ثبت شرکت کشتیرانی

حمل و نقل در دنیای امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به سه شکل حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی وجود دارد. حمل و نقل دریایی که از طریق آب‌های آزاد انجام می‌شود، باعث رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها می‌شود. در حوزه حمل و نقل دریایی، انجام فعالیت‌های متنوعی از جمله سوخت‌رسانی، حمل فرآورده‌های نفتی و مایعات مختلف و گاز، تأثیر مهمی دارد. کشتیرانی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های حمل و نقل دریایی اهمیت زیادی دارد. با توجه به تأثیر بزرگ کشتیرانی در اقتصاد کشورها و نقش آن در تجارت بین‌المللی، توسعه شرکت‌های کشتیرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ادامه، قوانین و مراحل ثبت شرکت کشتیرانی بیان شده‌اند.

شرکت کشتیرانی چیست؟

قوانین حقوق دریایی به منظور تنظیم حمل و نقل دریایی و استفاده از کشتی‌های بازرگانی ایجاد شده است. بر اساس این قوانین، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شرکت‌هایی گفته می‌شود که به عنوان شخص حقوقی، دارای مجوز فعالیت از سازمان کشتیرانی و تأسیس شده توسط خطوط کشتیرانی یا اجاره‌دهنده کشتی یا مالک کشتی و یا اشخاص مجاز به بهره‌برداری و استفاده از کشتی در حال فعالیت باشند. برای ثبت شرکت کشتیرانی، نیاز به دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی دارد و شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت مشخص شده است.

وظایف شرکت کشتیرانی:

شرکت کشتیرانی مسئولیت‌های متعددی را در حوزه حمل و نقل دریایی بر عهده دارد. این وظایف شامل انجام امور ورود و خروج کشتی‌ها در بنادر، ارائه اطلاعات مورد نیاز بنادر، تدارکات بارگیری و تخلیه کالا، تهیه خدمات مورد نیاز برای کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بنادر، آماده‌سازی اسناد و مدارک مرتبط با محموله‌های واردی و صادری، درخواست کرایه حمل از کانتینرها و کشتی‌ها، انجام امور بازاریابی در حوزه حمل و نقل دریایی و انجام تشریفات ترانزیت کالا می‌شود.

 

باتوجه به ماده 1 آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی است ، به فعالیت های مندرج در ماده 2 این فصل اشتغال می یابد. از نظر ماده 2 این آئین نامه فعالیت نمایندگی کشتیرانی عبارت است از ارائه خدمات کشتیرانی در موارد ذیل:

 

✔انجام امور مربوط به ورود و خروج کشتی های در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر، درخواست ورود و خروج ، ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق، عوارض و هزینه های بندری متعلق به کشتی حسب مقررات مربوطه.

✔تدارک خدمات مورد نیاز کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های آن .

✔انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه ، بارگیری ، بارشماری و تحویل و تحول کالا و کانتینر حسب مورد از طریق اشخاص مجاز.

✔انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تکمیل اسناد محموله های وارده یا صادره از / به بنادر به منظور انجام تشریفات گمرکی از جمله تنظیم صورتجلسات کسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفیست.

✔اخذ کرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به کشتی ، کانتینر یا محموله به نمایندگی از طرف خط مربوطه

✔بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف موسسه کشتیرانی مربوطه

✔انجام تشریفات ترانزیت کالا اعم از ترانزیت داخلی ، خارجی و فعالیت های کارگزاری در مورد محمولاتی که مقصد آن در بارنامه دریایی بندر ورودی نبوده و یا مقصد داخلی یا خارجی مشخصی باشد.

سایر فعالیت هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شرکت نمایندگی کشتیرانی انجام می گردد.

مراحل ثبت شرکت کشتیرانی

مراحل ثبت شرکت کشتیرانی

انجام فعالیت نمایندگی کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد که سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود و یا رعایت مفاد آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، اقدام به صدور مجوز خواهد نمود.

پس از دریافت مجوز جهت ثبت شرکت ، مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید .

مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی عبارتند از :

2 نسخه اصل اساسنامه شرکت که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.

2 نسخه اصل شرکتنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.

2 نسخه اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.

2 نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.

2 نسخه اصل صورتجلسه هیات مدیره ( در صورت داشتن هیات مدیره (

نکته : اسناد و مدارک ثبت شرکت باید از ادارات ثبت شرکت ها خریداری شود و پس از تکمیل و تعیین نام شرکت ، توسط متقاضی یا از طریق اداره ثبت برای سازمان ارسال گردد.

شرایط مورد نیاز مدیر عامل شرکت کشتیرانی :

صلاحیت عمومی :

تابعیت ایران

حداقل سن 25 سال

انجام خدمت نظام وظیفه با معافیت دائم

عدم سوء پیشینه کیفری

عدم اعتیاد به مواد مخدر

عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها.

 

صلاحیت های حرفه ای مدیر عامل و مدیر شعبه :

شرایط مدیر عامل

مدیر عامل باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، 4 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزش مربوط بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

شرایط مدیر شعبه

ایجاد شعبه منوط به معرفی و به کار گماری یک نفر مدیر شعبه حائز شرایط ذیل می باشد :

مدیر شعبه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ذیل بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

 

نکته :

_ در صورتی که اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشعار را ضروری نداند می بایستی تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلائل و مستندات به اداره کل امور بندری منعکس تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

_ ماموریت لحاظ شده برای مدیر عامل و مدیر شعبه از طریق ارائه گواهی معتبر از مراکز علمی حرفه ای و آموزشی داخلی و خارجی مجاز از قبیل مراکز آموزش عالی ، مراکز آموزشی وزارتخانه ها ، موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی و یا قبولی دوره های کاربردی مورد تایید سازمان و یا قبولی در آزمون کتبی سازمان احراز می گردد.

_ به منظور احراز سابقه کار مفید ارائه یکی از مدارک ذیل ضروری است :

تاییدیه یا حکم کارگزینی یا بازنشستگی صادره دستگاه های دولتی یا عمومی که مبین سوابق مفید اجرایی متقاضی در زمینه کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی در آن دستگاه ها باشد.

روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های موضوع این آئین نامه .

تاییدیه سازمان تایید اجتماعی و انجمن های صنفی مربوطه مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت های موضوع این آئین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است.

تاییدیه سابقه کار در خارج از کشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراکز خصوصی معتبر در آن کشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تطبیق شرایط و الزامات شرکت کشتیرانی

تطبیق شرایط و الزامات شرکت کشتیرانی

کلیه شرکت های نمایندگی کشتیرانی اعم از شرکت هایی که قبل از تصویب آیین نامه نامبرده ، مجوز فعالیت دریافت نموده اند یا شرکت هایی که بعداَ مجوز دریافت خواهند نمود، مکلفند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و کارکنانش در اماکن بندری این آئین نامه نسبت به ارائه بیمه نامه مسئولیت که حداقل پوشش آن را سازمان مشخص خواهد نمود اقدام نمایند. تا زمانی که شرکت های بیمه اقدام به صدور بیمه نامه در این خصوص ننموده اند بر اساس آئین نامه قبلی رفتار خواهد شد.

دارا بودن دفتر مرکزی کار مناسب با کاربری اداری و داشتن دفتر کار مناسب حداقل در یکی از بنادر کشور. ()

نکته:

_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در سایر بنادری که دارای شعبه نیستند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان بنادر و کشتیرانی یا شعب شرکت های همکار استفاده نمایند.

_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی موظفند دارندگان امضای مجاز را کتباَ به سازمان معرفی نمایند.

شرایط صدور مجوز فعالیت

صدور مجوز فعالیت در زمینه نمایندگی کشتیرانی منوط به احراز صلاحیت های مذکور در آئین نامه مذکور و ارائه مدارک ثبتی شرکت مبنی بر وجود فعالیت نمایندگی کشتیرانی در موضوع شرکت می باشد.

نکته : قبل از اعطاء پروانه فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی امنیتی از جمله ISPS- CODE نظر واحد حراست سازمان در مورد صلاحیت ارکان شرکت استعلام می گردد. در صورتی که ظرف یک ماه پاسخی دریافت نشود تایید صلاحیت تلقی خواهد شد.

جمع‌بندی
حمل و نقل در دنیای امروز در سه شکل حمل و نقل زمینی، هوایی، و دریایی انجام می‌شود، و حمل و نقل دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشتیرانی به عنوان یک زیرشاخه مهم حمل و نقل دریایی، نقش اساسی در اقتصاد کشورها و تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. در این متن، مراحل ثبت شرکت کشتیرانی و وظایف اصلی شرکت‌های کشتیرانی برای حمل و نقل دریایی آمده است.

سوالات متداول

شرکت نمایندگی کشتیرانی به چه معناست؟
شرکت نمایندگی کشتیرانی به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که به عنوان شخص حقوقی فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی انجام داده و مجوز فعالیت از سازمان کشتیرانی را دریافت کرده‌اند و بهره‌برداری از کشتی‌ها یا انجام خدمات کشتیرانی را انجام می‌دهند.

 

وظایف اصلی یک شرکت کشتیرانی چیست؟
وظایف اصلی یک شرکت کشتیرانی شامل امور ورود و خروج کشتی‌ها در بنادر، ارائه اطلاعات مورد نیاز بنادر، تدارک خدمات کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بنادر، تهیه خدمات مورد نیاز برای کشتی و کارکنان آن، تهیه اسناد و مدارک مرتبط با محموله‌های واردی و صادری، درخواست کرایه حمل از کانتینرها و کشتی‌ها، انجام امور بازاریابی در حوزه حمل و نقل دریایی و انجام تشریفات ترانزیت کالا می‌شود.

چه مراحلی برای ثبت شرکت کشتیرانی وجود دارد؟
مراحل ثبت شرکت کشتیرانی شامل اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و کشتیرانی و تهیه مدارک مورد نیاز مانند اساسنامه، شرکتنامه، اظهارنامه، صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هیات مدیره (در صورت داشتن هیات مدیره) است. این مدارک باید از ادارات ثبت شرکت‌ها خریداری شده و پس از تکمیل و تعیین نام شرکت، به سازمان ارسال شوند.

 چه شرایطی برای مدیر عامل شرکت کشتیرانی تعیین شده است؟
برای تعیین مدیر عامل شرکت کشتیرانی، این شخص باید دارای تابعیت ایران، حداقل سن 25 سال، عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، و انجام خدمت نظام وظیفه با معافیت دائم باشد. همچنین، او نباید در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته باشد و سمت مشابه در سایر شرکت‌ها نداشته باشد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.