیم صورتجلسه به تجربه و تخصص نیاز دارد، بهتر است کار را به کاردان بسپارید و از کارشناسانی که در این امر خبره هستند مراجعه کنید. موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی فراوانی منجمله ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه می باشد.

مدارک ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در استان البرز

کپی برابر اصل شده مدارک هویتی اعضای هیئت مدیره و شرکا و سهامداران

کپی از آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود و آگهی تاسیس شرکت

ارائه صورتجلسه تنظیم شده

در بعضی از شرکت ها ارائه اظهارنامه ثبت شرکت و لیستی از جدیدترین انتقالات سهام نیز الزامی می باشد

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.