ثبت شرکت در جهرم

شهر جَهرُم یکی از شهرهای استان فارس در کشور ایران است. این شهر، مرکز شهرستان جهرم می باشد و جمعیت آن بالغ بر بیش از 140 هزار نفر هستند.

با توجه به گسترش و توسعه روابط میان افراد در عصر امروز، قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم کم کم شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفته است.

بسیاری از امور که قبلا در روابط میان افراد به صورت فردی و آزادانه و بدون قاعده در جریان بود به تدریج تحت سیطره ی قوانین قرار گرفتند و شکل الزامی پیدا کردند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی، تجارت، خانوادگی و دیگر موارد از شکل فردی خارج شدند و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند

ثبت شرکت هم جزء یکی از همین الزامات قانونی می باشد که قوانین و مقررات مخصوصی جهت آن وضع شده استما میتوانیم برای رساندن شما به هدفتان تمم تلاش خود را داشته باشیم.

بر اساس این تعاریف شرکت به 2 شکل زیر دسته بندی می شود:

1- شرکت تجاری

2- شرکت مدنی

1شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.

انواع شرکت های تجاری در جهرم

1.شرکت سهامی خاص و عام

2.ثبتشرکت با مسئولیت محدود در جهرم

3.شرکت تضامنی

4.شرکت مختلط غیر سهامی

5.شرکت مختلط سهامی

6.شرکت نسبی

7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

2- شرکت مدنی

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در جهرم:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در جهرم نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با 2 شریک قابلیت ثبت دارد.

افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و جنرال اکثرا شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می کنند.

ثبت شرکت سهامی خاص در جهرم:

ثبت شرکت سهامی خاص در جهرم نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود 2 بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص 2 سال خورشیدی و بازرسین 1 سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند.

ثبت شرکت دانش بنیان در جهرم

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری ( خدمات ) به درآمد و سود برسند.

عموما برای 


ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می باید بدین گونه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال می باشد.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

ثبت شرکت تضامنی در جهرم

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی در جهرم

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

ثبت شرکت مختلط سهامی در جهرم

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

ثبت شرکت نسبی در جهرم

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین 2 یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف در جهرم

شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در جهرم

1- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران، هیات مدیره، بازرسین و مدیرعامل

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل (برای ثبت موسسه غیر تجاری اجباری نیست)

3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه برای بازرسین (بازرس اصلی و بازرس علی البدل) در شرکت های سهامی .

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای شرکت های سهامی خاص و عام اجباری بوده و بازرسین نمی توانند از بستگان اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل انتخاب شوند.

4- مشخص کردن سرمایه ثبتی شرکت، میزان سرمایه هر شریک، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و دارندگان حق امضا (چک و سفته و قراردادها)

به یاد داشته باشید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نمی توانند کارمند رسمی دولت باشند .

5- تعداد اعضای هیات مدیره در تمامی انواع شرکتها حداقل دو نفر می باشد ولی به دلیل اینکه رای گیری در هیات مدیره به صورت عددی و بدون توجه به سهام افراد می باشد ، بهتر است تعداد اعضا فرد انتخاب شود. مثلا 3 یا 5 یا 7 نفر.

6 - تعداد شرکا در شرکت مسئولیت محدود حداقل دو نفر ، تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر ، در سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت تعاونی حداقل 7 نفر می باشد.

جهت امور ثبتی و

ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت و... خود با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی تکسفیر در تماس باشید.مراحل ثبت برند و ثبت برند در کرج را به ما بسپارید

02632401712

09125934724

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر

با ما در تماس باشید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.