دوشنبه, 09 فروردين 2020 ساعت 14:23

ثبت شرکت های تولیدی در کرج

شرکت های تولیدی همان طور که از نام آنها پیداست فعالیت تولیدی دارند که ثبت این شرکت ها در کرج به صورت سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند.

مراحل ثبت شرکت های تولیدی سهامی خاص با مراحل ثبت شرکت های تولیدی با مسئولیت محدود متفاوت هستند که در ادامه بحث برای شما شرح داده می شود:

مراحل ثبت شرکت های تولیدی سهامی خاص در کرج :

برای ثبت این نوع شرکت ها صد هزار تومان سرمایه اولیه لازم است که 35 درصد از سرمایه اولیه باید به بانک واریز شود و گواهی بانکی آن ارائه داده شود و اعضای هیئت مدیره شرکت باید سه نفر باشند به همراه دو نفر بازرس .

مراحل ثبت شرکت های تولیدی با مسئولیت محدود در کرج:

برای ثبت این نوع شرکت ها وجود دو نفر شریک که سن آنها بالای 18 سال باشد الزامی است و سرمایه شرکت نباید از صد هزار تومان کمتر باشد همچنین شخصی که به عنوان مدیریت عامل تعیین شده است باید اقرار نامه ای پر کند که مبنی بر دریافت سرمایه اولیه باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت کردن شرکت های تولیدی سهامی خاص در کرج:

مدارک مورد نیاز برای ثبت کردن شرکت های تولیدی سهامی خاص در کرج از قبیل : (کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره - همچنین کپی کارت ملی و شناسنامه بازرسین - گواهی عدم سوءپیشینه اعضا - اقرار نامه ای که توسط مدیران مجموعه امضا شده باشد- ثبت سامانه شرکت – ارائه مجوز لازم در صورتی که شرکت تولیدی از نوعی باشد که نیاز به مجوز داشته باشد- بعد از تایید نهایی ثبت شرکت باید تاییدیه نام شرکت گرفته شود - کلیه اوراق توسط مدیران امضا شود - مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها فرستاده شود - سپس مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت های کرج تایید شود و اگهی تاسیس صادر شود.در نهایت وکیل مربوطه به اداره ثبت شرکت های کرج مراجعه کند و پرونده ثبتی مورد نظر را به همراه شماره ثبت و شناسه ملی دریافت کند- و در نهایت اخرین مرحله ثبت نام در روزنامه رسمی (روزنامه فراگیر مانند همشهری) به مدت حدود پانزده تا بیست روز می باشد.)

مدارک مورد نیاز برای ثبت کردن شرکت های تولیدی با مسئولیت محدود در کرج:

برای ثبت این نوع شرکت ها نیز مدارک شناسایی از قبیل : (شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت مربوطه مورد نیاز است همچنین گواهی عدم سوء پیشینه – اقرارنامه امضا شده توسط سهامداران – فراهم کردن مجوزهای تولیدی مورد نیاز- ثبت سامانه ای شرکت – سپس بعد از تایید نهایی ثبت شرکت بعد از حدود چهار روز کاری باید تاییدیه نام شرکت دریافت شود – بعد از آن اوراق مربوطه توسط هیئت مدیره و سهامداران باید امضا شود – مدارک به اداره ثبت شرکت های کرج ارسال شود و بعد از آن کارشناسان اداره ثبت شرکت های کرج باید مدارک را تایید و آگهی تاسیس شرکت را صادر کنند . در نهایت وکیل مربوطه باید به اداره ثبت شرکت های کرج مراجعه کند و پرونده ثبتی مربوطه را به همراه آگهی تاسیسی که دارای شماره ثبت و شناسه ملی باشد دریافت کند.)

برای ثبت شرکت تولیدی مورد نظر خود در تهران و کرج می توانید به موسسه حقوقی تکسفیر مراجعه کنید و روند اجرایی کار خود را به مسئولان متخصص ما بسپارید.

بازدید 47 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 دی 1398 ساعت 12:00

نوشتن دیدگاه